Directeur voor Utrechts Monumentenfonds

Inhoudelijk, zichtbaar en inspirerend leider
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Utrechts Monumentenfonds

Het Utrechts Monumentenfonds (UMF), erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een culturele status, heeft een groot hart voor monumenten. Het bestuur en de deskundige medewerkers dragen met grote betrokkenheid zorg voor professioneel beheer van 149 verhuureenheden. Het UMF heeft tevens een groot aantal woningen onder de sociale huurgrens, waarmee invulling wordt geven aan haar maatschappelijke doelstelling: het scheppen van een mogelijkheid voor eenieder om in een monumentaal pand te kunnen wonen.

De kerntaak van het UMF is de monumenten+ exploitatie, waaronder het onderhouden van contacten met de huurders en zorgen dat leegstaande eenheden verhuurd worden,  restauraties (gemiddeld eens in de twee jaar een groot project), planmatig onderhoud en woningverbetering vallen daar onder. Hiermee beoogt het fonds haar bezit optimaal in conditie te brengen en te houden, bij de tijd en comfortabel in het gebruik. En uiteraard komen al die werkzaamheden ook de levensduur van de historische panden ten goede.

Naast de medewerkers en het bestuur dragen ook vele vrijwilligers een steentje bij. Zij helpen bijvoorbeeld met het onderhoud van tuinen of het in kaart brengen van de geschiedenis van de panden van het UMF. Het UMF wil de kennis van en belangstelling voor de geschiedenis en de monumentenzorg van de stad Utrecht in breder verband bevorderen.

Het UMF behoort ook bij de selecte groep instellingen in Nederland met een POM-status (Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud). Het UMF is financieel gezond, heeft geen winstoogmerk en is niet vpb-plichtig. Doelstelling van het UMF is om vanuit de zelfstandigheid te werken aan groei en meer samenwerking in Utrecht in relatie tot monumentenzorg.

De medewerkers van het UMF hebben veelal een bouwkundige of bouwhistorische achtergrond. Ze zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van monumentenzorg en zetten zich met passie en toewijding in voor haar monumenten en bewoners.

De directeur van de stichting heeft kort geleden haar vertrek aangekondigd. Om die reden is het bestuur van het UMF op zoek naar een nieuwe directeur. Een directeur die zorgt voor een goede organisatie, een goed netwerk en vanuit goed rentmeesterschap omgaat met het bezit om dit nog beter over te dragen aan een volgende generatie.

Functie

Directeur

De directeur geeft leiding aan de organisatie en stuurt de medewerkers en vrijwilligers van het UMF aan. Daarnaast is de directeur het eerste aanspreekpunt voor het bestuur en voor diverse externe stakeholders van de organisatie. Belangrijke gesprekspartners zijn bijvoorbeeld de gemeente Utrecht, andere erfgoedinstellingen, diverse landelijke organisaties op dit gebied en verschillende vergelijkbare instellingen in andere steden.

De opgaven voor de komende jaren zijn gericht op:

 • zorgvuldig en uitdagend beheer van het bezit;
 • ontwikkelen inzet op nieuwe opgaven en taken op het gebied van erfgoed;
 • zorg voor het team en de organisatie.

De kerntaak is het beheer van het bezit. Het bezit is goed in kaart gebracht en er is een MJOP in de maak voor de langere termijn. Uiteraard is de uitdaging om de voortrekkersrol van een duurzame monumentenorganisatie inhoud te blijven geven door innovatieve en bouwtechnische ontwikkelingen in te zetten als het gaat om energiezuinig(in-use)  renoveren, restaureren en exploiteren.

Samen met de administratief medewerker draagt de directeur zorg voor een verantwoord financieel beheer en een bij de doelstellingen van de stichting passend financieel beleid. De inkomsten van het UMF komen voor het overgrote deel uit verhuur van het woningbezit. Van de Rijksoverheid krijgt het UMF jaarlijks een instandhoudingssubsidie. Daarnaast wordt van ruim 2.000 donateurs een financiële bijdrage ontvangen.

De focus ligt de komende jaren ook op het minder kwetsbaar maken van de organisatie. De omvang is beperkt en vraagt aandacht voor de balans tussen omvang en continuïteit. Het stimuleren van ontwikkeling en ruimte maken voor de kracht van medewerkers en het minder kwetsbaar maken van de organisatie zijn belangrijke onderwerpen.

De functie stelt speciale eisen aan het zelfstartend vermogen en het ondernemerschap van kandidaten. De organisatie is hoogwaardig, maar klein van omvang. In een dergelijke setting is een directeur ook meewerkend voorman/-vrouw. De directeur legt verantwoording af aan het Bestuur van de stichting.

Vernieuwend Verbindend Inspirerend Vasthoudend Trots Duurzaam Financieel gedegen Analyserend Communicatief

Profiel

 • U bent universitair of HBO-opgeleid (bij voorkeur in bouwkundige richting) of beschikt in elk geval over een academisch werk- en denkniveau en ruime aanvullende ervaring.
 • U heeft hart voor monumentenzorg, ervaring binnen dit vakgebied en oog voor kwaliteit.
 • U zorgt voor een goede verbinding met de bewoners en vrijwilligers.
 • U heeft gevoel voor bedrijfsvoering en weet de organisatie financieel op koers te houden.
 • U bent bij uitstek een verbinder, een empathische persoonlijkheid die openheid en vertrouwen uitstraalt.
 • U zorgt voor optimale wisselwerking tussen bestuur, team en vrijwilligers van het UMF.
 • U bent flexibel en kunt snel schakelen.
 • U bent ondernemend, proactief, doelgericht en een inspirerend boegbeeld voor uw team.
 • U heeft visie en bent besluitvaardig.
 • U heeft ervaring met het aanvragen van subsidies en het werven van fondsen.
 • U heeft ervaring met en kennis van verhuur van woningen en bedrijven.
 • Uw schriftelijke en mondelinge vaardigheden zijn bovengemiddeld en u beleeft plezier aan netwerken binnen en buiten de organisatie.
 • U bent woonachtig in of om Utrecht, dan wel bereid zich daar te vestigen.

Aanbod

Een prachtige en unieke rol voor een inhoudelijk directeur die graag met een team zorg wil dragen voor prachtig erfgoed dat dagelijks bewoond en gebruikt wordt. Het betreft een fulltime positie (36 uur per week).  Benoeming vindt plaats voor een jaar, met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. De bezoldiging is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en is ingeschaald in de CAO Woningcorporaties.

Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V en is erop gericht de benoeming in januari 2023 af te ronden. De procedure start met het insturen van een motivatie voor deze rol en een CV. Hierna volgt eventueel een kennismaking bij K+V. De gesprekken met de opdrachtgever vinden overdag plaats op vrijdag 20 januari 2023 in Veenendaal. Het nemen van referenties is standaard onderdeel van de selectieprocedure.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel te reageren, uiterlijk 6 januari, door bij “solliciteer direct” je CV en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Snethlage (06-5131 0178) en Roel Roelfzema (06-4387 3326). Frank en Roel begeleiden deze opdracht.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online  profielmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.