Uitvoerder

MIDDEN VAN HET LAND
Organisatie |

Onafhankelijke stichting

Deze organisatie werkt tot op heden nauw samen met andere stichtingen. Die samenwerking heeft ertoe geleid dat verschillende functies in een “shared service center” zijn ondergebracht. Onlangs hebben de besturen van deze stichtingen de beslissing genomen om zelfstandig verder te gaan, hetgeen betekent dat er, enerzijds ontvlecht moet worden en anderzijds moet worden gebouwd aan een nieuwe inrichting en bemensing van de ondersteunende functies. Denk daarbij financiën, ict/applicatiebeheer, hr en facilitaire zaken.

Functie | HR businesspartner

We zoeken een HR businesspartner die deze organisatie ondersteunt, adviseert en helpt inrichten. Dat betekent dat u adviseert op tactisch niveau maar ook dermate praktisch bent dat u functies beschrijft en weegt.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Zowel tactisch als uitvoerend
  • Een ervaren HR specialist die eerder betrokken is geweest met ontvlechting of fusies van organisaties.
  • Kennis en ervaring met de inrichting van functies die ondersteunend zijn aan het primaire proces van een organisatie.
  • Goede analytische en communicatieve vaardigheden.
  • Ervaring met in- en uitbesteden van functies.
  • Ervaring op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau.

Deze opdracht duurt in principe tot het einde van dit jaar, 3 dagen per week en u bent direct beschikbaar.

Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.