Aansprekende onderwijsverbinder met lef

Regio Oost-Brabant
Organisatie |

Samenwerkingsverband VO 30 06

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06 (kort: SWV VO 30 06) bestaat uit alle scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de gemeenten Oss, Uden, Meierijstad (Veghel en Sint-Oedenrode), Bernheze en Landerd.

Als middelbare scholen binnen dit samenwerkingsverband nemen wij met elkaar de verantwoordelijkheid om voor iedere jongere in deze regio passend onderwijs te verzorgen. In onze regio zijn dat er ongeveer 13.000.

Onze gezamenlijke ambitie:

Opgroeien in de eigen omgeving

We streven ernaar dat jongeren vanuit een reguliere VO-school doorstromen naar vervolgonderwijs of werk. Soms is daar (extra) ondersteuning voor nodig. Die bieden we bij voorkeur op een reguliere VO-school, zodat jongeren opgroeien en onderwijs volgen in de eigen sociale omgeving.

Doorstromen vanuit succes

We willen graag dat alle jongeren binnen hun mogelijkheden succesvol zijn op school. We geloven in preventief handelen en bieden ondersteuning al vroeg in de schoolloopbaan van de jongere aan. We zetten stevig in om vervolgens de ondersteuning steeds meer af te bouwen. Hierbij werken we intensief samen met specialistische ondersteuning, jeugdhulp en andere ketenpartners.

Professionele scholen

Het fundament voor passend onderwijs is kwalitatief goed onderwijs op al onze scholen. Het samenwerkingsverband biedt kaders voor ondersteuning en laat scholen hier tegelijkertijd op eigen wijze invulling aan geven, zodat het past bij het onderwijsconcept van de school.

Samen steeds beter

We zorgen ervoor dat we samen steeds beter worden. We zetten stevig in op een kwaliteitszorgsysteem en werken met elkaar vanuit geïnformeerd vertrouwen. Dat betekent dat we genoeg informatie verzamelen om te weten hoe we ervoor staan, maar niet overvragen. Wat we laten zien als resultaten hangt direct samen met onze visie op kwaliteitszorg. Door het systeem van aanvragen, verantwoording en kwaliteitszorg met elkaar te verbinden, proberen we de administratieve belasting tot een minimum te beperken.

 

Functie | Directeur Samenwerkingsverband VO 30 06

Binnen het Samenwerkingsverband werken gepassioneerde mensen met veel kennis. Er is openheid en transparantie in de onderlinge samenwerking. De afgelopen jaren is er veel gebouwd en geïnvesteerd in diverse programma’s om te versnellen in kwaliteitszorg voor de leerling. Een van de opdrachten van de nieuwe Directeur is om de programma’s verder uit te voeren en de resultaten zichtbaar en voelbaar te maken voor de leerling, de docenten en alle betrokken stakeholders. Je bent een belangrijke schakel tussen het bestuur en het directeurenoverleg.

De wereld van samenwerkingsverbanden is een ingewikkelde wereld, omdat je met veel verschillende partijen en belangen te maken hebt. Verschillende gemeentes, de Jeugdzorg, Speciaal Onderwijs, Primair onderwijs en een landelijk netwerk. Delen en van elkaar leren past daarbij. Je beweegt je steeds in een open veld waarbij vraagstukken directe gevolgen kunnen hebben voor de ander (leerling, school en bestuur). Hierin beweeg je op een natuurlijke manier mee maar durf je ook te kiezen. Voor jou als nieuwe Directeur is de kunst om het ingewikkelde speelveld zo simpel mogelijk te maken. Door op een natuurlijke manier mensen met elkaar te kunnen verbinden, zorg je dat je mensen meekrijgt in samen gekozen visie. Daarbij heb je steeds oog voor het gemeenschappelijk belang en natuurlijk vooral het belang van de leerling. Als verbindende leider zorg je dat directeuren en bestuurders actief aangehaakt blijven en proactief samenwerken. Altijd met het gemeenschappelijke doel voor ogen, wat is het beste voor de leerling?

Je geeft als directeur leiding aan 15 medewerkers en legt verantwoording af aan het bestuur met een onafhankelijke voorzitter.

