HR Manager voor @voCampus

bedrijfskundige die waardevol verandert
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

@voCampus

Alles binnen je bereik

Met onze 14 scholen is alles binnen je bereik. Wij zijn er voor leerlingen die alles willen weten van een stopcontact, Spaans, spitzen, of van alle drie. Die nu al in gesprek willen met ondernemers, met professoren, politici en elkaar. Die, ongeacht afkomst, verder durven kijken omdat ze weten dat er – echt – een wereld aan hun voeten ligt.

We zijn er voor medewerkers, voor docenten, roostermakers, teamleiders, mentoren, technici en conciërges. Voor alle vakmensen op onze 14 scholen. Concurrentie? Daar doen we niet aan. Juist met elkaar weven we een web van kruisbestuiving en werkgelegenheid.

We zijn er, zover je kijkt. De maatschappij vind je op onze campus. Onze lessen maken we samen met bedrijven, de universiteit en jeugdzorg. En straks misschien ook wel met jou. Wij kunnen niet wachten.

@voCampus is een onderwijsorganisatie met een breed aanbod voor circa 15.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs, variërend van vmbo tot en met gymnasium, in het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Wij zijn op 1 augustus 2021 ontstaan uit een bestuurlijke fusie tussen de Scholengroep Rijk van Nijmegen en de Alliantie VO. Een jonge fusieorganisatie dus, met stevige fundamenten in het verleden en gezamenlijke kernwaarden die doorklinken in onze overtuigingen en in het gedrag van medewerkers.

Functie

HR Manager

Leiderschap

Er werkelijk zijn voor onze leerlingen én voor onze medewerkers, doet een groot beroep op leiderschap. Leiderschap staat aan de basis van het organisatieklimaat en is bepalend voor de schoolcultuur. Leiderschap schept de voorwaarden voor waardevol onderwijs, florerende medewerkers, professionele ontwikkeling en vernieuwing op het gebied van leren. Leiderschap vraagt ook steeds meer het vermogen om vanuit het algemeen belang te handelen en samenwerking met andere organisaties vorm te geven. Wij investeren de komende jaren in een intensief programma om leiderschap of beter gespreid leiderschap, op de verschillende niveaus van onze organisatie, te ontwikkelen, stimuleren en faciliteren.

Voor de (door)ontwikkeling van dit leiderschap zoeken wij een HR Manager. Die zorgt dat de basis van HR, administratief, procesmatig, staat als een huis. Iedere medewerker weet waar hij/zij waarvoor en waar moet zijn én bij wie. Processen zijn eenduidig en ondersteunen mobiliteit en flexibiliteit. De HR-adviseurs zijn betrokken professionals op de scholen, samenwerkend als specialisten met en voor elkaar. Het team van 18 HR-medewerkers, centraal en decentraal, is een voorbeeld in haar eigen leiderschap en is een bijdrage voor het levende goed werkgeverschap van @VOCampus.

De HR Manager is een regisseur voor HR en een sparringpartner voor CvB, de directies, staf en GMR. De HR Manager is een regisseur en strateeg, veranderkundige bedrijfskundige en fijne gelijkwaardige leider.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Beslissingsvaardig Professioneel Teamspeler Betrokken Analytisch Inspirerend Strategisch

Profiel

Bedrijfskundige die waardevol verandert

Veranderkundige leider

Jij bent allereerst een leider die past in de leiderschapsfilosofie van @voCampus en vanuit die leiderschapsvisie ben jij de veranderkundige die resultaten boekt. Basis op orde staat er altijd zo simpel, maar vergt de juiste stappen op het juiste moment en sterke communicatie en verleidingskunsten om iedereen vast te houden. Doorzettingskracht bedachten wij. Vriendelijk doorgaan om het resultaat te behalen. Jij snapt dat en bent in staat om alle partijen gefocused te houden op het doel, waardevol onderwijs. Jij weet dat het hard en slim werken is om tot dat resultaat te komen. Tegelijk zorgt dat voor duidelijk leiderschap. Leiderschap van alle betrokken partijen.

Bedrijfskundig regisseur

Jij bent een regisseur met overzicht. Bezit het inzicht van bedrijfsprocessen en de ervaring van de moderne bedrijfskunde, dat sterk helpt bij het inrichten van het onderwijs. Tegelijk ben je ook de ervaren regisseur van de sterke professional. De professional die aandacht en ruimte vraagt voor haar werk. Als ervaren regisseur weet je wat helpt en niet helpt om de perfecte omgeving te creëren voor de medewerkers, de organisatiecultuur waar iedereen in wil werken. Als regisseur ben je ook de fijne sparringpartner voor het CvB en de directies, je collega-stafmedewerkers en de GMR.

Naast al deze mooie kennis, kunde en eigenschappen heb je natuurlijk een verbinding met HR en al een beetje eelt op je ziel en ben je een heel prettige, integere, strategische gesprekspartner.

Aanbod

Uitdagende rol voor een top onderwijsorganisatie in Nijmegen

Deze prachtige uitdaging geeft je een kans in een top onderwijsorganisatie. Net na de fusie mag je meebouwen aan de nieuwe organisatie. @voCampus biedt naast de uitdaging een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring binnen schaal 13 CAO VO.

Wij kijken breed, staan open voor nieuwe mogelijkheden en sluiten niemand uit. Deze rol staat daarom ook open voor mensen uit andere sectoren die in staat zijn het DNA van het onderwijs snel eigen te maken én nieuwe inzichten te brengen.

Procedure

Gericht op samenwerken dus eerst ontmoeten en dan doorgaan

Het wervingstraject zal bestaan uit drie onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

Speeddates op maandag 5 juni. Hierin maak jij in drie korte gesprekken met kleine commissies kennis met diverse mensen uit de organisatie en zij maken kennis met vooral jouw persoonlijkheid.

Slow op woensdag 7 juni. Hier is ruimte voor meer aandacht en diepgang, vraag en antwoord.

Show op woensdag 14 juni. Jij laat je toekomstige collega’s zien en ervaren wie je bent en hoe jij de passionele onderwijsondernemer en inspirerende leider bent.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

De bedoeling is om de procedure voor 1 juli af te ronden.

Geïnteresseerd

Ben jij de veranderkundige HR-leider?

Ben jij geïnteresseerd en nieuwsgierig? Dan zien we graag jouw reactie tegemoet. Dat kan door uiterlijk 30 mei 2023 onderaan bij “solliciteer direct” jouw cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Johannes Arets (06-1026 0480). Natuurlijk is Johannes bereikbaar voor nadere informatie en sparring.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor de speeddates wordt gevraagd om online de Quinn managementrollen meting in te vullen.

 

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.