Strateeg

ARNHEM
Organisatie |

Bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie

Op 1 juli 2017 is De Connectie gestart. Een moderne en professionele organisatie. De Connectie biedt bedrijfsvoeringsdiensten aan de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden. Wat voor de gemeenten een randvoorwaarde is, is de hoofdtaak van De Connectie. Producten en diensten zijn: de financiële administratie, personeels- en salarisadministratie, basisregistraties, belastingen, secretariaat, facilitaire zaken, documentaire informatievoorziening, ICT en inkoop en aanbesteding. Een kleine vierhonderd professionals maken deze organisatie. De Connectie beoogt de gestelde doelen uit het bedrijfsplan in 2021 te behalen. Deze doelen zijn geformuleerd aan de hand van de 4K’s. Namelijk:

 • De Connectie vermindert de kwetsbaarheid van de gemeenten op bedrijfsvoeringsgebied
 • De Connectie levert minimaal dezelfde kwaliteit tegen minimaal 4% lagere kosten
 • De Connectie biedt kansen aan medewerkers

Alle professionals van De Connectie zijn goed in hun vak, kennen de gemeenten en hun behoeften, zijn servicegericht, zelfstandig en resultaatgericht. De Connectie is een ‘platte’ organisatie met vakgeoriënteerde afdelingen, aangestuurd door managers die het vak kennen en een bedrijfsbureau. Professioneel, integer en betrokken zijn de kernwaarden van De Connectie.

De besturing (governance) is complex; er zijn eigenaren, klanten en opdrachtgevers. De eigenaren (i.c. de wethouders uit de drie gemeenten) zijn de aandeelhouders; de inhoudelijke portefeuille valt samen met het eigenaarschap. Het is de vraag of dit in de toekomst zo blijft. 

KV_Opdrachten_de-connectie
Functie | Directeur

De directeur realiseert de opdracht van de eigenaren van De Connectie: de drie gemeenten. Er ligt een bedrijfsplan. Als directeur ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen uit het bedrijfsplan; de belangrijkste opgaven zijn afgeleid van de 4K’s: harmonisatie van processen en systemen, realiseren van de financiële taakstelling en drie organisaties met drie culturen ontwikkelen tot een dynamische energieke organisatie.

Voor de laatste opgave begrijp je als directeur goed welke veranderingen de nieuwe organisatie voor medewerkers met zich meebrengen en welke impact dit heeft. Je vervult een voorbeeldfunctie in het vormgeven en uitdragen van de nieuwe organisatiecultuur. Als directeur creëer je een werkklimaat, waarin medewerkers zich verbonden voelen en graag meewerken aan de verdere optimalisering van De Connectie. Je bent een sparringpartner voor de managers, die je ruggensteun biedt. Als directeur van De Connectie heb je een open instelling, je bent nieuwsgierig en je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden. Maar je bent vooral een koersvaste leider met visie en daadkracht, die gericht is op synergie en samenwerking. Jij weet als geen ander de medewerkers te faciliteren, zodat zij integere en betrokken professionals zijn die zich iedere dag met plezier en vol overgave inzetten voor de klanten van De Connectie.

Als directeur ben je het gezicht van De Connectie. Je vertegenwoordigt de organisatie en behartigt haar belangen, ook daar waar zwaarwegende beslissingen moeten worden genomen. Je bent eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening en draagt zorg voor verdere professionalisering en doorontwikkeling van De Connectie. De directeur is WOR-bestuurder.

Je werkt op een doelmatige en efficiënte wijze en legt hierover verantwoording af aan het bestuur (i.c. de drie wethouders), evalueert en rapporteert aan de opdrachtgevers/klanten via het OGO (Opdrachtgevers-overleg) waarin de directeuren bedrijfsvoering van de eigenaren vertegenwoordigd zijn. Daarnaast zie je kansen om de dienstverlening te verbeteren door innovatiever, beter, sneller en digitaler te gaan werken. Dat betekent dat de gemeenten nog beter hun werk kunnen doen door De Connectie. Je bent een bouwer, stuurt op resultaten en kwaliteiten van medewerkers en managers. Daarbij zorg je voor realistische en haalbare afspraken met het bestuur van De Connectie.

Als het bestuur, eigenaren en medewerkers een besluit hebben genomen over de continuering van De Connectie (na de afgesproken tussentijdse evaluatie), wordt in 2019 een nieuw bedrijfsplan opgesteld. De directeur van De Connectie is verantwoordelijk voor de totstandkoming en de realisatie van dit nieuwe bedrijfsplan. 

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau met actuele kennis van digitalisering
 • Ruime ervaring in het leiden van ontwikkelprocessen
 • Ruime en relevante ervaring in een strategische en/of eindverantwoordelijke positie binnen het publieke domein
 • Een brede kijk op en ervaring met digitale bedrijfsvoering
 • Aantoonbare affiniteit met dienstverlening
 • Kennis en ervaring met primaire processen van de gemeenten
 • Kennis en ervaring in het besturen van een bedrijfsvoeringsorganisatie waar zowel mensen als digitalisering voorop staan is een belangrijke pré
 • Aantoonbare affiniteit en ervaring met medezeggenschap 

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel
 • Je bent een gezaghebbend leider, die (sociale) structuren en verbanden (uit)bouwt tussen bestuur, organisatie en omgeving, rolvast en vertrouwenwekkend
 • Je hebt een langetermijnvisie, met een breed perspectief, die uiteenlopende mogelijkheden in gedachten houdt bij het ontwikkelen van toekomstbeeld voor de organisatie
 • Je hebt een eigen toekomstbeeld, met ideeën, die organisaties en individuen samenbrengen en ontwikkelen, kan prikkelen en inspireren (creatief)
 • Je bent bestuurlijk sensitief, je stemt je eigen activiteiten af op politieke en bestuurlijke veranderingen, posities, belangen, beleid en gevoeligheden
 • Je bent resultaatgericht: je spant je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te bereiken
 • Je bent een teamplayer, die gemeenschappelijke doelen (her)kent en deze samen met anderen binnen en buiten de organisatie verwezenlijkt
 • Je handelt besluitvaardig en bedrijfsmatig: pragmatisch en daadkrachtig
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.