Samenwerkend en dienend leider

Drimmelen
Organisatie |

Sportvisserij Zuidwest Nederland

Sportvissen biedt ontspanning, beweging, natuurbeleving, avontuur, gezondheid en sociale contacten. Sportvissen vergt kennis en vaardigheden en het leidt tot vriendschap en verbroedering. Het zorgt voor kennis, waardering en zorg voor de natuur onder en boven water. Het draagt bij aan een fysiek, mentaal, natuurlijk, sociaal en economisch gezond Nederland. Daarom is het belangrijk dat er optimale mogelijkheden zijn voor de sportvisserij, zodat iedereen kan genieten, van jong tot oud, op ieder niveau en in alle disciplines.

Sportvisserij Zuidwest Nederland is de regionale koepelorganisatie van ongeveer 200 hengelsportverenigingen die samen ruim 200.000 sportvissers vertegenwoordigen. Het werkgebied van Sportvisserij Zuidwest Nederland beslaat de provincies Noord-Brabant en Zeeland en nagenoeg de hele provincie Zuid-Holland. De organisatie wordt gevormd door het bestuur, directie, medewerkers en vele vrijwilligers. De dagelijkse werkzaamheden van de ongeveer 15 medewerkers (12 fte) van Sportvisserij Zuidwest Nederland worden uitgevoerd vanuit het kantoor in Drimmelen.

Voor de sportvisser is het belangrijk om een sterke regionale organisatie te hebben. Samen is gewerkt aan het meerjarenplan 2022+. Het meerjarenbeleidsplan verwoordt drie ambities:

 • Investeren in de vitaliteit van hengelsportverenigingen.
 • Werken aan de toegankelijkheid en bereikbaarheid van viswater.
 • Zichtbaar maken van de sociaal-maatschappelijke waarde van sportvissen.

Om deze ambities te realiseren concentreert Sportvisserij Zuidwest zich op vier pijlers:

 • Ondersteunen van de besturen van hengelsportverenigingen met het oog op hun vitaliteit en draagkracht.
 • Behartigen van de belangen van de aangesloten hengelsportverenigingen op lokaal en regionaal niveau.
 • Verbinden met de samenleving door sociaal-maatschappelijke activiteiten te ontwikkelen.
 • Verstevigen van het netwerk van de federatie en externe stakeholders door samenwerking te zoeken en actief te communiceren.

De werkorganisatie houdt zich bezig met belangenbehartiging, verenigingsadvisering en realisatie & beheer van visserijvoorzieningen. De aandachtsgebieden zijn daarnaast marketing & communicatie, wedstrijden, evenementen en jeugd, controle & handhaving en bedrijfsvoering. Op dit moment wordt de positie van directeur ad interim ingevuld en zijn we op zoek naar een vaste invulling van de positie. Wie haakt aan?

Functie | Directeur

Als directeur geef je leiding aan de vereniging Sportvisserij Zuidwest Nederland. Je bent verantwoordelijk voor het organisatie-, personeels- en financieel beleid. Je doet beleidsvoorstellen en adviseert het bestuur, vertaalt het meerjarenbeleidsplan naar haalbare doelstellingen in de vorm van jaarplan en begroting. En je onderhoudt op zowel strategisch als operationeel niveau interne en externe contacten. Je behartigt de belangen van de hengelsport in het contact met o.a. rijksoverheid, waterschappen, provincies, natuur- en milieuorganisaties.

Je rapporteert aan het bestuur van de Federatie. Het bestuur wil zich meer richten op strategische vraagstukken en op hoofdlijnen gaan sturen, is betrokken en faciliterend. Er is open communicatie binnen het bestuur en tussen bestuur en directeur: met ruimte voor een inhoudelijk debat en om daarna één gezamenlijke koers uit te dragen.

Realiseren Belangenbehartiging Vereniging Sensitief Samenwerken Relaties opbouwen Communiceren Professioneel Prioriteren Modern leider Servicegericht Sturen Aanpassingsvermogen
Profiel

De organisatie bevindt zich in een transitie. Sportvisserij Zuidwest Nederland versterkt de samenwerking met haar zes collega-federaties en de landelijke koepel Sportvisserij Nederland. Samen wordt gezocht naar mogelijkheden om ondersteunende processen te stroomlijnen en te uniformeren. De hele keten is erop gericht om iedereen die wil, mee te laten doen en te laten genieten van het sportvissen. En dat met goede viswateren, een goede visstand en optimale visserijmogelijkheden voor iedereen in Nederland. Hiervoor wordt veel samengewerkt met andere organisaties waaronder overheden, sport, natuur, gezondheid, onderwijs en commerciële partijen binnen en buiten de hengelsport. Het is een dynamische wereld waarin het gaat om het bieden van toegevoegde waarde aan de sportvissers en aan de samenleving.

We zoeken een mensgericht leider die graag leiding geeft aan een club van passievolle professionals. Iemand die tussen, naast en waar nodig boven de partijen kan staan. Wij zoeken nadrukkelijk een leider die voort gaat met de ingeslagen weg. Met gevoel voor timing, die prioriteert en realiseert. Die mensen laat excelleren door integraal te kijken en te werken, samen te werken vanuit vertrouwen en verbinding. Een modern leider die zorgt voor eigenaarschap en zelf  rolvast is en anderen helpt dat te zijn. Hij of zij is intern aanwezig maar minstens zo actief als boegbeeld buiten Drimmelen.

Als directeur neem je mee:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Actuele kennis en ervaring met verenigingen en vrijwilligersorganisaties.
 • Kennis en ervaring in een politiek-bestuurlijke setting.
 • Ruime managementervaring.
 • Minimaal 10 jaar relevante werkervaring.
 • Vaardigheid en ervaring in transitie en verandering.
 • Vaardigheid in het omgaan met in- en externe besluitvormingsprocessen.
 • Netwerkvaardigheden en ervaring met belangenbehartiging.
 • Affiniteit met water, sportvissen, natuur of ecologie.
Aanbod

Een schitterende functie, 32-36 uur per week, met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden met een leuke en fijne groep medewerkers. De CAO Rijk is van toepassing en de functie is ingeschaald in schaal 13.

Procedure

Sportvisserij Zuidwest Nederland wordt begeleid in deze werving en selectie door K+V. Het start met het insturen van je motivatie en CV en een kennismaking in Veenendaal.
In samenwerking met het bestuur, de medewerkers en de verenigingen volgt een tweetal rondes om elkaar en de functie goed te leren kennen; de eerste ronde op vrijdag 3 februari, de tweede ronde op maandag 6 februari en een derde gesprek op donderdagavond 9 februari.

We streven ernaar de procedure voor eind februari af te ronden. Een assessment kan onderdeel van de procedure zijn.

Geïnteresseerd

Bent u geïnteresseerd in deze functie? We vragen u te reageren, uiterlijk 19 januari, door bij “solliciteer direct” uw CV en motivatie te uploaden. U kunt uw inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema, partner bij K+V (06-4387 3326). Roel begeleidt deze opdracht.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.