K+V werving selectie interim management

Daadkrachtige en stevige manager, met een goede balans tussen business en finance

Arnhem
Organisatie |

Instituut Fysieke Veiligheid IFV

IFV is het publieke kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg. Het doel is om Nederland iedere dag veiliger en weerbaarder te maken, met ideeën en producten. De IFV-medewerkers (300 intern en circa 900 in een flexibele schil, zoals docenten en examinatoren) zetten zich in om met onderzoek, onderwijs, informatievoorziening en ondersteuning, de 25 veiligheidsregio’s, rijksoverheid en crisispartners (bijvoorbeeld de waterschappen) onderling te verbinden en te versterken. Het IFV is een ZBO met een aantal wettelijke taken die in de Wet op de Veiligheidsregio’s zijn verankerd. In het IFV zijn verschillende onderdelen samengebracht. Bijvoorbeeld de voormalige Bescherming Bevolking (BB), brandweeracademie, de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding, Nbbe (brandweerexamens) en de academie voor talent en leiderschap. Het budget is circa 60 miljoen.

IFV heeft een nieuwe koers ingezet en de organisatie is op dit moment volop in ontwikkeling. IFV anticipeert op de evaluatie van de Wet op de Veiligheidsregio’s. Nieuwe rampen (cyber, maar zeker Covid 19 – LOT C) versnellen de veranderingen. Datasturing en risicomanagement, het ontwikkelen van dashboards geven het IFV als entiteit een natuurlijke plek in het veiligheidsdomein. Dit stelt steeds meer eisen aan het IFV. In (de tweede helft van) 2021 zal de nieuwe koers leiden tot een verandering in de organisatie.

Binnen het IFV voert de afdeling Financiën de dagelijkse financiële administratie en faciliteert bij het opstellen van o.a. begroting, jaarrekening en managementrapportages en het optimaliseren en beheersen van de financiële processen. De afdeling bestaat uit een aantal adviseurs, projectadministratie, financiële administratie, grootboek en debiteuren/crediteuren. Het hoofd Finance & Control geeft leiding aan de afdeling (circa 10 medewerkers) en vervult tevens de rol van concern controller, IFV-breed.

Voor deze functie zoeken wij een daadkrachtige en stevige manager, met een goede balans tussen business en finance.

Functie | Hoofd Finance & Control

Denken en handelen vanuit de ‘business’ is van primair belang. Vanuit een integrale blik ben je verantwoordelijk voor de strategievorming en ontwikkeling van het financieel beleid. Je bent het financiële geweten van de organisatie, waarschuwt voor risico’s, signaleert kansen en komt met voorstellen voor mogelijke verbeteringen/vereenvoudigingen in de administratieve processen. Je realiseert een gezonde bedrijfsvoering en een servicegerichte dienstverlening. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan de samenhang van verschillende werkprocessen binnen de afdeling. Je richt je samen met je team op de operationalisering en het financieel beheer van de organisatie. Denk hierbij aan alle in- en externe financiële rapportages, de jaarcijfers, managementinformatie, business cases en financiële analyses. Je richt de rapportagelijnen van het IFV in naar het ritme van het rijk en de regio’s.

Bij het realiseren van de nieuwe koers pak je een proactieve rol, o.a. bij het herinrichten van processen en het creëren van integraliteit. Je bent de directe sparringpartner voor de directie, het MT en andere leidinggevenden bij strategische en tactische financiële vraagstukken. Je rapporteert rechtstreeks aan de directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Je geeft leiding aan de collega’s op de afdeling Financiën. Je stimuleert hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, werkt met hen samen en daagt hen uit om samen de business optimaal te faciliteren. Je denkt mee met andere disciplines binnen en buiten de organisatie. 

Kernactiviteiten

 • Je geeft inspirerend leiding aan de medewerkers en bouwt aan de verdere ontwikkeling van het team.
 • Je hebt een voortrekkersrol bij het ontwikkelen en verankeren van modern financieel beleid.
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de financiële processen, pakt verbeterprojecten en vernieuwing op.
 • Je zet interne doelstellingen om naar concrete resultaten, werkprocessen, managementtools, management- en stuurinformatie.
 • Je bent verantwoordelijk voor risicomanagement.
 • Je bent verantwoordelijk voor de planning & controlcyclus en de (meerjaren)begroting en jaarrekening.

Als concerncontroller geef je gevraagd en ongevraagd advies aan Directie en Bestuur over de financiële positie, processen en resultaten van het IFV. Je hebt hierin een onafhankelijke positie.

Professioneel Stevig Daadkrachtig Resultaatgericht Teamplayer Vooruitdenker Onafhankelijk Overtuigingskracht Communicatief Boegbeeld Coachend Innovatief

Profiel
 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en een afgeronde bedrijfskundige- en/of financiële opleiding
 • Je hebt minimaal 10 jaar relevante ervaring, waarvan ten minste 5 jaar als manager, opgedaan in een complexe en sterk veranderende business-gedreven omgeving
 • Je bent een prettige gesprekspartner voor collega’s en externen, beschikt over uitstekende advies- en communicatievaardigheden
 • Je bent samenwerkingsgericht. Je bent benaderbaar en communiceert op een begrijpelijk en transparante manier
 • Je beschikt over een sterke organisatiesensitiviteit en daagt graag uit als het gaat om de kwaliteit van analyses en de onderbouwing
 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met ERP- en andere (financiële) informatiesystemen
 • Je hebt aantoonbaar meerdere veranderingsprocessen begeleid
 • Je bent ondernemend, zichtbaar in de organisatie en authentiek
 • Je hebt aantoonbare kennis van de financiële structuur van de (rijks)overheid
 • Je hebt een strategisch en abstract denkvermogen en je schakelt gemakkelijk naar de dagelijkse praktijk
 • Je weet draagvlak te creëren in een omgeving met sterk betrokken autonome professionals
Aanbod

Een uitdagende en structurele functie binnen een stimulerende en collegiale werkomgeving op een geweldig moment. IFV heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en flexibel werken is uitgangspunt. Afhankelijk van opleiding en ervaring word je ingeschaald in schaal 14 (minimaal € 4.797,65 en maximaal € 7.046,67 bruto per maand bij een 36-urige werkweek).

Het gaat om een arbeidsovereenkomst voor de periode van één jaar met de mogelijkheid tot een vast contract.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met het insturen van je motivatie en cv. Samen met de opdrachtgever kiezen we de kandidaten die we gaan ontmoeten. Transparant maar wel zo vormgegeven dat veiligheid en privacy geborgd zijn, met een duidelijk tijdspad en een mooie balans tussen kandidaat en organisatie.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je uiterlijk zondag 10 januari 2021 te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Helga Bijker (06 22698599).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd vooraf een korte online persoonlijk profielmeting te maken.

Een verdiepend ontwikkelassessment maakt deel uit van de procedure.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst.

Hoofd Finance & Control
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.