K+V werving selectie interim management

Verbindend Betrokken Visionair

Etten-Leur
Organisatie |

Avoord

Avoord is een lokale ouderenzorgorganisatie in Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert. Zij biedt een breed palet aan zorg; in de wijk en op haar locaties. Avoord kent een informele werksfeer; warm en betrokken. Haar medewerkers zijn ondernemend en denken mee in kansen en mogelijkheden om dat te doen wat de cliënt belangrijk vindt. En omdat Avoord zowel groot als klein tegelijk is (‘goedschaligheid’), biedt zij zowel uitdaging in het werk op de inhoud als ook zakelijkheid én warmte in de onderlinge contacten. Avoord heeft een omzet van een kleine 50 miljoen, 1.000 personeelsleden en 650 vrijwilligers.

Functie | Directeur Zorg

Het MT van Avoord wordt gevormd door de bestuurder, de directeur bedrijfsvoering en de directeur zorg en de eerste geneeskundige, ondersteund door een bestuurssecretaris. De directeur bedrijfsvoering en de directeur zorg hebben een gezamenlijke directieverantwoordelijkheid. Hierbinnen heeft elke directeur zijn eigen aandachtsgebied. Uiteraard moet met jouw komst de samenwerking en afstemming nog worden fijn geslepen. Als directeur zorg ga je leidinggeven aan zeven managers: managers zorgeenheid langdurig verblijf, de manager tijdelijk verblijf en de manager wijkzorg en welzijn.

Avoord is innovatief en ondernemend. De teams kennen daarom een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en de managers hebben elk eigen aandachtsgebieden. Als nieuwe directeur zorg je dat het zorgmanagement op haar beurt haar rol pakt en waar maakt. Op een inspirerende en uitnodigende manier stuw je de innovatiekracht en ondernemingszin en zorg je dat die in samenhang en binnen het zorgmanagement tot wezenlijke verbeter- en vernieuwingsslagen leidt. Je borgt daartoe het cyclisch handelen (PDCA) met focus op monitoring/evaluatie en bijsturing (C-A). Waar nodig zorg je voor duidelijke kaders en keuzes, zowel op wat wel als nadrukkelijk ook op wat niet te doen. Visie en strategie vertaal je daartoe naar concrete organisatiedoelstellingen.

In deze positie schakel je ook tussen extern en intern zodat aansluiting wordt gehouden met keten, markt en cliënten en tijdig kan worden geanticipeerd op relevante ontwikkelingen. Dat betekent een stevige rol naar buiten: naar stakeholders als zorgverzekeraars, gemeentes en ketenpartners. Je doet dat vanuit verbinding, gericht op innovatie en met een herkenbare een aantrekkelijke visie en koers op (ouderen)zorg.

Ondernemend Leider Daadkracht Inspirerend Uitnodigend Vertrouwenwekkend Structurerend Verbinder

Profiel
 • Uiteraard heb jij een stevige ervaring in de zorg, maar niet noodzakelijk in de ouderenzorg, wel bij voorkeur in de langdurige zorg.
 • Je beschikt over ruime leidinggevende, bedrijfsvoerende en projectmatige ervaring.
  • Je hebt daardoor een duidelijke visie ontwikkeld op (ouderen)zorg en haar cultuur en processen én jij weet dit ook helder en duidelijk te communiceren.
  • Je beschikt over aantoonbare ervaring in procesverbetering.
 • Je hebt bewezen ervaring als manager van veranderingen niet alleen op inhoud maar juist op het tijdens vernieuwing en verandering in verbinding blijven.
 • Je hebt visie op het bij elkaar brengen van teams.
 • Verbindend zowel in- als extern en je werkt vanuit aandacht en presentie.
 • Werkend vanuit verbinding weet je anderen te inspireren en te bewegen om hetzelfde te doen.
 • Je natuurlijke leiderschapsstijl is gezaghebbend (maar niet autoritair); uitnodigend met een positief-kritische inslag; niet overnemend maar faciliterend, stuwend en versterkend; “hard op resultaat, zacht op relatie”. Een leider die geniet van groei en succes van managers en medewerkers.
 • Je bewezen externe oriëntatie heeft een stevig netwerk opgeleverd.
 • Je durft keuzes te maken, door pakken en je weet af te maken.
Aanbod

Het betreft een fulltime functie (36 uur per week). De functie is ingeschaald in FWG 75.

Procedure

Het wervingstraject bestaat uit drie onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

 • Speed op vrijdag 11 januari waarbij je in drie korte gesprekken kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennis maakt met jouw persoonlijkheid.
 • Slow op woensdag 23 januari in de ochtend waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
 • Show op dinsdag 29 januari in de ochtend waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Het is de bedoeling om de procedure voor eind januari af te ronden.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je uiterlijk 6 januari aanstaande te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Wolff (06-1595 4079) die de procedure begeleidt.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Directeur Zorg
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.