K+V werving selectie interim management

Bouwer met oog voor ontwikkeling

Houten
Organisatie |

Profila Zorggroep

De Profila Zorggroep vindt dat ieder mens waardevol is en zorg en aandacht verdient. Dat geldt voor kwetsbare mensen in het bijzonder. Vanuit betrokkenheid, deskundigheid en christelijke levensovertuiging wordt hulp geboden aan iedereen, ongeacht de levensovertuiging van de cliënt. Kenmerkend voor Profila is de evangelische holistische mensvisie van waaruit medewerkers gepassioneerd bijdragen aan de kwaliteit van bestaan van kwetsbare mensen in de samenleving. De hulp en begeleiding richt zich op kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, een autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. Ook worden mensen geholpen die met Justitie in aanraking zijn geweest.

De Profila Zorggroep bundelt de krachten van Profila Zorg, EBC-Zorg, Grip op je leven en Kansrijk Wonen, en biedt een breed aanbod, variërend van ambulante ondersteuning en woonzorg, tot (dag)behandeling en werk. Tot het werkgebied horend de regio’s Zuid-Holland, Utrecht, de Veluwe en Noord-Nederland. In Houten is het geïntegreerde servicecentrum gevestigd waar bestuur, management en stafdiensten zijn gecentraliseerd.

De totale organisatie biedt met ongeveer 500 medewerkers (ca. 270 fte) en 250 vrijwilligers zorg en ondersteuning aan ruim 450 cliënten (275 in (begeleid) wonen; 175 ambulant). De totale omzet bedraagt ruim € 32 mio.

Functie | HR-manager

Context

Profila Zorggroep is een organisatie in continue ontwikkeling. Door groei en uitbreiding is steeds meer sprake van een zorggroep en dient zich op natuurlijk wijze de vraag aan hoe daar verder vorm en richting aan te geven. Om ook in de nabije toekomst als christelijke zorgorganisatie een rol van betekenis te kunnen blijven spelen is het nodig de organisatie en aansturing van alle zorg- en ondersteuningsactiviteiten daarop te herijken en waar nodig aanpassingen te doen. Aansluitend op de eerdere vastgelegde ambities in het plan ‘verantwoord samen-groeien’ wordt onder leiding van de huidige interim bestuurder een aantal belangrijke strategische keuzes uitgewerkt die de komende jaren in deeltrajecten verder vorm krijgen.

Leidend daarin is de vormgeving van activiteiten in zorgpaden, voorzien van een meer éénduidige sturingsstructuur. Uitdaging is om de onderlinge samenhang in zowel activiteiten als ondersteuning en sturingsstructuur te versterken met behoud van de kenmerkende eigenheid en kracht van de afzonderlijke onderdelen. In die beweging kunnen ondersteunende diensten in belangrijke mate bijdragen door meer vanuit een gemeenschappelijke visie en werkwijze te opereren. Andersom leidt meer samenhang in de operatie, tot minder variatie aan uitvoeringspraktijken voor de servicediensten, waardoor hun ondersteuning aan slagkracht en kwaliteit kan winnen.

In deze ontwikkelingsfase wordt van de nieuwe HR-manager een inspirerende en richtinggevende rol verwacht. Met aandacht voor wat er is en wat gewaardeerd wordt, ben je een energieke bouwer die het leuk vindt in samenhang en in samenwerking met alle betrokkenen een slagvaardige en prettige werkomgeving te organiseren. Je bent scherp en krachtig als het gaat om het vasthouden aan ingezette leidende principes en in de concrete vertaling toon je je inzicht in mensen en processen. Anders gezegd: je weet en houdt vast aan de koers en je snapt hoe je met elkaar welke processen moet lopen om de doelen te behalen.

Functie

Als manager HR ben je verantwoordelijk voor de integrale ondersteuning van de organisatie op het gebied van: HR, organisatie ontwikkeling, professionalisering en kadervorming. Je ondersteunt de organisatie(onderdelen) bij herinrichting, innovaties en ontwikkelingen en de implementatie en evaluatie ervan. Door je integrale aanpak en visie draag je bij aan de samenhang van de organisatieontwikkeling en -verandering. Hierbij heb je oog voor zowel het operationele, het tactische en het strategische aspect en worden zowel het primaire proces als de ondersteunende diensten in onderlinge samenhang ondersteund en ontwikkeld.

Als manager HR maak je deel uit van het managementteam van Profila en ontvang je direct leiding van de Raad van Bestuur. Zelf geef je leiding aan de medewerkers binnen HR (ca. 5). Je werkt nauw samen met de clustermanagers en de manager bedrijfsvoering om te komen tot een goede ondersteuning van het primair proces binnen Profila.

Verbindende bouwer Koersvast Sensitief Ontwikkelgericht Inspirerend Mensgericht

Profiel

Wij zoeken een ambitieuze en energieke kandidaat die mee wil bouwen aan een sterke Profila Zorggroep. We vinden het belangrijk dat je de missie en visie onderschrijft en daarnaast jezelf herkent in de volgende functie-eisen:

 • Opbouwen HR organisatie en dito team.
 • Basis op orde brengen.
 • Complexiteit vereenvoudigen en stroomlijnen op basis van strategisch plan (huidige setting van twee cao’s en twee generieke functiehuizen; grote diversiteit en weinig uniformiteit en harmonie aan profielen, functiebeschrijvingen en contracten).
 • Ontwikkelen geïntegreerde HR informatie die als sturing dient voor management.
 • Met jouw senioriteit ben jij vanzelfsprekend sparringpartner voor lijnmanagement.
 • Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid.
 • Gevraagd en ongevraagd advies aan de RvB.
 • mede uitvoeren strategisch ontwikkelplan organisatie, in het bijzonder: opzetten deskundigheidsbevordering medewerkers en MD programma kader (bestuur, management, seniors en stafhoofden) en capaciteitsmanagement.
 • Dit alles met humor, relativeringvermogen en empathie.
 • Vanuit persoonlijke waarden en identiteit aantoonbaar herkenbaar passend bij de christelijke identiteit van Profila Zorggroep.
 • Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij christen is en daar zichtbaar invulling aan geeft in houding, gedrag en waardeoriëntatie.
Aanbod

Je bent welkom in een veranderende organisatie waarin voldoende uitdaging ligt om jouw talenten in te zetten. Het servicecentrum is centraal in Nederland (Houten) gelegen en goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer.

Jouw arbeidsovereenkomst is eerst voor een periode van 12 maanden met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. De financiële waardering wordt gevonden in de cao Gehandicaptenzorg en is ingeschaald in FWG65 met mogelijke uitloop naar FWG70, afhankelijk van werkervaring. Het betreft een functie voor 32 tot 36 uur per week.

Procedure

De procedure is er op gericht om voor eind juli een kandidaat te kunnen aanstellen. Gesprekken bij K+V vinden in eerste instantie plaats via videocall en aansluitend voor een beperkt aantal kandidaten uit de videocall gesprekken, live op ons kantoor in Veenendaal. Deze gesprekken worden in overleg ingepland, doch uiterlijk in week 28. Gesprekken bij Profila Zorggroep in Houten vinden plaats op woensdag 22 juli 2020. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de maatregelen/ richtlijnen vanuit het RIVM inzake de 1,5 meter regel.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Chris Boven (06 1074 3267) en Frank Wolff (06 1595 4079).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.