Leider

AMERSFOORT
Organisatie |

Axia College

Het Axia College is een school met drie locaties voor Voortgezet Speciaal Onderwijs in de regio Amersfoort. Axia betekent ‘waarde’. Op het Axia College staan de kwaliteiten van de leerling centraal: “jij bent van waarde”. Het is een speciale school, want het Axia College houdt er rekening mee dat de leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. En het is een gewone school, want de leerlingen kunnen er een diploma halen op hun eigen niveau. Op het Axia College mag de leerling anders zijn. Sterker nog: het Axia College gelooft erin dat je leert van de verschillen tussen mensen. Wie goed leert samenwerken, krijgt het meest voor elkaar: op school en later. Op het Axia College staan de kwaliteiten van de leerlingen en de medewerkers centraal, wat er wél kan staat voorop. Er wordt rekening gehouden met de ondersteuningsbehoefte. De klasgrootte is aangepast, er zijn parallelvoorzieningen voor wie (tijdelijk) niet mee kan komen in de groep en er is extra ondersteuning in de school en waar nodig ook van buiten de school.

Het Axia College is daarnaast ook een reguliere school met reguliere uitstroom naar het vervolgonderwijs of een mooie plaats in de maatschappij. Als het mogelijk is, maken de leerlingen tussentijds de stap naar het reguliere onderwijs.

Het Axia College vormt samen met 5 andere reguliere VO scholen deel uit van de Onderwijsgroep Amersfoort, waar breed openbaar voortgezet onderwijs wordt aangeboden. Het Axia College heeft drie locaties met drie afdelingsleiders, 88 medewerkers en 355 leerlingen. De directeur VSO maakt deel uit van de Directieraad van de Onderwijsgroep Amersfoort en levert een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de Onderwijsgroep.

KV_Opdrachten_axia-college
Functie | Directeur

De directeur is de dagelijkse eindverantwoordelijke voor het Axia College. Het Axia College is nog jong en gevormd vanuit een rijke historie van speciaal onderwijs in de regio. Als directeur ben je ook het gezicht van het Axia College, in de regio ben jij het inspirerende aanspreekpunt voor het VSO onderwijs. Het Axia College wil de top zijn in haar werkveld en daarvoor wil zij de onderlinge samenwerking tussen de locaties en met het reguliere VO van de Onderwijsgroep Amersfoort versterken, de mobiliteit vergroten en zo het leren en stimuleren van elkaar centraal stellen. Een top onderwijsplek voor leerlingen die langer of korter even iets meer nodig hebben. De directeur faciliteert en stimuleert het leren en ontwikkelen bij zichzelf, de afdelingsleiders en de medewerkers. Je zorgt voor de beleving van één Axia College. Er moet aandacht zijn voor de inrichting van de processen, deze op een lijn brengen, en de realisatie van de goede plannen om ook de externe goede beoordelingen vast te houden. Dat mag pragmatisch en concreet. Je bent een uitstekende confronterende coach voor de afdelingsleiders en je durft ruimte te laten, in te stappen maar ook hulp te vragen en te bieden. Je rapporteert rechtstreeks aan het CvB van de Onderwijsgroep Amersfoort. 

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Sterke leider & bescheiden mens

Een sterke leider en een bescheiden mens

Je bent de leider die er staat en toch ruimte kan laten. Je hebt een natuurlijke verbinding met de doelgroep. Onderwijs past je. Je stimuleert eigenaarschap, maar vraagt ook om verantwoording. Je past bij het uitgangspunt van het Axia College; het kan wél. Je bent in staat de integrale schoolleiding te doen, dus inclusief bedrijfsvoering. Die verantwoordelijkheid draag je licht. Wij zoeken een directeur die dichtbij de scholen staat en zorgt dat ze als een school opereren. Iemand die zonder poespas, toekomstgericht in de realiteit van alledag, het overzicht heeft en houdt. Belangrijk is de gerichtheid op het delen van verantwoordelijkheid en het bevorderen van eigenaarschap bij de ander. Met daarbij een focus op resultaat. Soms strategisch en dan weer heel praktisch. Resultaatgericht, maar altijd in verbinding. Een leidinggevende die dusdanig organiseert, dat de ander in beweging komt. Een alleskunner die beseft dat dat niet kan, maar die het met het team wel zo kan organiseren dat het werkt.

Natuurlijk is de directeur ook een ervaren onderwijs vakman/-vrouw met stevige aantoonbare leidinggevende ervaring, die beschikt over de communicatieve vaardigheden om zowel binnen als buiten de organisatie verbinding te maken.

Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.