K+V werving selectie interim management

Natuurlijke leider en verbinder, die uitnodigt en realiseert

Veenendaal e/o
Organisatie |

Zorggroep Charim

Organisatie Zorggroep Charim is een regionale ouderenzorgorganisatie in de regio’s Veenendaal en Zeist. In en vanuit vijftien locaties zetten zo’n 1.600 medewerkers en 1.300 vrijwilligers zich in om de naam van Charim – Hebreeuws voor ‘toewijding’ – in praktijk te brengen voor ruim 1.000 cliënten. Charim biedt een breed palet aan zorg; van welzijnsactiviteiten tot hospicezorg: door het grote aanbod is er binnen Charim altijd een juiste plek voor ieder individu. De omzet bedroeg in 2018 circa 75 mio.

Visie en missie – Ieder mens heeft dromen en verlangens. Zorggroep Charim wil deze voor ouderen helpen realiseren, met toegewijde zorg- en dienstverlening. Ontstaan vanuit de plaatselijke kerken en gemeenten en geworteld in de lokale samenleving en verbonden met het christelijk geloof, biedt Charim zorg voor lichaam, geest én ziel; totaalzorg. Zorg die verder gaat en onderscheidend is. Cliënten ervaren bij Charim veel aandacht voor zingevings- en levensvragen, christelijke feestdagen en activiteiten. En ook alle ruimte om zichzelf te zijn. Want bij Charim is iedereen welkom!

Met de kernwaarden Toegewijd, Samen en Professioneel geeft Charim aan hoe zij werken aan het realiseren van de missie; Leven doe je samen. Voor de komende jaren is dit uitgewerkt in het Strategisch Plan: Samen voor elkaar (Strategisch Beleidsplan 2018-2021).

Sturing De gekozen besturingsfilosofie heeft als basisgedachte dat de cliënt centraal staat. Bij de cliënt, aan de basis van de organisatie, begint het. Alle medewerkers helpen deze ambities waar te maken, gericht op de tevredenheid en veiligheid van de cliënt (en zijn naaste). De locaties met de (zorg)teams vormen de basis van de organisatie. De besturing wordt daarnaast gekenmerkt door integrale managementverantwoordelijkheid op diverse hiërarchische niveaus. De besturingsfilosofie is uitgewerkt in een organisatieontwerp en gedurende 2018 geïmplementeerd.

KoersIn de afgelopen jaren is vanuit een sterke verbetercultuur stevig ingezet op het professionaliseren en moderniseren van de interne organisatie en met resultaat! Charim is getransformeerd naar een open en transparante zorgorganisatie, die verbinding zoekt met samenwerkingspartners om vanuit haar missie gestalte te geven aan de ouderenzorg. Alle inspanningen worden opgemerkt en gewaardeerd. En met een groot zorg-, woon- en dienstenaanbod en een hoge cliënttevredenheid voor Charim Revalidatie Veenendaal en Hospice De Wingerd is Charim stevig gepositioneerd. Daarbij is de financiële positie inmiddels gezond.

Voor uitgebreide informatie over Charim; zie Jaardocument 2018.

Functie | Directeur Zorg

De topstructuur van Charim wordt gevormd door de bestuurder, de directeur Zorg, de directeur Behandeldienst en de directeur Services. Als directeur Zorg geef je leiding aan de locatiemanagers (15) en draag je in het Directie Overleg (DO) in belangrijke mate bij aan de koers en aansturing van de uitvoeringsorganisatie en vorm je feitelijk met je twee collega directeuren de directie. De functie kent daarmee zowel een duidelijk verticale als horizontale dimensie. Verticaal; een herkenbare en stevige lijnpositie, van waaruit je met heldere kaders en doelen de locatiemanagers de benodigde ruimte en richting geeft en nadrukkelijk ook de doelrealisatie bewaakt en stuurt. Horizontaal sta je als lid van het DO voor de zorg en biedt je in het samenspel met collega directeuren en bestuurder samenwerking én tegenkracht en breng je zorginhoudelijke vernieuwing en ontwikkeling.

Context en ambitie – De komende jaren blijft Charim koers houden, zoals is beschreven in het strategisch beleidsplan 2018-2021. Dat betekent het blijven realiseren van structurele verbeteringen in de zorg, met als belangrijk speerpunt het werven en behouden van personeel. Ook blijft Charim stevig inzetten op het professionaliseren en moderniseren van de organisatie. Daarbij gaat het onder andere om eigenaarschap en leiderschap, inzet van ict en ook gewoon doen (actie). Vanwege haar identiteit, missie en visie vindt Charim dat de kwaliteit op het gebied van wonen, zorg en diensten beter kán en op enkele plekken beter moet. Ook als noodzaak om de concurrentiepositie te versterken in een dynamische zorgmarkt. Ambities liggen in hogere cliënt- en medewerkers-tevredenheid en een betere integratie van formele en informele zorg. Daarnaast vraagt het rentmeesterschap en deze samenleving om processen zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten. Het ‘samen werken’ wordt daartoe versterkt, zonder afbreuk te doen aan eigen ruimte en rollen.

UitdagingIn haar expliciete keuze voor integrale managementverantwoordelijkheid op locatieniveau geeft Charim graag het vertrouwen om vanuit eigen domein en verantwoordelijkheid invulling te geven aan doelrealisatie op lokaal niveau, in verbinding met direct betrokkenen en afgestemd op de couleur locale. Vanuit overzicht en zonder over te nemen stuw je daartoe daadkracht en eigen initiatief, gericht op verdere groei in persoonlijk en professioneel leiderschap. Je nodigt managers uit om op inhoud bij te dragen aan kwaliteitsverbetering en zorgontwikkeling. In hun verantwoordelijkheid daag je ze uit de eigen ruimte krachtig in te vullen, met ruimte voor reflectie en groei. Onvoldoende kwaliteit in vakmanschap of professioneel handelen en achterblijvende resultaten maak je manifest en breng je op orde, en indien nodig pak je ook door.

In het faciliteren en aansturen van het locatiemanagement beweeg je nadrukkelijk vanuit het perspectief van de lerende organisatie, met inspirerende ambities en doelen die om ruimte en actie vragen.

Van jou als directeur Zorg wordt verwacht dat je in deze positie schakelt tussen extern en intern zodat aansluiting wordt gehouden met keten, markt en cliënten. Dat betekent een stevige rol naar externe en ook interne stakeholders (CCR, OR, VVAR en Centrale Participantenraad). Je doet dat vanuit verbinding, gericht op samenwerking en met een herkenbare en aantrekkelijke visie en koers op (ouderen)zorg. Je zorgt ervoor dat die vertaald worden in gedragen oplossingen waardoor je nadrukkelijk bijdraagt aan het verder ontwikkelen van Charim.

Natuurlijke Leider Uitdagend en Uitnodigend Resultaatgericht Inspirerend Verbinder Evenwichtig Daadkracht Vertrouwenwekkend

Profiel
 • Uiteraard heb jij ruime leidinggevende ervaring in de zorg, maar niet noodzakelijk in de ouderenzorg, wel bij voorkeur in de langdurige zorg. Zonder meer heb je affiniteit met de ouderenzorg en een warm hart voor de doelgroep. Je snapt de cultuur en processen in langdurige zorg en weet dit ook te vertalen in een passende en gewaardeerde sturingsstijl.
 • Je hebt door kennis en ervaring een duidelijke visie ontwikkeld op (ouderen)zorg en weet dit ook te vertalen in wat dit vraagt van een organisatie, management en medewerkers.
 • Van de directeur Zorg wordt verwacht dat hij/zij christen is en daar zichtbaar invulling aan geeft in houding, gedrag en waardenoriëntatie.
 • Je hebt aantoonbaar resultaten geboekt in het positioneren en laten functioneren van zorgmanagement en weet hoe je persoonlijke en professionele ontwikkeling stimuleert vanuit de principes van een lerende organisatie.
 • Je bent organisatiesensitief; snapt de sturingsmechanismes van een grotere organisatie en weet balans te houden tussen wat daarin hoort en wat werkt.
 • Je leiderschapsstijl is verbindend en gezaghebbend (maar niet autoritair): uitnodigend en uitdagend met een positief-kritische inslag, niet overnemend maar faciliterend, stuwend en versterkend; een leider die geniet van groei en succes van managers en medewerkers.
 • Als persoon ben je evenwichtig; ook onder druk blijf je in positie, in dialoog en in balans; waar nodig geef je tegengas of beweeg je mee, altijd open en in verbinding zonder te verbleken of te star te zijn. Als boegbeeld van de zorg toon je vooral zelf het goede voorbeeld als leider; verantwoordelijk, delegerend en ook daadkrachtig; als het moet kan je doorpakken en schuw je niet in te grijpen.
 • Voor collega directeuren en de bestuurder ben je een natuurlijke en gewaardeerde sparringpartner: open, constructief en oplossingsgericht.
 • Niet onbelangrijk: werken moet leuk zijn en dat straal je uit! Je maakt zaken licht, viert successen en kan makkelijk relativeren zonder de focus op doelrealisatie te verliezen.
Aanbod

Het betreft een fulltime functie (36 uur per week) in eerste instantie voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling en de functie is ingeschaald in FWG80 en kent ruime secundaire arbeidsvoorwaarden volgens vigerende CAO.

Procedure

Het wervingstraject bestaat uit drie onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

 • Speed op 4 oktober (hele dag) waarbij kandidaten in drie korte gesprekken kennis maken met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennis maakt met jouw persoonlijkheid.
 • Slow op 10 oktober waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
 • Show op 24 oktober waarin we zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Het is de bedoeling om de procedure voor eind oktober af te ronden met focus op indiensttreding per 1 januari 2020.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je uiterlijk 30 september te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen (in verband met vakantie vakantie vanaf 9 september) stellen aan Chris Boven (06-1074 3267) die de procedure begeleidt.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Directeur Zorg
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.