K+V werving selectie interim management

Vormgever van inhoud, bruggen én structuur

Amsterdam
Organisatie |

RINO amsterdam

RINO amsterdam is een toonaangevend instituut voor nascholing en opleiding in de GGZ en aangrenzende terreinen. De RINO formuleert in haar missie dat zij een bijdrage wil leveren aan de geestelijke gezondheid in Nederland door hulpverleners beter toe te rusten. Dat doet de RINO door middel van het aanbieden van kortere en langere cursussen en opleidingen (Nascholing en Opleidingen), het aanbieden van opleidingen die leiden tot BIG-registraties (BIG-opleidingen) en door beroeps- en therapieverenigingen te ondersteunen met hun ledenadministratie, registers en congressen (ZonderZorg).

De afdeling BIG-opleidingen werkt intensief samen met de beide Amsterdamse universiteiten, UvA en VU, en vele praktijkinstellingen in de regio. Nascholing en Opleidingen volgt nauwgezet alle ontwikkelingen in de GGZ en kijkt met welk nascholingsaanbod ze daar op kan inspelen. ZonderZorg is de jongste afdeling die met name congressen organiseert en verenigingen faciliteert. Bij de uitvoering van al haar activiteiten heeft RINO amsterdam kwaliteit, gastvrijheid, samenwerking en service hoog in het vaandel, waarbij de waarden Zorgzaam & Zakelijk centraal staan.

Wij je meer weten over RINO amsterdam?

Functie | Hoofd BIG-opleidingen

De afdeling BIG-opleidingen organiseert drie opleidingen: de opleiding tot gezondheidszorg psycholoog (GZ-psycholoog), de opleiding tot psychotherapeut, en de opleiding tot klinisch psycholoog. De opleidingen leiden tot een BIG-registratie (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De afdeling bestaat uit coördinatoren (8), een opleidingsmedewerker en administratief medewerkers (8), aan wie het hoofd direct leiding geeft.

Drie hoofdopleiders zijn eindverantwoordelijk voor de inhoud van de opleidingen. Andere direct betrokken professionals zijn hoofddocenten en docenten voor het cursorisch onderwijs, praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren voor het onderwijs op de werkplek.

Afgelopen jaar is een begin gemaakt met een sterkere verbondenheid tussen de drie afdelingen. Meer samen opbouwen en slim organiseren. Uniformiteit waar het kan en handig is en verscheidenheid en ruimte op inhoud. Met altijd de klant voorop. Er is behoefte om deze ontwikkeling verder vorm en gestalte te geven. Zodat de afdeling meer is dan de som der delen, structuren duidelijk zijn zodat men elkaar vindt, hulp geeft en vraagt.

Het Hoofd BIG-opleidingen maakt deel uit van het Management Team waarin het directieteam en de afdelingshoofden participeren. Het MT komt tweewekelijks bij elkaar en zo nodig frequenter. Dit overleg is bij uitstek de plek om de afdelingen met elkaar te verbinden en hun ontwikkelingen te overzien en aan te sturen.

Duidelijk Projectmatig Sensitief Communicatief Toegankelijk Creëren Energie Betrokken klantgericht

Profiel | Vormgever van inhoud, bruggen én resultaat

Vormgeven van inhoud

Als spin in het web weet je inhoud te verbinden aan personen, netwerken en klanten. De inhoud komt vanuit verschillende kanten: hoofdopleiders, docenten, werkveld, faculteiten, de sector en natuurlijk vanuit de afdeling zelf. Je blijft graag op de hoogte van de ontwikkelingen die spelen binnen de GGZ en het postacademisch onderwijs. Hierdoor weet je wat nodig is om de opleidingen te organiseren en word je intern en extern vanzelfsprekend als sparringpartner gezien. Je omarmt en stimuleert ontwikkeling en innovatie. Zowel op inhoud als op vorm. Je hebt visie op onderwijs. Hoe maak je gebruik van nieuwe vormen van onderwijs zoals modulair, online en gepersonaliseerd leren? Om de beste opleidingen, die passen bij de behoefte van de klant en het werkveld, te kunnen blijven aanbieden.

Vormgever van bruggen

Je weet als geen ander mensen en organisatie(onderdelen) aan elkaar te verbinden. Je bent geïnteresseerd in de ander, luistert en ziet verbindingen. Hierdoor breng je de juiste mensen met elkaar in contact, zorg je ook dat ze elkaar blijven vinden en samen verder komen. Of het nu gaat om inhoudelijke ontwikkelingen vertalen en implementeren in onderwijs of het inrichten van processen en structuren. Je bent alert op wat er speelt, ziet meerwaarde van samenwerkingen en je faciliteert en ondersteunt deze. Je geeft hier sturing aan vanuit jouw externe rol bij HCO (landelijke collega’s) als vanuit de verantwoordelijkheid als manager van de totale afdeling en MT-lid. Zelf ben je ook benaderbaar, open en vindbaar. Vanzelfsprekend wil men met jou ook bruggen bouwen.

Vormgeven van resultaat

In een speelveld van vele ideeën, ontwikkelingen, belangen en hoog opgeleide professionals houd je resultaat en doel voor ogen, voor de afdeling als voor de RINO amsterdam. Dit doe je door structuur en uniformiteit te bieden waar het kan en nodig is en kwaliteit te borgen. Binnen en buiten de afdeling. Je communiceert transparant, duidelijk over de doelen erachter en de afspraken die met elkaar gemaakt zijn. Met haalbare resultaten en klantgericht. Daarnaast zorg je dat slim georganiseerd wordt. Dit geeft vervolgens ruimte voor professionele vrijheid. Waar onderscheiden mag, kritische vragen stellen en initiatief nemen gewaardeerd wordt en elkaar aanspreken gewoon is. Je bent standvastig als het gaat om je eigen rol en verantwoordelijkheid en verwacht dit ook van de ander. Je delegeert aan de juiste mensen, geeft anderen vertrouwen en weet goed wanneer je mee moet bewegen en flexibiliteit moet tonen.

Aanbod | Arbeidsvoorwaarden

Een uitdagende en dynamische positie in een maatschappelijke organisatie met veel impact in de gezondheidszorg. De RINO volgt de CAO-GGZ en heeft daarmee uitstekende arbeidsvoorwaarden te bieden. De functie is ingeschaald in FWG-70 en gaat uit van fulltime (36 uur). Een dienstverband van 32 uur is ook bespreekbaar. De aanstelling is voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Procedure | Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een speeddate met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie.  Transparant maar wel zo vormgegeven dat veiligheid en privacy geborgd zijn.

Het wervingstraject bestaat uit een drietal onderdelen:

  • Speed op 10 september waarin je langs drie tafels kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jouw persoonlijkheid.
  • Slow op 13 september waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
  • Show op 19 september waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd | Reageren

Ben jij de manager die (onderwijs) inhoud aan resultaat weet te verbinden? Heb jij een academische achtergrond, bijvoorbeeld als psycholoog, pedagoog of onderwijskundige, en geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde functie? Dan zien wij graag voor 3 september jouw reactie tegemoet. Je kunt jouw CV en motivatie uploaden bij ‘Solliciteer Direct’.  Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij de reactie vermelden. Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen, partner, 06 5060 3351, velpen@kv.nl en Johannes Arets, directeur, 06 1026 0480, arets@kv.nl. Natuurlijk zijn Johannes en Martine bereikbaar voor nadere informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor de speed wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Hoofd BIG-opleidingen
fulltime
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.