Out of the box denker met uithoudingsvermogen

Regio Zuid
Organisatie |

de Wijnberg

De Wijnberg
De Wijnberg is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en geeft onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar op locaties in Venlo, Venray, Roermond en Weert. Passend onderwijs voor kinderen/jongeren met een complexe onderwijs- en zorgvraag, waarbij er nauw wordt samengewerkt met verschillende zorgpartners. Werken vanuit de gedachte ‘Een kind – een gezin – een plan’. Leerlingen verblijven tijdelijk op de school. Uit het motto ‘de Wijnberg: dat zijn wij!’ spreekt de verbondenheid met de leerlingen en de ouders/verzorgers, én de trots!

Visie
Als expertisecentrum voor kinderen/jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte, draagt de Wijnberg bij aan de opdracht die passend onderwijs heet. Vanuit relatie en transparantie samenwerken met ketenpartners, ouders/verzorgers en leerlingen. Iedereen heeft elkaar nodig om tot een passend aanbod voor de leerlingen te komen. De expertise wordt zo vroeg mogelijk ingezet. Zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs-zorgarrangementen is het streven. Door het integrale aanbod hebben leerlingen de mogelijkheid om gefaseerd in te groeien binnen het onderwijs. Uitgaan van ieders talenten en mogelijkheden én continu gericht zijn op de volgende stap in de ontwikkeling. Het creëren van een veilig klimaat dat gebaseerd is op vertrouwen, waarin iedereen kan zijn wie hij of zij is. Verantwoordelijkheid leren nemen voor jezelf, voor elkaar en voor de maatschappij is belangrijk. Kinderen/jongeren leren op deze manier zo zelfstandig mogelijk te leven en werken zo toe naar een passende plek in de samenleving. Met autonome medewerkers en zelforganiserende teams ontwikkeld de Wijnberg zich als een wendbare organisatie. Steeds inspelend op de steeds sneller veranderde omgeving.

De kernwaarden zijn:

* In relatie
* Autonomie
* Groei

Talent is volop aanwezig binnen de Wijnberg:

Functie | Gedragswetenschapper

Als (GZ-)psycholoog of orthopedagoog(-generalist) beweeg je in een dynamische en uitdagende omgeving op verschillende locaties. Werk je samen met verschillende samenwerkingsverbanden, gemeenten en zorginstellingen. Je hebt te maken met veranderingen in het zorglandschap. Dit geeft jou energie!

Op de locaties waar je werkt staat gedrag op nummer 1. De instroom, doorstroom en uitstroom is groot, omdat kinderen/jongeren relatief kort op de locaties verblijven. Dit brengt veel dynamiek met zich mee. Samen met de andere vier gedragswetenschappers ben je een vraagbaak voor je collega’s en spring je in op crisissituaties, help je oplossen én ook deskundigheid en handelingsbekwaamheid van leraren en andere professionals te bevorderen. Zo wordt iedere dag spannend maar ook samen beter voor de leerlingen en de collega’s. Psychosociaal welbevinden van leerlingen vergroten. Je ontwikkelt beleid ten aanzien van psychosociale aspecten van het onderwijs, verleent pedagogische begeleiding en ondersteuning aan leraren, leerlingen en ouders/verzorgers, verricht diagnostisch onderzoek en leerlingbegeleiding en werkt aan je eigen professionalisering en die van de ander.

Jij durft in dit mooie werk echt het verschil te maken.

Sensitief Uithoudingsvermogen Toegankelijk Energiek Besluitvaardig Dynamisch Evenwichtig Betrokken Lef

Profiel

‘Out of the box’-denker met uithoudingsvermogen
Als je naar je werk gaat, kan het zomaar zijn dat je dag er anders uit zal zien. Daar word jij blij van! Met ongelofelijk veel uithoudingsvermogen sta je elke keer klaar voor alle kinderen en jongeren die gebruik maken van het onderwijs bij de Wijnberg. Dit vraagt soms dat je een stapje extra zet, initiatief durft te tonen, vragen durft te stellen en out of the box denkt. Altijd op zoek naar de beste mogelijkheden voor het individu. Dit kan je niet alleen. Jij gelooft dan ook dat samen beter is dan alleen. Je denkt ook na over morgen, met jouw vakkennis en persoonlijkheid help je ook mee om je team beter te maken, vaardiger.

Bewegen in een complexe omgeving
Samenwerken met de zorgpartners, aangesloten blijven bij de diverse samenwerkingspartners vraagt om een gedragswetenschapper met lef, met reflectief vermogen en inlevingsvermogen. Jij bent voor de verschillende niveaus een stevige gesprekspartner. Je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Op jou kunnen mensen vertrouwen en dat geeft vertrouwen. Hierdoor willen mensen graag met je samenwerken, met je meedenken. Voor de juiste oplossing voor het kind of de jongere. Dat werkt aanstekelijk en zorgt dat je er nooit alleen voor staat.

Jij bent een slimme aanpakker en snelle denker. Je snapt dat hectiek altijd beter werkt met rust, stabiliteit in het team en overzicht.

Aanbod

Een geweldig dynamische werkomgeving waar je je continu beweegt tussen zorg en onderwijs en je steeds op diverse locaties mag werken. Geen dag is hetzelfde. Je werkt echt in teams waar iedereen zich elke dag vol passie inzet voor de kinderen, de jongeren en de bijbehorende gezinnen. Waar kleine stapjes worden gevierd en ontwikkeling voorop staat. De inschaling is in schaal 11 van de CAO PO.

Procedure | Veilig en flexibel

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start ‘s ochtends met een eerste korte ontmoeting (speeddate) met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we ‘s middags verder met een diepgaand gesprek.

De selectiegesprekken zijn gepland op donderdag 10 maart. Het streven is de procedure voor eind maart af te ronden, maar ook met zorg en veiligheid voor iedereen en passend bij de huidige omstandigheden.

Geïnteresseerd

Kom jij je bed uit om elke dag kleine stapjes te maken met kinderen en gezinnen? Dan zien wij graag uiterlijk zondag 6 maart jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden.

Deze vacature is in behandeling bij Tamara Wijnja (06-8395 2012) en Johannes Arets (06 1026 0480). Natuurlijk zijn Tamara en Johannes bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijk profielmeting te maken.

Gedragswetenschapper
Vast
16-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.