K+V werving selectie interim management

Deskundig, sportief, betrokken

Purmerend
Organisatie |

Sportbedrijf Purmerend (SPURD)

Spurd gelooft dat een actieve en gezonde leefstijl bijdraagt aan de vitaliteit en het geluk van mensen. Een samenleving waarin iedereen mee doet door sport en bewegen, motiveert en inspireert Spurd om uitvoering te geven aan haar statutaire taak: “het exploiteren van gemeentelijke sportvoorzieningen, het gemeentelijk zwembad alsmede het stimuleren en ondersteunen van sport en sportdeelname in de Gemeente Purmerend en omgeving en alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords, ter bevordering van de volksgezondheid, sport en recreatie, zwemonderricht en maatschappelijk participatie”.

Samen met diverse partners, waaronder de Sportraad, onderwijsinstellingen, de kinderopvang, Zorgaanbieders en GGD, geeft Spurd uitvoering aan haar maatschappelijke opgave om zoveel mogelijk mensen te aan te zetten tot beweging en een gezonde leefstijl. In deze maatschappelijk opgave sport en gezondheid voorop, maar in samenwerking met haar partners werkt Spurd ook aan de invulling van andere maatschappelijke opgaven.

Kerntaken van Spurd zijn:

 • Stimulering van de sportdeelname in Purmerend en omgeving, door middel van activiteiten en evenementen
 • Ondersteuning van de Purmerendse sportverenigingen
 • Exploitatie van de Purmerendse binnen- en buitensportaccommodaties, en het Leeghwaterbad
 • Bevordering bewegingsonderwijs en motorisch remedial teaching
 • Verzorging zwemonderwijs
 • Uitvoering geven aan het sportbeleid van de gemeente
Functie | Drie Bestuursleden

We zoeken drie bestuursleden voor de volgende aandachtsgebieden:

 • HR/Juridisch
 • Financiën/Vastgoed
 • Marketing/Commercie

Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de Stichting Spurd. De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten. De bestuursleden zijn vrijwilligers met een sterke sociale antenne, bestuurlijke ervaring en een sterke en bewezen wil tot maatschappelijk ondernemen. Zij zijn verenigd in de wil om Spurd tot een succes te maken en dat gaat niet zonder een verantwoord financieel beleid, een marketingbeleid en een stimulerend personeelsbeleid.

De uitvoerende taken zijn opgedragen aan de directeur van Spurd waarvan de taken en verantwoordelijk zijn vastgelegd in een directiestatuut.

Op basis van de Code Goed Sportbestuur van NOC*NSF heeft Spurd in 2014 een Gedragscode Bestuur Spurd vastgelegd.

Bestuur Maatschappelijk Sport Gezondheid Communicatief Teamspeler

Profiel | Bestuursleden SPURD
 • Aantoonbare ervaring op het gebied van bestuur, liefst van een maatschappelijk organisatie
 • Een brede maatschappelijk belangstelling en ervaring
 • Affiniteit met sport en gezondheid
 • Analytisch inzicht en het vermogen om te gaan met belangentegenstellingen, in het bijzonder wanneer het maatschappelijke, politieke en organisatiebelangen betreft
 • Goede communicatieve kwaliteiten; teamspeler met een onafhankelijke, kritisch-constructieve opstelling naar elkaar en de directeur
 • Kennis en ervaring met het eerdergenoemde aandachtsgebied HR/Juridisch of Financiën/Vastgoed of Marketing/Commercie
Aanbod

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar met een mogelijkheid tot herbenoeming (tweemaal).

Het Bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar, de functie is uiteraard onbezoldigd, een vrijwilligersvergoeding daargelaten.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel te reageren door bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Voor inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je telefonisch contact opnemen. Deze vacature is in behandeling bij Henk van der Velde, partner (06 51 75 86 77).

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Drie Bestuursleden
Onbezoldigd

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.