K+V werving selectie interim management

Betrokken, uitstekend netwerker, sociaal maar zakelijk

Purmerend
Organisatie |

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend biedt tijdelijk opvang en begeleiding aan mannen en vrouwen met of zonder kinderen die niet meer thuis (kunnen) wonen, hun onderkomen dreigen te verliezen en/of niet in staat zijn zich op eigen kracht in de maatschappij te handhaven. De hulpverlening is erop gericht deze mensen in staat te stellen (weer of meer) zelfstandig te functioneren.

AOP wil bijdragen aan een samenleving die hecht aan waarden als respect, gelijkwaardigheid en ontplooiing. Samen met andere instellingen zet zij zich dan ook in om machtsmisbruik te voorkomen en wil zij ervoor zorgen dat vrouwen, mannen en kinderen, ieder met hun eigen achtergrond, de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om een veilige toekomst op te bouwen. Het AOP wil kansarme mensen de best mogelijke hulp geven.

Het aantal dak- en thuislozen in de regio Waterland is de afgelopen jaren sterk gegroeid en ook de persoonlijke problematiek is gecompliceerder geworden. Psychiatrie, verslaving, schulden of verstoorde relaties spelen daarin regelmatig een rol.

Vaste arrangementen zijn niet langer leidend. Centraal staat de dak- of thuisloze inwoner, die tijdelijk ondersteuning nodig heeft. Hierbij past een vorm van werken die flexibel is en zich verhoudt tot de context. Dit vraagt een open oog voor de eigen (on)mogelijkheden en die van andere ketenpartners in het werkgebied, waaronder de gemeente. Verbinden en gebruik maken van elkaars kwaliteiten zijn kernbegrippen.

Daarom werken er bij het AOP professionele medewerkers. Het zijn specialisten op hun vakgebied, maatschappelijk werkers met een centrale plaats in de directe cliëntenzorg. Zij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van cliënten. AOP kent ongeveer 30 medewerkers, het MT bestaat uit een tweetal teamleiders, de controller en de directeur-bestuurder.

Functie | Directeur

AOP is op zoek naar een directeur-bestuurder die in staat is de missie en visie van de organisatie te vertalen naar de hectische en problematische situatie van haar cliënten. Je bent in staat met jouw team te werken aan directe en adequate oplossingen op het gebied van hulpverlening en woonruimte. Je geeft op inspirerende wijze leiding aan je team en vertaalt waar mogelijk de hulpvragen in dagdagelijkse maar ook structurele oplossingen. Je weet, samen met andere betrokken organisaties zoals de gemeente, ggz instellingen en schuldhulpverlening tot adequate oplossingen te komen. Je werkt daarbij aan een uitstekend netwerk van organisaties in de directe omgeving aan structurele voorzieningen. Zo sociaal mogelijk als het kan, maar ook zakelijk en pragmatisch als het moet. Je legt in het verlengde van de opdracht verantwoording af aan de Raad van Toezicht van de stichting.

Netwerker Leider Resultaatgericht Communicatief

Profiel

We zijn op zoek naar een ervaren (zorg)manager die niet alleen oog heeft voor haar cliënten maar ook voor de medewerkers die voortdurend onder druk staan. Je stimuleert en enthousiasmeert, maar geeft ook sturing en richting aan het team. Je bent een leider met het hart op de juiste plaats maar hebt ook oog voor een efficiënte bedrijfsvoering en financiën. Met beperkte middelen weet je tot maximaal haalbare prestaties te komen. Daarnaast werk je aan een netwerk van organisaties die behulpzaam kunnen zijn bij het beantwoorden van de hulpvragen van cliënten. Voor de Raad van Toezicht ben je een waardevolle sparringpartner die op een open en transparante wijze communiceert. Je bent verder een stevige, toegankelijke manager die kan delegeren en in verbinding doorpakt.

AOP vraagt:

  • Ervaring in de wereld van zorg en/of maatschappelijke opvang en dienstverlening of aantoonbare affiniteit
  • Bestuurlijke ervaring en/of ervaring als eindverantwoordelijke
  • Academisch werk- en denkniveau
  • Kennis van managementtechnieken, governance, organisatie-, personeels-, financieel- en kwaliteitsbeleid

Daarnaast beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden, een goede politiek-bestuurlijke antenne is je van nature gegeven. Je denkt en handelt naar de mogelijkheden in plaats van belemmeringen, neemt veel initiatief en stuurt op interne en externe samenwerking.

Aanbod

Een zeer relevante en verantwoordelijke positie binnen de dienstverlening aan Waterlanders in zwaar weer. Je team bestaat uit oplossingsgerichte en gepassioneerde professionals. Een Raad van Toezicht die met raad en daad de Stichting en haar medewerkers ondersteunt.

Primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de verantwoordelijkheid van de positie, maar ook passend bij het maatschappelijk karakter.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je uiterlijk 1 maart te reageren door bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Je kunt op 24 en 25 februari je inhoudelijke vragen stellen aan Henk van der Velde (06-5175 8677) die deze opdracht begeleidt.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.