Sparringpartner

MAASTRICHT
Organisatie |

Stichting MosaLira

MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding is het bevoegd gezag van 16 scholen voor basisonderwijs, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 voorzieningen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en het UWC (primary) in Maastricht. MosaLira heeft 5.200 leerlingen, 600 medewerkers en een jaarlijkse exploitatie van € 40 mln. MosaLira biedt een veilige uitdagende leeromgeving waarin kinderen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en succesvolle medeburgers. Ouders zijn partners bij het onderwijs. Persoonlijke talenten, respect voor elkaar en een duurzame samenleving zijn voor MosaLira leidend. Elke school vult dit op eigen wijze in, passend bij de leerlingen en de schoolomgeving. De hoofddoelstelling van MosaLira is het behalen van maximale leeropbrengst voor ieder kind, waarbij in een waarde gerichte benadering de vorming en het welbevinden van het gehele kind centraal staat. Ons onderwijs is gericht op de totale ontwikkeling van het kind. Iedereen binnen MosaLira heeft de opdracht uit elk kind te halen wat erin zit en alle kinderen optimale startkansen te geven in de maatschappij van de toekomst.

De schooldirectie is integraal verantwoordelijk voor de school (scholen) en wordt daarin ondersteund door het bestuurskantoor. In de 6 jaar dat MosaLira in deze vorm opereert, is er veel gerealiseerd in de bedrijfsvoering en organisatie. De komende jaren staan in het teken van onderwijs en professionalisering.

In deze transitie van MosaLira worden nu grote stappen gezet. MosaLira is onderwijs en onderwijs is mensenwerk, het is dus logisch dat de stevige rol van HR in het bestuurskantoor goed wordt ingevuld.

Het bestuurskantoor bestaat uit 14 medewerkers. De HR adviseurs rapporteren direct aan de directeur bedrijfsvoering.

KV_Opdrachten_Mosalira
Functie | HR Adviseur

De HR adviseur is de menselijke spil in de transitie van MosaLira. Toekomstgericht als het gaat om de lange termijn verbinding van medewerkers, cultuur, opleiding, personeelsbeleid, werving, etc. Praktisch als het gaat om de stap-voor-stap realisatie van dagelijks zaken nog beter doen. De HR adviseur ondersteunt de schooldirecties – zowel adviserend op strategisch, tactisch en operatoneel niveau – bij de uitvoering van het personeelsbeleid, rechtspositionele regelingen en beleidsrichtlijnen. De HR adviseur werkt actief mee aan de versterking van de dienstverlening van het bestuurskantoor naar de scholen, en de medewerkers van Mosalira en het Bestuur.

Er is veel werk gedaan, de basis is gelegd, maar er moet ook nog veel gebeuren. Van reactief naar proactief. Het is nu doorpakken en realiseren. Professionalisering, basis op orde, processen inrichten en de dingen in een keer goed doen. Daarom is voor deze functie energie, uithoudingsvermogen en vasthoudendheid nodig gecombineerd met begrip, inlevingsvermogen en betrokkenheid.

De directe HR thema’s zijn verzuim, preventie, duurzame inzetbaarheid en strategische HR planning.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel

Energieke sparringpartner, zelfstartend, resultaatgericht en empathisch

MosaLira zoekt een energieke HR adviseur die de mens ziet, begrijpt en aanspreekt. Leiderschap van zichzelf en anderen meebrengt en handig laveert tussen wat moet, wat kan en wat slim is. MosaLira is onderwijs en daar moet je iets mee hebben, begrijpen, respecteren, maar soms ook weer niet. We zoeken dus iemand die andere ervaringen meeneemt, maar ook gevoel heeft voor een onderwijsorganisatie. MosaLira wil resultaten boeken en dus ook een resultaatgerichte HR adviseur, die helpt het verschil te maken om bij de onderwijskundige top te komen. Een passie heeft voor mensen en toch ook realistisch is in de uitvoering en het resultaat. Iemand die mensen vasthoudt, ook als het even gaat schuren. Sfeermaker, aansprekend en aanspreekbaar. Een HR adviseur die makkelijk schakelt tussen strategie en operatie. Een prettig en betrokken mens. In competentietermen: de communicatieve mensgerichte en resultaatgerichte samenwerker.

Je hebt

  • Aantoonbare succesvolle ervaring op het gebied van HRM met name op het gebied van strategische HR planning, verzuim, preventie en duurzame inzetbaarheid. Een zichtbare verbinding met onderwijs is een pré, maar niet per se noodzakelijk.
  • Ruime ervaring op het gebied van theoretische- en praktische kennis van ontwikkelingen op het vakgebied, inzicht in rechtspositionele regelingen en procedures, kennis van en inzicht in de werking van de CAO-PO regelingen, personeelsinstrumenten en bepalingen met betrekking tot het werkveld en daaraan verbonden procedures en relevante wetgeving.
  • Uitmuntende adviesvaardigheden.
  • Een relevante opleidingsachtergrond op minimaal HBO+ niveau.
  • Vaardigheid in het vertalen van de strategie van de organisatie naar het te voeren strategisch beleid, het formuleren van uitgangspunten voor (meerjaren)plannen en ontwikkelrichtingen.
  • Vaardigheid in het analyseren van (beleids)ontwikkelingen en het opstellen van beleidsnotities en -adviezen.

Kortom een alleskunner die het samen met collega’s zo kan organiseren, dat het echt gaat werken.

Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

HR Adviseur
Vast
32-40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.