Strategisch en tactisch richtinggevend met zakelijke menselijkheid van een inhoudelijk gedreven organisatie

Wilp
Organisatie |

Zozijn

Gezien en geaccepteerd worden zoals je bent. Open en oprecht met elkaar in contact zijn en je verwachtingen en oordelen zoveel mogelijk opzijzetten. Zoeken naar de beweegredenen achter iemands handelingen. Dat is de houding waar Zozijn voor staat. In dialoog met elkaar. Zozijn biedt mensen met een beperking liefdevolle en professionele ondersteuning en helpt hen tot bloei te komen. Ook in complexe situaties, want Zozijn is een organisatie met hoge ambities. Dit bereikt Zozijn door hun enthousiaste, betrokken en vakkundige medewerkers te faciliteren hun werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Met inspirerende leiders. Leiders die hen meenemen in de hedendaagse complexiteit, leiders die het goede voorbeeld geven, die hen motiveren en stimuleren het beste uit henzelf te halen. Zozijn is een voorloper op de ontwikkeling van eigen methodieken en voert deze uit. Zodat de cliënt zoveel mogelijk aan de samenleving kan deelnemen, waarbij de cliënt zich gezond en gelukkig voelt.

Voor Zozijn is K+V op zoek naar een ervaren, resultaatgerichte, verbindende en inspirerende Directeur Zorg voor de regio Oost-Veluwe.

Werk wat er toe doet

Situatieschets

Zozijn draagt in Gelderland en Overijssel bij aan de ontwikkeling van mensen met een beperking met als doel dat ze tot bloei kunnen komen. Alles draait om de cliënt met zijn netwerk en eigenheid, zijn leven en zijn regie. Zozijn kent drie geografische regio’s: Oost-Veluwe, Salland-Graafschap en Achterhoek-de Liemers en twee sectoren met specifieke dienstverlening: Kind & Jeugd en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De dienstverlening bestaat uit: ambulante begeleiding, dagbesteding & werken, wonen & logeren, leren & ontwikkelen, zelfredzaamheid thuis en op het werk en diagnostiek & behandeling.

Er zijn drie Directeuren Zorg werkzaam, die elk leiding geeft aan een regio/sector met circa 10 – 12 managers RVE. Zozijn kent vier stafdiensten (Financiën, Control & Inkoop, Mens & Organisatieontwikkeling, Zorgadvies & Behandeling, Vastgoed & Bedrijfsdiensten) en een Bestuursbureau. Deze Directeur Zorg geeft aanvullend ook leiding aan de secretaresse, de beleidsmedewerker en de zorgbemiddelaars. De directeur Zorg wordt ondersteund door professionals van deze diensten bij het bereiken van de regiodoelen. De Directeur Zorg ontvangt leiding van de Bestuurder van Zozijn. Jouw werkomgeving is het schitterende landgoed in Wilp. De complexe doelgroep hier zorgt voor een zeer uitdagende werkomgeving! Er wonen 360 cliënten waarvan zo’n 90 cliënten met een ZZP 7 en meerzorg.

Functie | Directeur Zorg voor Zozijn voor de regio Oost-Veluwe

Functie, wat ga je doen en waar ben je verantwoordelijk voor:

 • Integraal leiding geven aan de regio. Je operationaliseert de missie en visie van Zozijn binnen deze regio naar concrete doelen en ziet toe op de realisatie hiervan;
 • Je levert een bijdrage aan de verbinding en synergie tussen de regio en Zozijn als geheel;
 • Realisatie van een kwalitatief goede zorgverlening;
 • Zorginkoop is ook jouw verantwoordelijkheid (bij gemeenten en zorgkantoor) en het afleggen van verantwoording van de geleverde zorg;
 • Samen met bestuur en directie mede verantwoordelijk voor de visie en het strategisch beleid van de totale organisatie. Vertaalt dit naar regiobeleid;
 • Je stuurt op effectieve en efficiënte bedrijfsvoering om de in het jaarplan van de regio vastgestelde doelen te behalen op het gebied van zorg/welbevinden van cliënten, productie, financiën, kwaliteit en inzetbaarheid van medewerkers, je stuurt op het bestendigen en borgen van de ingezette financiële koers;
 • Je ziet toe op de kwaliteit van dienstverlening. Je laat deze regelmatig toetsen bij cliënten en hun verwanten en stimuleert en initieert verbetering, vernieuwing en uitbreiding van de dienstverlening en je werkt daarom ook samen met de medezeggenschap, cliënten en verwanten;
 • Je zorgt ervoor dat medewerkers zodanig gefaciliteerd en gecoacht worden, dat zij het beste van zichzelf kunnen laten zien en met plezier hun werk kunnen doen;
 • Je hebt veel interne contacten waaronder met bestuurder, andere directeuren en managers binnen de organisatie, medewerkers in de regio, cliënten en wettelijk vertegenwoordigers, adviseurs en project-/beleidsmedewerkers.
 • Je vertegenwoordigt Zozijn bij zorgkantoren, gemeentes, samenwerkings-, keten- en netwerkpartners, overheidsdiensten (zoals GHOR etc.), landelijke en regionale organisaties, inspecties.

Warme zakelijkheid, Betrokken, Organisatiesensitief, Daadkrachtig, Koersvast, Samenwerkingsgericht, Resultaatgericht.

Profiel

Voor deze uitdagende functie neem jij het volgende mee:

 • een afgeronde academische opleiding;
 • ervaring in de GGZ, GZ, Jeugdzorg of TBS;
 • meerdere jaren managementervaring in de zorg op vergelijkbaar niveau en hebt ervaring met het aansturen van veranderprocessen;
 • cijfermatig sterk en je hebt gevoel voor mensen;
 • jij weet wat er in de zorg belangrijk is en wat er speelt. Je hebt regelmatig contact met bewoners, en verwanten, dat is voor jou namelijk belangrijk om je werk goed te doen;
 • een sterke visie, weet deze uit te dragen en mensen hierin mee te nemen;
 • daadkrachtig, organisatiesensitief, positief kritisch met relativeringsvermogen en draagt enthousiasme uit;
 • stevig, duidelijk, betrokken, communicatief sterk, makkelijk in het contact en benaderbaar, gericht op samenwerking met zakelijke menselijkheid;
 • je weet een goede balans te creëren tussen het sturen op resultaat en het bieden van ruimte voor ontwikkeling aan de medewerkers.
Aanbod

Een mooie directierol en een functie binnen een bevlogen en inhoudelijk gedreven organisatie waar de cliënt en de medewerker centraal staan.  Markconform salaris passend bij de functie conform de CAO-Gehandicaptenzorg.

Een jaarcontract voor 36 uur per week met de intentie tot verlenging naar onbepaalde tijd. Een eindejaarsuitkering van 8,33%.

Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend (digitaal) gesprek met K+V. Hierna vinden de selectiegesprekken met Zozijn plaats op dinsdag 15 februari, direct gevolgd door een adviesgesprek op de dag erna, woensdag 16 februari. Een assessment staat gepland voor vrijdag 18 februari, met een afrondend gesprek op donderdag 24 februari. Alles met als doel om deze procedure voor 1 maart aanstaande af te ronden.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel, maar uiterlijk woensdag 2 februari aanstaande te reageren door bij “solliciteer direct” je CV en motivatie te uploaden.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Wolff, partner (06-1595 4079) en Maartje Peters, partner (06-1008 5811). Frank en Maartje begeleiden deze opdracht.

Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom snel!

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

En een assessment is onderdeel van de procedure.

Directeur Zorg voor Zozijn voor de regio Oost-Veluwe
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT