K+V werving selectie interim management

Mensgerichte bruggenbouwer, ervaren strateeg

Utrecht
Organisatie |

Stomavereniging

De Stomavereniging zet zich in voor stoma- en pouchdragers en hun naasten en behartigt de belangen van 38.000 stomadragers waarvan 6.600 lid van de vereniging zijn. De focus is, naast belangenbehartiging, gericht op informatie, onderzoek en lotgenotencontact. De vereniging is de laatste jaren bestuurlijk en organisatorisch vernieuwd en is een professionele patiëntenvereniging met een solide financiële basis. De komende jaren speelt de verdere samenwerking in een sterk veranderend zorglandschap een grote rol. Daarbij zijn het aangaan van goede relaties en het uitbreiden van de (regionale) belangenbehartiging belangrijke elementen. Op basis van een nieuw te vormen meerjarenstrategie wordt de komende jaren gewerkt aan de verdere verbetering van de kwaliteit van zorg en leven voor mensen met een stoma of pouch. De vereniging is gehuisvest in Utrecht samen met andere patiëntenorganisaties, waardoor onderlinge samenwerking en samenwerking met strategische partners zoals de koepel NFK verstevigd wordt. De vereniging, in 1966 opgericht en met ANBI status, is vitaal, ambitieus en is op zoek naar een enthousiaste, verbindende en inspirerende directeur die verdere kleuring en sturing geeft aan de organisatie in samenwerking met bureau, bestuur, ledenraad, vrijwilligers en stakeholders.

Functie | Directeur

De directeur is de spil in de Stomavereniging en het netwerk. Het verenigingsmodel is vormgegeven door een landelijk bureau, bestuur (op enige afstand), ledenraad, vijf regio’s en zo’n 150 vrijwilligers. Het strategisch meerjarenplan is leidend en in 2021 start een nieuwe periode. Het bestuur en de directeur zetten de beleidslijnen uit, de ledenraad ziet erop toe dat het bestuur opereert volgens de strategie en doelstellingen. Het bureau zorgt voor uitvoering en ondersteuning op landelijk niveau en de vrijwilligers zijn de belangrijkste spelers bij activiteiten in de regio.

Als directeur ben je verantwoordelijk voor:

  • Het team (9 personen, 5,3 fte) en het werk op het bureau, hierin is veel ambitie en is koers en regie belangrijk. Waar gaan betrokkenheid en verantwoordelijkheid door elkaar lopen?
  • Een solide financiële basis door innovatie met producten en diensten en meerdere inkomstenbronnen om de doelen te verwezenlijken.
  • Een goede en soepele samenwerking met het bestuur met ruimte en respect voor ieders rol en verantwoordelijkheid.
  • Het vormgeven van het proces om te komen tot een strategisch meerjarenplan 2024 en daarvan afgeleide jaar– en projectplannen.
  • Het onderhouden en uitbouwen van waardevolle en effectieve relaties met stakeholders als NFK, KWF, Ministerie van VWS, fabrikanten, leveranciers, zorgverzekeraars, ziekenhuizen, stomaverpleegkundigen en onderzoekers.
  • Het innoveren en versterken van het imago van de vereniging. Door actieve PR en PA, door het vergroten van het ledenbestand met handhaving van de huidige kwaliteitsnormen en het versterken van de regio’s en de vrijwilligersorganisatie.

Natuurlijk gezag Humor Zakelijk & Menselijk Verbindend Strateeg Communicatief Toegankelijk Focus

Profiel

Wij zoeken een directeur, academisch werk- en denkniveau, die houdt van het werken binnen een vereniging. Die gevoel heeft voor belangenbehartiging, leden en de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende geledingen.
Een directeur die zich thuis voelt in een mensgerichte omgeving met professionals en vrijwilligers. Sensitief, communicatief en toekomstgericht. Op zoek naar dialoog, begripvol alsook prikkelend. Regisserend en realiserend.
Een directeur die gericht verdere stappen zet op basis van een stevig fundament. Strategie en focus, samenwerken en verbinden zijn kernbegrippen hierbij.

Aanbod

Een prachtige rol in een wereld waar je bijdraagt aan de verdere verbetering van de kwaliteit van zorg en leven voor mensen met een stoma of pouch, 32 uur per week, inschaling in schaal 13 van de CAO Welzijn / Sociaal Werk.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. Reageren kan tot uiterlijk 5 januari. De procedure start in Veenendaal met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur.
Hierna volgt, bij geschiktheid, een eerste gespreksronde op woensdag 15 januari en een tweede gespreksronde op woensdag 22 januari bij de Stomavereniging in Utrecht.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.
Deze vacature is in behandeling bij Frank Snethlage (06 5131 0178) en Roel Roelfzema (06 43 87 33 26); je kunt contact met hen opnemen voor vragen over de positie en procedure.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.