Hoofd Finance & Control voor Baalderborg Groep

Betrouwbare backbone van de organisatie
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Baalderborg Groep

Baalderborg Groep biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en aan ouderen die hulp nodig hebben om hun eigen leven te kunnen leiden. Op ruim 80 locaties in Overijssel en Drenthe biedt de Baalderborg Groep zorg aan cliënten op het gebied van wonen, werken, dagactiviteiten, tijdelijk verblijf en recreatie. De jaaromzet bedraagt ongeveer € 90 miljoen.

Baalderborg Groep ondersteunt en begeleidt kinderen, (jong) volwassenen en ouderen met een ondersteuningsvraag in het leiden van een waardevol en zo zelfstandig mogelijk leven. Zij stimuleert de versterking van hun eigen regie en van hun zelfredzaamheid. De professionals werken nauw samen met het netwerk van de cliënt. De kernwaarden zijn betrokkenheid, gezond bedrijf en vernieuwend. In het Ondernemingsplan 2022-2025 zijn zeven speerpunten benoemd (zie de site voor nadere informatie).

Het financiële beleid heeft de volgende hoofdpunten:

 • De vastgoedontwikkeling, met een omvangrijk investeringsprogramma de komende jaren;
 • Een gezonde zorgexploitatie en adequate bedrijfsvoeringprocessen in het primair proces;
 • De externe ontwikkelingen die van invloed zijn, zoals de ontwikkeling van de tarieven.

De organisatie wordt geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur met een Managementteam van vier RVE- zorgmanagers, de Manager Bedrijfsvoering, de Bestuurssecretaris en de Concerncontroller. De ondersteunende functies, waaronder de administraties, vallen onder de Manager Bedrijfsvoering.

Functie

Hoofd Finance & Control

Wij zijn op zoek naar een Hoofd Finance & Control (32-36 per week).

Wil je werken bij een zorgorganisatie met een mooie maatschappelijk missie? Ben jij die bouwer die vol enthousiasme samen met de collega’s de uitdaging wil aangaan om een solide kwalitatieve en professionele Finance & Control afdeling neer te zetten? Ben je proactief ingesteld en vind je het leuk om verbeteringen aan te brengen en mee te werken aan efficiënte werkprocessen? Dan zouden jij en Baalderborg Groep zomaar een match kunnen zijn!

Je geeft leiding aan de Financiële Administratie, de Salarisadministratie, de drie assistent-controllers en de adviseur zorgverkoop, totaal 12 medewerkers, waaronder coördinatoren op FA en SA. Met betrekking tot andere administratieve functies wordt onderzocht of het van toegevoegde waarde is deze centraal bij de afdeling F&C onder te brengen. Je valt hiërarchisch onder de Manager Bedrijfsvoering en werkt in jouw rol uiteraard nauw samen met de Concerncontroller. Je bent verantwoordelijke voor de registratieve processen, de AO/IC, rapportages en verslaggeving. Samen met de drie assistent-controllers veredel je de administraties naar bruikbare en betrouwbare managementinformatie en je ondersteunt hen in hun rol als business controller voor de vier RVE/lijnmanagers.

Er ligt een omvangrijke opdracht om Finance & Control naar een hoger niveau te ontwikkelen en de medewerkers bij die ontwikkeling te coachen. Je hebt de verantwoordelijkheid om te moderniseren en te professionaliseren en te zorgen voor een op de toekomst berekende bezetting van de functies. Je werkt stap voor stap toe naar eigentijdse administraties en systemen en goed ingebedde financial en business control.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Je geeft leiding aan de medewerkers in het team. Je zorgt voor een goede samenwerking en ontwikkeling van de teamleden;
 • Je bent verantwoordelijk voor het optimaliseren van de financiële en registratieve processen;
 • Je hebt een belangrijke rol in de P&C cyclus, waaronder het opstellen van de kadernota, het opstellen van begrotingen en prognoses in afstemming met de managers, het opstellen van de jaarrekening en kwartaal- en maandrapportages;
 • Je bent verantwoordelijk voor het voorzien van adequate stuurinformatie en rapportages, waardoor inzicht wordt gegeven voor het monitoren, sturen en behalen van de taak– en doelstellingen;
 • Je bent verantwoordelijk voor de administratieve organisatie en de interne controleprocedures;
 • Je adviseert bij financieel economische vraagstukken.
Accuraat Stabiel Proactief Dienstverlenend en Samenwerkingsgericht

Profiel

Je herkent jezelf in het volgende profiel:

 • Een hbo+/ wo-opleiding met een financieel bedrijfseconomische en/of accountancy achtergrond;
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in finance en control, bij voorkeur in een leidinggevende rol;
 • Uitstekende financiële en analytische vaardigheden. Het kunnen vertalen naar (meerjarige) prognoses en (toekomst) scenario’s;
 • Een proactieve en een verbindende instelling;
 • Flexibiliteit en oplossingsgericht om snel in te spelen op veranderende omstandigheden/prioriteiten;
 • Duidelijke communicatie met een goede uitdrukkingsvaardigheid, overtuigingskracht, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Resultaatgericht, het stellen van deadlines en ernaar toe werken (zowel individueel en als team);
 • Planmatig en gestructureerd werken, hoofd- van bijzaken kunnen scheiden en prioriteiten stellen en pragmatisch ingesteld.

Aanbod

Ben jij de kandidaat die enthousiast wordt van deze uitdaging? Dan komen we graag met jou in contact. Voor de benoembare kandidaat biedt Baalderborg Groep een mooie functie met alle ruimte voor eigen inbreng in een laagdrempelige organisatie. Met het volgende aanbod:

 • Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Gehandicaptenzorg. Voor deze functie is het salaris ingedeeld in FWG 65, maximaal € 6.320,– bruto per maand op basis van dienstverband van 36 uur per week (per 1 december 2023 met indexering naar maximaal € 6.575,– bruto per maand in 2024).
 • Een goede pensioenregeling bij PFZW, 8% vakantiegeld en een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%.
 • Een dienstverband voor één jaar, waarbij bij goed functioneren na een jaar wordt overgegaan tot een samenwerking voor onbepaalde tijd.

Procedure

De procedure is erop gericht om de benoeming in de maand november en uiterlijk in de eerste helft van de maand december af te ronden. De planning van de selectie- en adviesgesprekken bij Baalderborg Groep wordt later doorgegeven aan de kandidaten. Daaraan voorafgaand vindt een oriënterend gesprek met K+V plaats.

Geïnteresseerd

Ben jij geïnteresseerd en nieuwsgierig? Dan zien we graag jouw reactie tegemoet. Dat kan door uiterlijk woensdag 15 november 2023 bij “solliciteer direct” je CV en motivatie te uploaden. Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Emile Douma (06-1045 2989). Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom snel! 

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn managementrollen meting in te vullen.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.