klassiek muziekevenement

Bevlogen, communicatief, (cultureel) ondernemend, innovatief

Naarden
Organisatie |

Stichting Grote Kerk Naarden

Stichting Grote Kerk Naarden (SGKN) is in 1993 opgericht. Voor een symbolisch bedrag verkreeg zij de Grote Kerk in erfpacht van de toenmalige Hervormde Gemeente Naarden en werd zij daarmee verantwoordelijk voor het monumentale kerkgebouw. De SGKN heeft als enige zeggenschap over de wijze waarop het gebouw onderhouden en geëxploiteerd wordt. Het beleid daarvoor wordt door het bestuur bepaald.

De belangrijkste taak van SGKN is het toegankelijk houden van de Grote Kerk:

 • Als centrum voor cultuur en samenleving als ontmoetingsplaats van de christelijke gemeente en de wereld waarin zij leeft;
 • Als kerk voor protestantse of oecumenische kerkdiensten en bijeenkomsten;
 • Als locatie voor bijeenkomsten van plaatselijk of nationaal belang, voor concerten, tentoonstellingen op cultureel gebied, voor congressen, lezingen, ontvangsten;

Om de Grote Kerk in stand te kunnen houden is een gezonde financiering nodig. Deze financiering wordt momenteel gerealiseerd door de volgende (verhuur) activiteiten:

 • Een jaarlijkse vergoeding van de Protestantse Gemeente voor de terbeschikkingstelling van de kerk
 • Een meerjarige subsidie van de gemeente Gooise Meren
 • Subsidie van de rijksoverheid voor de kosten van instandhouding van het kerkgebouw
 • in 2018 is een subsidie toegekend van € 1,9 miljoen door het Ministerie van OCW ten behoeve van de restauratie van het dak van de Grote Kerk
 • Incidentele subsidies en giften van overheden en particuliere instanties
 • van de Bankgiroloterij in 2012 van € 400.000,– voor het verduurzamingsproject
 • door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in 2015 is een subsidie toekend voor de opwekking van duurzame energie door middel van zonnepanelen
 • De jaarlijkse opbrengst van activiteiten van de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk. Zij schept draagvlak voor het werk van de SGKN en genereert inkomsten waaruit jaarlijks een donatie wordt gedaan
 • De jaarlijkse uitvoeringen van:
 • de Matthäus-Passion van Bach door de Nederlandse Bachvereniging
 • beurzen zoals het kunst- en antiekweekend
 • Locatie voor bijzondere diners, bijeenkomsten, herdenkingen en evenementen en als trouwlocatie voor de voltrekking van het burgerlijk huwelijk.

De exploitatie, verhuur en het onderhoud bepaalt voor het grootste deel de dagelijkse activiteiten van de SGKN. De SGKN bestaat uit een bestuur en een bureau. Het bestuur telt statutair vijf (onbezoldigde) leden. Zij worden voorgedragen en benoemd door de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente, de kerkrentmeester van de Protestantse Gemeente, de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Naarden en het bestuur van de SGKN. Het bureau bestaat uit een klein aantal medewerkers. Het bestuur zoekt een directeur die de ingezette professionalisering van het bureau verder vormgeeft.

Functie | Directeur

Als directeur van de SGKN geef je leiding aan een office manager (4 dagen), een producer (2 dagen), een administrateur (1,5 dagen) alsmede een medewerker op urenbasis. Je werkt met de voorzitter van het bestuur samen en houdt geregeld contact met de andere bestuursleden met betrekking tot de onderwerpen van hun portefeuille. Je coördineert het werk ‘op de werkvloer’ in verband met de exploitatie dat wordt gedaan door een team van vaste coördinatoren en vrijwilligers. Daarnaast is er een grote groep vrijwilligers die allerlei taken verricht, zoals in de zomermaanden de opvang en begeleiding van het toerisme in de kerk.

 

Als directeur ben je verder verantwoordelijk voor:

 • Het effectief, efficiënt en soepel laten werken van de organisatie op het bureau en de vrijwilligers
 • Een goede samenwerking met externe partijen
 • Het realiseren van een gezonde financiële exploitatie, gebaseerd op de (mede door de directeur) ontwikkelde begroting. Hieronder vallen o.a.:
 • het acquireren van opdrachten voor verhuur van het gebouw met een positief resultaat
 • het werven van fondsen en subsidies om de begroting te helpen dekken en de reserves voor onderhoud aan te vullen
 • Het volledig zorg dragen voor het gebouw in breedste zin van het woord, onderhoud, reparatie, verfraaiing, alles in overleg met Bestuursleden, met name met Bestuurslid Bouwzaken
 • Het realiseren van een tevreden netwerk in de omgeving (bewoners, gemeente, Vereniging Vrienden en anderen) inzake de activiteiten en de positionering van de SGKN en de Grote Kerk zelf.
 • Het vormgeven van een toekomstig bestendig vrijwilligersbeleid
 • Het mede ontwikkelen en uitvoeren van een strategisch marketing en communicatiebeleid

Boegbeeld Communicatief Snel schakelend Verbindend Bevlogen Innovatief Visie op cultureel erfgoed

Profiel

Je bent het inspirerend gezicht naar buiten. Onderhoudt contacten met Ministeries, Rijksdienst, Provincie, Gemeente Gooise Meren, de Protestants Gemeente te Naarden en vrijwilligers. Je vindt het leuk om samen te werken met het bestuur om de doelen van de SGKN te bereiken. Door acquisitie weet je nieuwe klanten en events aan te trekken en je bent goed in het ontwikkelen van nieuwe ideeën en concepten. Je staat positief tegenover de, oorspronkelijke, kerkelijke functie van de Grote Kerk Naarden en bent op de hoogte van het werk van de Protestantse gemeente. Je beschikt bij voorkeur over een relevant netwerk van waaruit contacten met potentiële huurders gelegd kunnen worden. Je bent verbindend, tegelijk snel en alert, en in staat om de belangen van anderen te dienen zonder het eigen beleid en de doelstellingen van de SGKN uit het oog te verliezen.

Aanbod

Een baan in een stabiele, goed functionerende stichting met een betrokken bestuur en professionele ondersteuning. Een jaarcontract voor een functie van 28 tot 32 uur met zicht op een contract voor onbepaalde tijd. Een interessante, afwisselende, zelfstandige positie in een klein, professioneel team, veel contact met diverse mensen en partijen en natuurlijk betrokkenheid bij het mooiste monument van het Gooi!

Procedure

De procedure is erop gericht de nieuwe Directeur voor 1 maart 2019 aan te stellen. De selectiegesprekken bij K+V vinden op 3 en 6 december aanstaande in Veenendaal plaats. Op 17 december vanaf 18.30 uur vinden de eindgesprekken bij de Stichting Grote Kerk Naarden plaats.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je voor 1 december te reageren door bij “reageer direct” je cv en motivatie te uploaden.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Snethlage, partner (06-5131 0178). Frank begeleidt deze opdracht.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Directeur
Vast
28 – 32 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.