Wendbare netwerker met politieke sensitiviteit

Ede
Organisatie |

ROC A12

ROC A12 is een Regionaal Opleidingen Centrum met 100 mbo-opleidingen. Ruim 6.000 studenten volgen hier een opleiding. De vestigingen zijn in Arnhem, Ede, Veenendaal en Velp. Binnen ROC A12 is het de missie om studenten op te leiden tot vakbekwame, nieuwsgierige en flexibel inzetbare professionals, die zich professioneel én persoonlijk blijven ontwikkelen om met veranderingen mee te kunnen bewegen. Gepersonaliseerd leren speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom is het onderwijs kleinschalig georganiseerd en gestructureerd. De schoollocaties Astrum College, Dulon College en Technova College zijn onderdeel van ROC A12, maar profileren zich ieder op hun eigen wijze. Binnen ROC A12 creëren ze een omgeving waarin studenten uitgedaagd worden hun persoonlijke talenten te ontwikkelen en eigenaar te worden van het leerproces. Met ruimte voor hybride onderwijsvormen en een dynamische wisselwerking tussen theorie en praktijk. Het onderwijs is volop in ontwikkeling en wordt vormgegeven door de recent ontwikkelde onderwijscode.

Functie | Ervaren Beleidsadviseurs

Bij ROC A12 werk je binnen een enthousiast Adviesteam van 11 collega’s, die prettig en professioneel samenwerken. Het Adviesteam komt wekelijks bij elkaar in Ede, maar werkt ook op de onderwijslocatie(s) en op afstand. Het Adviesteam heeft 4 inhoudelijke gebieden: algemeen beleid, kwaliteitszorg, onderwijsontwikkeling en examinering. Het Adviesteam adviseert het college van bestuur, de directie en ondersteunt onderwijsteams.

Als adviseur ontwikkel je beleid, adviseer je bij probleemstellingen en communiceer je de uitgangspunten van ROC A12. Actief adviseer je het CvB en de locatiedirectie over benodigde verbeteringen in onderwijs gerelateerde processen. Je stemt doelen en beleidsvoorstellen af met de directie en werkt deze uit naar kaders en richtlijnen voor implementatie. Je bent op de hoogte van interne en externe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en geeft hierin proactief advies. Je ondersteunt onderwijsteams bij het uitvoeren van vastgesteld beleid.

Ontwikkeling, vernieuwing en kennis delen is ook een belangrijk onderdeel van de functie. Je doet voorstellen voor vernieuwing en verbetering van het onderwijs, onderwijs logistieke processen en/of andere beleidsterreinen. Je levert inhoudelijke en verdiepende bijdragen aan kennisontwikkeling en kennisopbouw binnen de instelling op het gebied van onderwijsontwikkeling. Je neemt deel aan netwerken, conferenties of werkgroepen, gericht op het opbouwen en delen van kennis.

We zijn op zoek naar twee nieuwe adviseurs waarvan bij de ene adviseur meer de nadruk zal liggen op onderwijskundige expertise, gezien de actuele onderwijsontwikkelingen zoals onderwijs op afstand of blended learning. Bij de tweede adviseur ligt de nadruk meer op algemeen beleid en staan wet-en regelgeving voor het MBO, het participeren in interne vormen van onderzoek en landelijk actuele thema’s als een Leven Lang Ontwikkelen en Macrodoelmatigheid centraal in de functie. Voor beide adviseurs geldt dat het prettig is als je een netwerk meebrengt of dit snel weet op te zetten om kennis vanuit het land op te halen.

Communicatief Toegankelijk Wendbaar Vasthoudend Inventief Teamspeler Betrokken Organisatiesensitief

Profiel

Adviseur met een frisse blik
Je bent de adviseur die binnenkomt met frisse energie. Je ziet kansen en mogelijkheden. Collega’s zien jou als een pro actieve collega. Je bent inventief en innovatief en dat steekt aan. Je weet collega’s in de organisatie mee te nemen in een veranderprocessen stimuleert om samen op een creatieve manier verder te komen. Je gelooft echt dat samen beter is dan alleen.

Wendbare netwerker met politieke sensitiviteit
Als adviseur sta je stevig in je schoenen. Op een natuurlijke manier ga je met hindernissen om en schakel je makkelijk in verandertrajecten. Jij bent wendbaar. In staat om soepel te bewegen tussen de verschillende organisatieonderdelen met hun eigen belangen zonder daarbij de organisatie-brede focus uit het oog te verliezen. Met politieke sensitiviteit ben je in staat om verbindingen te leggen tussen de verschillende organisatieonderdelen en ook daarbuiten. Je zorgt dat de juiste kennis vanuit het onderwijsland en vanuit andere MBO opleiders vertaald worden in de organisatie.

Aanbod

Als beleidsadviseur bieden we je een geweldige kans binnen een organisatie volop in ontwikkeling en steeds weer gericht op vernieuwing. Een fijne omgeving om in te werken! Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring volgens de geldende cao-mbo.

Procedure | Veilig en flexibel

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start ‘s ochtends met een eerste korte ontmoeting (speeddate) met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we ‘s middags verder met een diepgaand gesprek.

De selectiegesprekken zijn gepland in week 6. Het streven is de procedure voor eind februari af te ronden, maar ook met zorg en veiligheid voor iedereen en passend bij de huidige omstandigheden.

Geïnteresseerd | Wil je werken in een innovatieve en stimulerende omgeving?

Ben jij nieuwsgierig en geïnteresseerd? Dan zien wij graag uiterlijk 30 januari 2022 jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden.

Deze vacature is in behandeling bij Tamara Wijnja (06-8395 2012) en Johannes Arets (06 1026 0480). Natuurlijk zijn Tamara en Johannes bereikbaar voor nadere informatie. In deze periode is het handig om je vragen ook per mail te sturen.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijk profielmeting te maken.

Ervaren Beleidsadviseurs
In overleg
0,6 t/m 1 fte

SOLLICITEER DIRECT