Nieuwsgierige regisseur, gericht op co-creatie

Velp
Organisatie |

Van Hall Larenstein

Hogeschool Van Hall Larenstein verbindt hun kernwaarden (transitie, voorhoede, excellentie en samen) visie en missie aan de grote uitdagingen waar de samenleving nu voor staat met als doel “Groeien als experts in transitie”. Zij helpen hun studenten zich optimaal te ontwikkelen tot de transitie-experts die de wereld nodig heeft en willen daarvoor ook zelf continu ontwikkelen en in beweging blijven. Ze gaan de uitdaging aan om het groene en blauwe domein vruchtbaar en rendabel te combineren met ondernemerschap, samenwerking en persoonlijke vorming. Daarbij is het startpunt dat mensen echt invloed hebben op hun omgeving en het verschil kunnen maken, rekening houdend met wereldwijde veranderingen die ook onze directe omgeving raken.

Hogeschool Van Hall Larenstein gaat voor een maximale positieve invloed door het opleiden van professionals voor de toekomst tot transitie-experts, ervan bewust dat de uitdagingen vragen om professionele expertise uit vele hoeken: van milieu tot mens, van bos tot business, en van traditie tot transitie. Zij zien hun school als plek waar denkers en doeners vandaan komen, waar duurzaamheid geen trend maar traditie is en waar de vraagstukken niet meer alleen gaan over het groene, het blauwe of het grijze domein. De aarde is het domein. Kijk dit filmpje om een indruk te krijgen: https://www.youtube.com/watch?v=BTB3quVOETQ

Locatie Velp

De locatie Velp ligt op een prachtig landgoed waar studie en praktijk samen komen en elkaar kennen belangrijk is: https://youtu.be/94DSTrdjFyA

Hogeschool Van Hall Larenstein, en daarmee ook de locatie Velp, stelt zichzelf onder andere de volgende doelen voor de komende jaren.

  • Het bundelen van de krachten binnen de hele hogeschool door optimaal de synergie tussen groepen, afdelingen, locaties en diensten te organiseren, om te komen tot een steeds betere collegiale en inclusieve hogeschool.
  • Onderwijs en onderzoek trekken samen op – er is geen onderzoek zonder link met onderwijs, en elke opleiding draagt bij aan de onderzoeksagenda.
  • Het ontwikkelen van het gedeelde eigenaarschap en de basis verder op orde brengen. Op de locaties wordt kennis gedeeld en uitgewerkt, en op hogeschoolniveau organiseren ze de diensten en de kennisontwikkeling. Daardoor weten ze elkaar makkelijker te vinden en wordt de samenwerking aan transities sterk en concreet.
  • Regionale en internationale verbondenheid. HVHL ontwikkelt allianties met regionale, landelijke en internationale partners die dezelfde visie delen. Door kennisuitwisseling over duurzame transities en te bouwen aan gezamenlijke onderwijsprogramma’s en onderzoek. Om vervolgens samen te leren van de impact in de regio’s en ver daarbuiten.
Functie | Directeur Onderzoek

Binnen Velp is er ruimte voor ambitie en groei voor toegepast onderzoek. Structuur aanbrengen, kansen zien en samenwerking onderling en met de regio verder stimuleren en uitbouwen. Eenheid in verscheidenheid aanbrengen en een onderscheidende positionering voor toegepast onderzoek en de locatie Velp is daarbij belangrijk.

De aansturing van het onderwijs en onderzoek vindt plaats vanuit een locatiedirectie. Samen met de locatiedirecteur Onderwijs ben je verantwoordelijk voor de locatie Velp en geef je vorm en inhoud aan de locatie strategieën en het locatieplan. Je bent op het gebied van toegepast onderzoek sparringpartner voor het College van Bestuur en levert een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het instellingsplan. Als locatiedirecteur Onderzoek stuur je de lectoren, de onderzoeksgroepen en het programma-management aan en zorg je voor kwalitatief goede meerjarige onderzoeksplannen en bewaak je de voortgang, de kwaliteit, de verbinding met het onderwijs en financiële risico’s.

De locatiedirecteur Onderwijs heeft primair onderwijs in portefeuille en de locatiedirecteur Onderzoek primair het onderzoek. De andere portefeuilles worden onder verantwoordelijkheid van de voorzitter, maar in goed overleg tussen de directeuren verdeeld. Beide directeuren worden benoemd door het College van Bestuur. De locatiedirecteur Onderwijs is voorzitter van de directie en van het management team locatie Velp.

Procesmatig Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Teamspeler Betrokken Inspirerend Schakelen

Profiel | Nieuwsgierige regisseur, gericht op co-creatie

Nieuwsgierige regisseur

Als regisseur houd je altijd het grote geheel integraal in de gaten, bewaak je het gezamenlijke perspectief en neem je positie in. Samen met je collega’s binnen het onderzoek en het onderwijs en de (regionale) stakeholders in het groen/blauwe gebied. Je wakkert aan, geeft aanwijzingen en biedt ruimte, maar houdt vervolgens ook vast door het belang van onderzoek en Van Hall Larenstein te blijven behartigen. Je weet wat er speelt, wie wat nodig heeft en je durft af en toe je nek uit te steken. Hierdoor word je niet verrast en kun je met overtuiging overbrengen wat goed en nodig is om te doen. Je brengt scherpte door duidelijk te communiceren welke stappen er moeten worden genomen en legt uit waarom, naar je gehele omgeving. Dat daarbij niet altijd wordt gedaan wat jij voor ogen had snap je en laat jou niet uit het veld slaan. Je kent immers ieders belang en bezit een goede dosis incasseringsvermogen.

Je probeert andere mensen echt te begrijpen en te zien. Hun belangen, zorgen en de kansen die zij willen onderzoeken. Je kan dit ook helder terugkoppelen, vanuit een open houding en zonder oordeel. Elke situatie is voor jou anders. Meegaan met veranderende omstandigheden gaat jou goed af en je weet dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Je snapt onderzoek en onderwijs en wat er nodig is om verandering en vernieuwing te realiseren. Je geeft kop en staart aan zaken, hebt oog voor het proces, de logische stappen en het tempo waardoor het voor de mensen die het moeten doen ook haalbaar wordt.

Gericht op Co-creatie

Dit is een functie met veel mogelijkheden en groei maar dat kan uitsluitend in samenwerking met anderen en door speelruimte te scheppen voor de inhoudelijke expert. In verbinding met het netwerk en met elkaar, pro-actief, stimulerend en realiserend. Je zult de ander moeten winnen, meekrijgen en in hun kracht zetten. Je bent intermediair, kennisdeler, verbinder. Zo ontstaat ruimte voor creatie en initiatieven waar de ander graag een bijdrage aan levert. Zelf breng en haal je nieuwe gezichtspunten binnen en creëer je mogelijkheden, reële mogelijkheden. Je zet de ander aan het denken en aan het werk. Je luistert goed en durft de moeilijke vragen te stellen. Integer, prettig, voelbaar gecommitteerd en deskundig. Je houdt van jouw eigen autonomie en vindt het niet erg om leiderschap of positie te delen. Dat maakt dat je welkom bent in relevante netwerken en bij betrokken organisaties en word je gezien als de natuurlijke autoriteit en vanzelfsprekende gesprekspartner. Hierdoor geef je jezelf en jouw collega’s een onderscheidend vermogen.

Wat heb je in huis?

Je hebt ervaring in het groene of blauwe domein vanuit bijvoorbeeld het bedrijfsleven of weet dit snel eigen te maken. Je weet wat er bij komt kijken bij (toegepast) onderzoek. Projectmatig werken, goed kunnen netwerken en verbindingen leggen is essentieel. Je bent in staat zelfstandig groei te realiseren het is een pré als je ook het (hoger of academisch) onderwijs goed kent. Ambitie, samenwerken, overzicht aanbrengen en snel schakelen zijn begrippen die bij jou passen.

Aanbod | Impact voor de toekomst

Heb jij de ambitie om impact te maken door studenten zich te laten ontwikkelen tot de transitie-experts die de wereld nodig heeft? Dan hebben wij een mooi aanbod voor je. De functie is fulltime en ingeschaald in schaal 15 (€ 5.913,- tot maximaal € 7.634,-) volgens CAO HBO Onderwijs. De aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor de duur van één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling, het gaat om een structurele positie.

Daarnaast kent HVHL vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering en hebben zij een pensioenfonds. Conform CAO bieden zij jou 53 vakantiedagen per jaar bij een volledige werkweek. Om te zorgen dat jij duurzaam inzetbaar blijft en jezelf blijft uitdagen worden ook uitgebreide scholings- en trainingsmogelijkheden aangeboden. Vanzelfsprekend faciliteren zij de middelen zodat jij je werk goed kan uitvoeren zoals een laptop en een smartphone.

Procedure | Met zorg, flexibel en bijzonder

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een onbevangen ontmoeting met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie.

Speed op donderdag 20 januari waarin je in drie korte gesprekken in kleine commissies kennis maakt met de organisatie en de organisatie vooral kennis maakt met jouw persoonlijkheid.

Slow op maandag 24 januari waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.

Show op woensdag 26 januari waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Het streven is de procedure voor de 1 februari 2022 af te ronden. Wij zorgen voor veiligheid voor iedereen. Flexibel, digitaal waar het moet en live waar het kan. Inspelend op de actuele ontwikkelingen. Heb je vragen over het proces, dan staan we graag voor je klaar.

Geïnteresseerd | Ondernemende onderzoeker?

Wil jij deze ondernemende onderzoeker worden die sterke samenwerking en duidelijke focus brengt? Dan zien wij graag uiterlijk 9 januari jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.

Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351) en natuurlijk is Martine bereikbaar voor nadere informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Directeur Onderzoek
Vast
36-40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.