Sensitief Lef Toegankelijk Energiek Vakkundig Onafhankelijk Stimulerend Aansprekend Daadkrachtig Verbindend

Profiel

Aansprekende verbinder met lef
Stakeholders gaan graag met jou in gesprek. Je verbindt makkelijk en hebt daar ook plezier in. Je hebt een natuurlijke gunfactor. Zichtbaar en voelbaar werk je vanuit de bedoeling voor de leerling. Je leiderschapsstijl is stimulerend. Je ziet talenten. Je geeft vertrouwen in een open en kwetsbare stijl. Je toont lef door mensen aan te spreken en door het moeilijke gesprek met niemand uit de weg te gaan. Jij kan dat respectvol en eerlijk. Je bent ook kritisch en lerend naar jezelf en geeft daarin het goede voorbeeld.  Samenwerken is “ontschotten”, kijken naar de hele keten en stimuleren om daarin eigenaarschap te pakken.

Vakkundig en resultaatgericht
Je snapt het didactische en pedagogische speelveld. Dat mooie en af en toe onoverzichtelijke veld met vele stakeholders kun jij simpeler maken. Jij bent in staat de organisatie mee te nemen in zichtbare resultaten. Vanuit kleine voorbeeldsuccessen de grote dingen goed te doen. Niet de waan laten leiden maar de bedoeling voor de leerling. Geen bestuurlijke drukte maar resultaten die aanzetten tot de goede handelingen van docenten, schoolleiding en begeleiding. Je bent de directeur die van idee naar opbrengsten kan sturen. Je stuurt daarbij op de eigen regie van medewerkers en stakeholders en legt verantwoordelijkheden waar ze horen. Je bent resultaatgericht en stelt heldere doelen. Jij zorgt dat beslissingen op de juiste manier op de schoolvloer merkbaar zijn.

Natuurlijk heb je een academische achtergrond. Dat kan in onderwijs maar je kunt ook verbindingen hebben met het onderwijs op een andere manier. Voorop staat dat je je oprecht kunt verbinden met de leerling en de rol van het samenwerkingsverband. Je bent of kunt dus het boegbeeld worden. Hebt al voor meer leiderschapsuitdagingen gestaan en geleerd. Dat kan ook in advies of programmatische rollen en verantwoordelijkheden. Je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden. Kunt daarmee zaken ook lichter maken. Het werk is verantwoordelijk en belangrijk, jij helpt het mooi maken en met plezier. Je snapt het belang van goede en transparante bedrijfsvoering, kunt met de financiën sturen. Tegenstellingen die daarin kunnen ontstaan begrijpen maar ook verbinden naar de langere termijn.

Aanbod | Van waarde kunnen zijn voor dit Samenwerkingsverband?

Wil jij je inzetten voor het voortgezet onderwijs? Wil jij werken in een professionele organisatie die gericht is op kwaliteitsonderwijs en goede zorg en ondersteuning aan leerlingen? Dan hebben we een mooie functie voor jou om echt het verschil te maken in het onderwijs in deze regio. Je salaris is afhankelijk van je ervaring en profiel, ingeschaald op CAO VO schaal 14 (€ 5.150-€ 6.888).

Je start met een jaarcontract met de intentie van een langere verbinding.

Procedure | Veilig en secuur

Het wervingstraject zal bestaan uit drie onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

Korte ontmoetingen op maandag 17 januari. Hierin maak jij in drie korte gesprekken met zeer kleine commissies kennis met diverse mensen uit de organisatie en zij maken kennis met jouw persoonlijkheid.

Klassieke ontmoetingen op vrijdag 21 januari. Hier is ruimte voor meer aandacht en diepgang, vraag en antwoord.

Presentatie op maandag 24 januari. Jij laat je toekomstige collega’s zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd

Ben jij geïnteresseerd en gekwalificeerd voor deze functie? Dan zien we graag jouw reactie tegemoet. Dat kan door uiterlijk 9 januari aanstaande onderaan bij “solliciteer direct” jouw cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Johannes Arets (06-1026 0480) en Tamara Wijnja (06-8395 2012). Natuurlijk zijn Johannes en Tamara bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor de speeddates wordt gevraagd om online een persoonlijke profielmeting te doen.

Directeur Samenwerkingsverband VO 30 06
Vast
32-40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.