Duidelijke visie op zorg

Utrecht
Organisatie |

Careyn

Careyn wil in 2025 één van de meest gewaardeerde partners zijn in het optimaliseren van de ervaren kwaliteit van leven van ieder mens. Zij is een actieve maatschappelijke onderneming die zich inzet voor de gezondheid en het welzijn van haar cliënten en hun omgeving. De focus van Careyn ligt op verpleegzorg, zowel bij de mensen thuis en in de huizen van Careyn, voornamelijk gericht op ouderen en mensen die kwetsbaar zijn. Vakbekwame en betrokken medewerkers staan klaar om hulp en ondersteuning te bieden. Samen met zorgverleners van partners, vrijwilligers, mantelzorgers en buurt- en wijkbewoners. Persoonlijk en altijd nabij.

Careyn wil samen met anderen bijdragen aan een inclusieve, solidaire en duurzame samenleving door verbindingen te leggen en ondersteuning te bieden voor iedereen die op enig moment in het leven – tijdelijk – een verminderd vermogen ervaart om een thuis te creëren; altijd in nabijheid en zoveel mogelijk op de wijze én de plek die de mens zelf verkiest. De Careyn kernwaarden zijn: nabij, nieuwsgierig, geborgen en bewust.

Careyn wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB). De RvB is integraal verantwoordelijk voor het gevoerde beleid, de kwaliteit van de zorg en het functioneren van de organisatie in totaliteit. De RvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op zowel het opstellen als de uitvoering van het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken binnen het gehele concern.

De zorg- en dienstverlening van Careyn is georganiseerd in vier districten: District Utrecht West, District Utrecht Stad, District Delft Westland Oostland – Nieuwe Waterweg Noord en District Zuid-Hollandse Eilanden. De verschillende districten werken vanuit dezelfde missie en visie. Een visie gebaseerd op het gedachtegoed van positieve gezondheid.

Voor het district Utrecht Stad is K+V voor Careyn op zoek naar een Directeur.

Het district Utrecht stad kent 7 locaties voor intramurale zorg, 23 wijkteams voor extramurale zorg, een afdeling gespecialiseerde verpleegzorg en een behandel en expertise centrum. Het management team bestaat uit 12 managers, 3 businesspartners; HR, Control en kwaliteit, een secretaris / en manager innovatie. Er werken ongeveer 1000 medewerkers. De omzet bedraagt ongeveer € 65 mio.

Functie | Districtsdirecteur Utrecht Stad

De districtsdirecteur draagt bij aan het organisatiebeleid van Careyn, is resultaatverantwoordelijk, geeft sturing aan en faciliteert het management team, onderschrijft de visie, zorgt voor uitvoering van de missie en hanteert de kernwaarden en kernkwaliteiten om zijn doelen te bereiken. Hij/zij is hierbij eindverantwoordelijk voor de strategievoorbereiding en -uitvoering en voor de juiste kwaliteit van dienstverlening ten behoeve van een goede zorg en een gezonde bedrijfsvoering. Daarnaast zorgt de districtsdirecteur ervoor dat er een klimaat aanwezig is waarbij vakbekwame werknemers optimaal en met plezier hun werk kunnen doen.

De districtsdirecteur Utrecht Stad:

 • Participeert samen met de managers als vertegenwoordiger van Careyn in relevante netwerken en zorgt voor een goede samenwerking met de (keten)partners, waaronder gemeenten, huisartsen, zorgkantoren, etc.
 • Speelt actief in op de veranderingen en mogelijkheden tot vernieuwing in de zorg voor ouderen en mensen die kwetsbaar zijn. Vertaalt dit in (vernieuwende) samenwerkingsvormen en nieuwe vormen van dienstverlening (innovatie).
 • Initieert en geeft effectief sturing aan veranderprocessen en vervult daarbij een voorbeeldfunctie.
 • Draagt actief bij aan constructieve overlegrelaties met de diverse geledingen.
 • Zorgt voor verbinding en samenwerking op Careyn brede thema’s / beleid met o.a. RvB, collega districtsdirecteuren en directeuren bedrijfsvoering en centrale ondersteunende afdelingen.
 • Inspireert tot continu leren en vernieuwen hetgeen leidt tot verbeteren van zorg en het versterken van de kwaliteit van het district, de locaties en zorgteams.
 • Stimuleert de onderlinge (performance) dialoog met management en medewerkers met als doel het verder verbeteren van de bedrijfsvoering / het financiële resultaat, de prestaties en de kwaliteit van de zorg en dienstverlening.
 • Stuurt op hoofdlijnen en vanuit vertrouwen.

