Staat achter de medewerkers en vóór de organisatie

Velp
Organisatie |

Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland (WSP)

Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland (verder WSP) ondersteunt werkgevers bij arbeidsmarktvraagstukken en personeelsvoorziening met daarbij een duidelijke focus op de personeelsvraag van en adviesbehoefte bij de werkgever enerzijds en de opdracht van UWV en gemeenten om zoveel mogelijk mensen (met een afstand tot de arbeidsmarkt) te plaatsen anderzijds. De dienstverlening bestaat uit advisering, plaatsing, begeleiding, voorlichting en kennisoverdracht. Deze diensten worden geleverd namens negen samenwerkende gemeenten en het UWV.

Het WSP is onderdeel van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR). De algemene leiding van het WSP ligt bij de directeur die als opdrachtnemer verantwoording aflegt aan een bestuurscommissie, bestaande uit wethouders van de deelnemende gemeenten en de regiomanager van UWV. De directeur valt hiërarchisch onder de directeur van de MGR. De directeur is lid van het MT van de MGR en bouwt mee aan de kwaliteit van de MGR als geheel en de samenwerking binnen de verschillende modules in het sociaal domein en maakt daarnaast onderdeel uit van het MT van UWV Werkbedrijf in de regio.

De organisatie bestaat uit circa 35 medewerkers, die in dienst zijn van het WSP (vanuit zowel MGR als UWV) Het merendeel van deze medewerkers is als accountmanager werkzaam; deze accountmanagers zijn voor werkgevers in de regio het gezicht en aanspreekpunt van het WSP.
Het WSP is ca. vier jaar geleden opgezet en heeft met uitstekende (plaatsings-)resultaten zijn waarde inmiddels ruimschoots bewezen.
De afgelopen periode kan hierbij getypeerd worden als een pioniersfase met alle kenmerken van dien. De volgende fase zal gericht zijn op verdere professionalisering en ontwikkeling van het dienstenaanbod, de organisatie en de medewerkers alsmede het versterken van de eigen identiteit.

Functie | Directeur WSP

De directeur is verantwoordelijk voor de algemene leiding aan de organisatie en wordt daarin bijgestaan door een operationeel manager. Samen verdeel je de managementtaken. Daarnaast is er de specifieke opdracht om nader vorm en inhoud te geven aan de eerder genoemde volgende fase in de ontwikkeling van het WSP. Het gaat hierbij met name om de volgende aspecten:

  • Samenstelling van het dienstenpakket; onderverdeling naar basisdienstverlening en aanvullende diensten.
  • Bewerkstelligen van een gezamenlijk draagvlak hiervoor bij de deelnemende gemeenten, UWV en de medewerkers van het WSP.
  • Optimaliseren van de processen, procedures, ondersteunende systemen en voortgangsrapportages die betrekking hebben op de dienstverlening.
  • Versterking van de samenwerking met de deelnemende gemeenten; zowel bestuurlijk als ambtelijk.
  • Managen van de verwachtingen betreffende de dienstverlening bij zowel de deelnemende gemeenten, UWV als werkgevers.
  • Werken aan teamontwikkeling en teamprestaties vanuit een wendbare organisatie met ontwikkelmogelijkheden voor individuele medewerkers.
  • Marketing, PR en communicatie naar zowel de deelnemende gemeenten en UWV als naar de werkgevers en andere partners.

De directeur inspireert, faciliteert en ondersteunt de medewerkers om richting werkgevers een vanzelfsprekende gesprekspartner te kunnen zijn en zorgt voor een professionele, stevige en betrouwbare WSP-organisatie als ‘uitvalsbasis’. De directeur heeft in deze de rol van manager en is intern sturend, faciliterend en ondersteunend.

Naar de eigen organisatie, gemeenten en UWV is de directeur het eerste aanspreekpunt en degene die (uiteraard in goed overleg) de lijnen uitzet.

Inspirerend Motiverend Verbinder Communicator Koersvast en lenig in de uitvoering Geeft professionals ruimte en vertrouwen Bouwer Teamworker

Profiel

Je bent ambitieus en neemt graag het voortouw. Je houdt focus en zorgt, met overtuigingskracht en passie, dat zaken in gang worden gezet en worden afgerond. Je werkt hierin intensief samen met de gemeenten, UWV, collega’s en de omgeving. Je bent iemand die de koers uitzet, je omgeving daarin meeneemt en vervolgens doorpakt. Je staat achter je medewerkers, maar spreekt ze aan als dat noodzakelijk is. Richting gemeenten en UWV sta je pal voor de organisatie en de vastgestelde doelen en randvoorwaarden. Je hoeft niet persé zelf in de schijnwerpers te staan, maar put er voldoening uit om anderen in hun kracht te zetten. Je neemt zelf verantwoordelijkheid en verwacht dat ook van je medewerkers. Je inspireert, geeft richting en biedt ruimte. Je hebt hierbij een natuurlijke interesse in wat mensen en de organisatie drijft.

Je wilt je inzetten voor mensen die op eigen kracht niet aan betaald werk komen. Je bent betrokken bij het publiek domein en kan je goed verplaatsen in het politiek bestuur en ambtelijke organisaties.Je hebt een academisch denk- en werkniveau.

Helder communiceren zit in je genen. Je neemt anderen graag en op een prettige manier mee in de afwegingen en keuzes die gemaakt (moeten) worden.

Aanbod

Het WSP biedt een inspirerende werkomgeving in een organisatie die volop in beweging is en een arbeidsmarktregio die veel kansen biedt. De functie is gewaardeerd in schaal 13 (CAR/UWO) met 17,85% vrij besteedbaar Individueel Keuze Budget (IKB) en andere secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure

Het wervingstraject bestaat uit drie onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

  • Speed op dinsdag 11 december waarin je in drie korte gesprekken kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennis maakt met jouw persoonlijkheid.
  • Slow op maandag 17 december (middag) waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
  • Show op woensdag 19 december (middag) waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Het is de bedoeling om de procedure voor de Kerst af te ronden.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 4 december door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.
Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Michiel van Wessem (06 5200 8834) en Martine van der Velpen (06 5060 3351) die deze procedure begeleiden.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.