K+V werving selectie interim management

Ambitieuze leidinggevende in het hart van de zorg

Hoorn en Purmerend
Organisatie |

Dijklander Ziekenhuis

Het Dijklander Ziekenhuis (voorheen Westfriesgasthuis en Waterlandziekenhuis) levert de beste professionele zorg met alle aandacht voor de patiënten in West-Friesland en de regio Waterland. Het Westfriesgasthuis en het Waterlandziekenhuis zijn gefuseerd en voeren vanaf 2019 de nieuwe naam Dijklander Ziekenhuis. Poliklinische zorg en diagnostiek vinden plaats in de twee hoofdlocaties Hoorn en Purmerend en in de buitenpoliklinieken. Behandelingen van hoog volume laag complexe patiëntgroepen worden zoveel mogelijk in Purmerend geconcentreerd. Hoog complexe ingrepen en behandelingen vinden plaats op de locatie Hoorn.

Circa 3.000 medewerkers werken aan ongekend goede zorg voor de patiënten. Met de LEAN-filosofie en methodieken worden processen continu verbeterd. In 2019 wordt een nieuw EPD in gebruik genomen; een omvangrijk project dat van groot belang is voor de harmonisatie van de processen. Als opleidingsziekenhuis wordt kennis en ervaring gedeeld zodat ontwikkeling wordt geborgd.

Functie | Hoofd Intensive Care

Onder de raad van bestuur sturen zeven zorgmanagers het primaire proces aan samen met de medisch managers van de zorgeenheden. Het hoofd Intensive Care staat onder leiding van de zorgmanager acute as en de medisch manager, intensivist.

Het ziekenhuis heeft traditioneel een belangrijke regionale functie en biedt op locatie Hoorn en Purmerend zeven keer vierentwintig uur veilige en kwalitatief hoogwaardige IC-zorg. De fusie leidt tot een verandering van het zorgaanbod op beide locaties. Dit heeft consequenties voor het IC-aanbod en de zorgvraag op beide locaties als gevolg van het lateraliseren van zorg.

In locatie Purmerend zal op termijn een Acute Zorg Unit ingericht worden met een beperkte capaciteit voor patiënten waarvoor invasieve beademing noodzakelijk is. De Intensive Care op locatie Hoorn heeft een capaciteit van 12 IC-bedden, verdeeld over Intensive Care en Medium Care patiënten, en de beschikking over 7 beademingsplekken. Door de verschuiving zal de druk op de IC-capaciteit in Hoorn gaan toenemen. Binnen het multidisciplinaire team is de intensivist hoofdbehandelaar. Het medisch team bestaat uit 5 fte intensivisten en 6 arts-assistenten (in opleiding). Het team van IC-verpleegkundigen bestaat uit circa 40 medewerkers. Daarnaast wordt de afdeling secretarieel ondersteund en zijn er afdelingsassistenten.

Het hoofd werkt nauw samen met het bestuur van de zorgeenheid (de medisch manager en de zorgmanager) en met de intensivisten. Het hoofd vervult binnen deze samenwerking een brugfunctie tussen organisatorische kaders en de vakgroep. Daarnaast levert hij/zij een grote bijdrage aan de ondersteuning van de volledige vakgroep en fungeert als spin in het web tussen de vakgroep over de twee locaties. Het hoofd structureert de werkprocessen ter realisering van de in het beleids- en activiteitenplan opgestelde doelen van de werkeenheid en geeft binnen de gestelde kaders uitvoering aan de integrale bedrijfsvoering van de Intensive Care.

Voor de IC-medewerkers ligt een grote uitdaging in de dynamiek die de fusie met zich meebrengt. Het hoofd coacht en ondersteunt de medewerkers in deze veranderende omgeving. Strategische personeelsplanning (over beide locaties) en capaciteitsmanagement zijn daarbij belangrijke thema’s.

Communicatief Professioneel Inspirerend

Profiel

De kandidaat van keuze heeft ervaring in de zorg, spreekt de taal en heeft aantoonbare affiniteit met de acute zorg. Hij/zij heeft een leiderschapsstijl die aansluit bij de professionaliteit van het team en zelfsturing, beweegt zich gemakkelijk binnen organisatiepolitieke processen en is in staat de verschillende belangen te onderkennen en hier zorgvuldig naar te handelen.

De kandidaat voldoet verder aan de volgende eisen:

  • HBO(+) werk- en denkniveau en een voltooide management of bedrijfskundige opleiding;
  • Ervaring als leidinggevende van professionals, inclusief de verantwoording voor personeels- en verzuimbeleid, in een complexe organisatie;
  • Aantoonbare ervaring met veranderprocessen en het ontwikkelen van teams;
  • Affiniteit met logistieke processen, administratie en ICT.

Belangrijke competenties zijn:

  • Analytisch: signaleert knelpunten en in staat om complexe problemen te onderzoeken en in kaart te brengen;
  • Inspirerend: in staat medewerkers te motiveren tot het zelfstandig werken, waarbij de aandacht voor de patiënt centraal staat;
  • Resultaatgerichtheid: in het stellen van prioriteiten stellen en het coördineren, structureren en sturen van een variëteit aan werkzaamheden;
  • Samenwerkingsgericht en tactvol: een teamspeler die zowel met medewerkers als met medisch specialisten een goede werkrelatie weet op te bouwen.
Aanbod

Een uitdagende werkomgeving binnen het ziekenhuis, een omgeving die volop in ontwikkeling is en waarin je je managementcapaciteiten maximaal kunt ontplooien. Je werkt op beide locaties die goed bereikbaar zijn met het openbaar en eigen vervoer. Het salaris is overeenkomstig met functiegroep FWG 60; de Cao-Ziekenhuizen is van toepassing, onderdeel hiervan is de eindejaarsuitkering, vakantiegeld en een prima pensioenregeling bij PFZW.

Het betreft een aanstelling voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband, voor 32 – 36 uur per week. De functie wordt op dit moment ad interim waargenomen.

Procedure

De procedure is gericht op benoeming van het hoofd Intensive Care voor 1 maart 2019. De selectiegesprekken met onder andere de medisch manager en de zorgmanager staan gepland rond 21 februari aanstaande. Daaraan voorafgaand vindt een oriënterend gesprek bij K+V plaats.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je uiterlijk 16 februari aanstaande te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen kun je contact opnemen met Emile Douma (06-1045 2989) die deze opdracht begeleidt.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Hoofd Intensive Care
Vast
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.