Vooruitstrevend, lef, innovatief, maatschappelijk betrokken, samen ondernemen, faciliterend, ontwikkelingsgericht

Profiel

Je toont (samenwerkend) leiderschap, weet richting te geven en betrokkenen op een natuurlijke wijze te enthousiasmeren. Je wordt als ‘dichtbij’ ervaren. Bent makkelijk benaderbaar door jouw openheid en eerlijkheid. Je doet wat je zegt en zegt wat je doet.

Je bent iemand met een grote betrokkenheid voor de cliënt en haar omgeving, de medewerkers, het district en natuurlijk Careyn. Je gaat integer om met vertrouwelijke informatie. Je bent erop gericht om gezamenlijk tot procesverbeteringen te komen. Je hebt een resultaatgerichte aanpak en neemt graag het initiatief voor het ontwikkelen en implementeren van nieuwe samenwerkingsvormen (en zorgvernieuwingsprojecten). Je bouwt gemakkelijk en onderhoudt op een natuurlijke wijze relatienetwerken.

Verder heb je:

 • Academisch werk- en denkniveau met bestuurskundig inzicht en ervaring, meerjarige managementervaring, kennis van de zorg en inzicht in de volgende gebieden: bedrijfseconomisch, personeelsmanagement, risico- en procesmanagement, projectmanagement, financieel management en veranderingsprocessen.
 • Duidelijk en onderbouwde visie op langdurige zorg gestoeld op eigen ervaring in de zorg.
 • Gezonde nieuwsgierigheid naar algemene, maatschappelijke zorgontwikkelingen.
 • Ervaring met het analyseren, interpreteren en met elkaar in verband brengen van complexe, verschillende probleemgebieden in een groot stedelijke omgeving.
 • Ervaring met complexe onderhandelingssituaties en het overbruggen van belangentegenstellingen.
 • Kennis van de financiering van de (VVT) zorg.
 • Ervaring met vastgoed / nieuwbouw.
Aanbod

Een organisatie met de ambitie om in 2025 één van de meest gewaardeerde partners te zijn in het optimaliseren van de ervaren kwaliteit van het leven van ieder mens. Een verantwoordelijke functie in een omgeving met een mooi moreel kompas en een kwalitatief en zelfstandig management.

 • Dienstverband van 36 uur per week, met een contract voor onbepaalde tijd.
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VVT met inschaling in FWG80.
 • Aanvullend een eindejaarsuitkering (8,33%), vakantiegeld en een prima pensioenregeling.
 • Flexibele werktijden en mogelijkheid om in overleg thuis te werken.
Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V en is erop gericht om de benoeming van de Directeur in de maand november af te ronden. Je bent van harte uitgenodigd om nader contact op te nemen en te reageren op deze vacature.

Het wervingstraject zal bestaan uit een drietal onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

 • SPEED-ronde, waarin je langs drie tafels in korte gesprekken kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jouw persoonlijkheid.
 • SLOW-ronde, waarin in een gesprek met een selectiecommissie ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
 • SHOW-ronde, waarin door middel van een presentatie je alle eerder betrokken commissieleden laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij werkt.

De gesprekken vinden plaats op een nog nader te bepalen locatie in de omgeving van Utrecht op de volgende data:

 • Speed ronde: dinsdag 17 november 2020
 • Slow ronde: vrijdag 20 november 2020
 • Show ronde: dinsdag 24 november 2020

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Uiteraard worden alle RIVM richtlijnen in acht genomen tijdens deze rondes.

Geïnteresseerd

Indien je geïnteresseerd bent, heb je tot en met dinsdag 10 november aanstaande de mogelijkheid om te reageren, via de knop ‘Solliciteer direct’. Voor vragen kun je contact opnemen met Frank Snethlage (06-51310178) of Frank Wolff (06-1595 4079).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor de SPEED-ronde worden gevraagd een profielmeting te maken.

Districtsdirecteur Utrecht Stad
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.