K+V werving selectie interim management

Resultaatgericht, transparant, financial én manager

Lelystad
Organisatie |

Coloriet

Coloriet wil aan iedereen die dat vraagt uitstekende zorg en ondersteuning bieden. Dit gebeurt in de vorm van wonen, behandeling, dagactiviteiten en wijkzorg. De organisatie heeft een solide positie met ruimte en tijd om verder te ontwikkelen en te verbeteren. Coloriet heeft een omzet van € 50 miljoen en ruim 1100 medewerkers in dienst.

Coloriet heeft een groei ambitie en wil zich op een drietal domeinen onderscheiden:

 • Gespecialiseerde zorg voor het behouden en uitbouwen van het kwaliteitsimago;
 • Woon-servicegebieden voor de lokale herkenbaarheid en klantbinding (wonen en wijkzorg);
 • Eerstelijnsbehandeling; het profileren en positioneren van Coloriet als high end, multidisciplinair werkende speler binnen en buiten het huidige adherentie gebied.

Naast de strategische speerpunten zijn er leiderschapsthema’s op de volgende vlakken: individuele en integrale resultaatverantwoordelijkheid, versterken van de executiekracht en samenwerking. Voor de ondersteunende afdelingen vertaalt de visie van Coloriet zich in een doorlopende opdracht om processen lean in te richten en doelmatig te opereren, met operational excellence als sturingsprincipe.

Het Directieteam bestaat uit de (eenhoofdige) Raad van Bestuur, de drie zorgdirecteuren, de Directeur Advies & Support en de Concern Controller. De directeuren sturen direct 15 teamhoofden en indirect meer dan 80 zelforganiserende teams aan. Het Hoofd Administratie & Rapportage, een functie die vanwege pensionering nu tijdelijk is ingevuld, rapporteert aan de Directeur Advies & Support en vormt de financiële driehoek met de Concern Controller en de beide Businesscontrollers.

Functie | Hoofd Administratie en Rapportage

Het Hoofd Administratie & Rapportage is een belangrijke speler in de ondersteunende diensten van Coloriet en leidt drie zelforganiserende administratieve teams (klantadministratie, personeelsadministratie en financiële administratie, totaal 15 medewerkers). De salarisadministratie is uitbesteed. Het Hoofd Administratie & Rapportage is verantwoordelijk voor het stroomlijnen van de administratieve processen. Het borgen van de kwaliteit en continuïteit van deze processen en de realisatie van effectieve informatievoorziening, mede als basis voor business intelligence, staan in deze functie centraal. De informatie dient te voldoen aan de eisen van de vastgestelde AO-IC.  Het Hoofd Administratie & Rapportage werkt als senior professional mee aan het realiseren van deze doelstellingen.

Het Hoofd Administratie & Rapportage is verantwoordelijk voor het (bege)leiden van in- en externe projecten, beleidsuitvoering op klant-, personeel- en financieel gebied en het (co)eigenaarschap van de relevante beheerssystemen.

Resultaatgebieden voor deze functie zijn:

 • Het borgen en verder ontwikkelen van een werkomgeving waarin de zelforganiserende administratieve teams kunnen samenwerken, ontwikkelen en excelleren;
 • Verantwoordelijk voor de resultaten van de zelforganiserende administratieve teams, ook met het doel om deze teams meer als één geheel te laten functioneren;
 • Het verder professionaliseren en optimaliseren van de administratieve organisatie, met de ambitie om de processen in toenemende mate te digitaliseren;
 • Het opleveren van stuur- en verantwoordingsinformatie, inclusief maand- en jaarafsluiting;
 • Het beheren van het begrotingsproces en vastlegging daarvan in de informatiesystemen;
 • Borging van wet- en regelgeving in de administraties;
 • Productiedeclaratie en -verantwoording (WLZ, ZVW, WMO);
 • Debiteuren-, crediteuren-, en liquiditeitsbeheer;
 • Monitoring van de salarisadministratie.

Professioneel, klantgericht en people manager

Profiel

We zoeken kandidaten met een afgeronde financiële Hbo-opleiding en gedegen kennis van financiën, AO en het inrichten van administratieve processen en systemen ook met betrekking tot klanten en personeel. Wij verwachten van de kandidaat ruime ervaring in geautomatiseerde systemen en de wil om voorop te lopen in het toepassen van nieuwe mogelijkheden om administraties betrouwbaarder en doelmatiger te maken. Een vakvolwassen professional met management- en leiderschapskwaliteiten, die zichtbaar is, verantwoordelijkheid neemt, afspraken nakomt en de flexibiliteit heeft om mee te denken in oplossingen voor de interne klant. Ervaring in de zorg is een pre, affiniteit met de zorg en de non-profit sector is een vereiste.

Je beschikt over minimaal 5 jaar managementervaring in een complexe organisatie en bent een samenbindende people manager die de administratieve medewerkers in hun kracht kan zetten. Je hebt eerder veranderingsprocessen begeleid en geïmplementeerd. Je hebt ervaring met diverse systemen en je snapt de link tussen de Administraties, Planning & Control, ICT en HRM. Je bent in staat over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken en kunt op diverse niveaus in de organisatie schakelen.

De kandidaat sluit aan op de kernwaarden van de organisatie: toegankelijk, vooruitstrevend, eigenwijs, vakbekwaam, ondernemend en verbindend.  Verder herken je jezelf in de volgende competenties voor deze specifieke functie:

 • Resultaatgericht aansturen en aanspreken;
 • Plannen en organiseren, ordelijk werken, betrouwbaar en accuraat;
 • Helder en transparant kunnen communiceren en goed kunnen luisteren;
 • Klantgericht en initiatiefrijk;
 • Organisatiesensitiviteit en procesgevoeligheid.
Aanbod

Coloriet biedt een uitdagende functie in een organisatie die volop in beweging is en waarin je samenwerkt met gemotiveerde collega’s om de geformuleerde ambities vorm te geven. Inschaling en arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en overeenkomstig de geldende cao (VVT).  Gestart wordt met een jaarcontract, met uitzicht op een vaste aanstelling.

Procedure

De procedure is gericht op benoeming van het nieuwe Hoofd Administratie & Rapportage voor 1 november 2019; de selectie- en adviesgesprekken bij Coloriet staan gepland in de tweede helft oktober. Daaraan voorafgaand vindt een eerste gespreksronde bij K+V plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Geïnteresseerd

Indien je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent verzoeken wij je uiterlijk maandag 14 oktober a.s. te reageren, met toezending van cv en motivatie, door onderaan op ‘Klik hier om te reageren’ te klikken. Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met de heer Emile Douma (06-1045 2989), partner.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek worden gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Hoofd Administratie en Rapportage
Vast
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.