Innoverende spin in het web, praktische sparringpartner

Arnhem
Organisatie |

DeBasisFluvius

De scholen van DeBasisFluvius bieden passend primair onderwijs voor kinderen in Arnhem en Renkum. In educatief partnerschap met de ouders en de kinderen zelf, worden kinderen voorbereid op een persoonlijke toekomst. Op 41 locaties verzorgen 35 scholen, 32 directeuren, 800 leerkrachten, 2 bestuurders, 1 shared services center (met 32 medewerkers) onderwijs en ondersteuning aan ruim 9.100 kinderen.

De kernwaarden van DeBasisFluvius ondersteunen de identiteit van de scholen en vormen zo een moreel kompas:

  • Lef
  • Nieuwsgierig
  • Kundig
  • Aanstekelijk

Als het mogelijk is, moeten kinderen van 0 tot 13 jaar zich kunnen ontwikkelen in de eigen wijk. Daarom brengen scholen en partners de onderwijsbehoeften per wijk in kaart door de vraag te stellen: ‘Wat is nodig voor de kinderen in deze wijk?’.

Onderstaande (korte) video hebben wij gemaakt om je een impressie te geven van de organisatie DeBasisFluvius én om je een beeld te geven van de functie:Voor de laatste videovacatures, volg je K+V op YouTube:
Abonneren

DeBasisFluvius bestaat uit De Basis, stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem en Stichting Fluvius, stichting voor bijzonder primair onderwijs met scholen in Arnhem en Renkum. Beide stichtingen werken al geruime tijd samen en zullen met ingang van 1 januari 2020 fuseren.

De BasisFluvius werkt in Arnhem samen met diverse partners waaronder Stichting PAS (stimuleert ononderbroken ontwikkeling van het kind) en Community Learning Center Arnhem (levert een bijdrage aan onderwijsinnovatie en schoolontwikkeling door onderzoek en implantaties van moderne technologietoepassingen). Daarnaast wordt samengewerkt met Hogeschool Arnhem/Nijmegen (Academische Opleidingsschool), het Samenwerkingsverband PassendWijs, Delta Scholengroep en De Onderwijsspecialisten.

DeBasisFluvius neemt in Arnhem en omgeving nadrukkelijk haar verantwoordelijkheid voor ontwikkelingen in het sociale domein en wil hierin zichtbaar zijn. Contacten met externe stakeholders worden uitgebreid en goed onderhouden. Vanaf 2017 legt de gemeente Arnhem een grote verantwoordelijkheid bij wijkteams. DeBasisFluvius levert hieraan met elke school een proactieve bijdrage door ook met hen nauw samen te werken.

Klaverblad visies DeBasisFluvius

DeBasisFluvius ontwikkelt vier visies die nauw aan elkaar verbonden zijn en als basis gelden voor onderwijs aan kinderen:

  • Leren, Ieder kind kan alles leren. De BasisFluvius gaat uit van de mindset dat doelgerichte inspanning en een positieve attitude het leren bepalen, waarbij succeservaringen motiveren en zelfvertrouwen geven. Basiskennis en –vaardigheden (cognitie) zijn nodig om complexere vaardigheden te ontwikkelen, zoals kritisch denken en problemen oplossen.
  • Leren organiseren, DeBasisFluvius organiseert het leren door het geven van effectieve instructie. Mindset en attitude van de leerkracht maken het verschil: De leerkracht geeft duidelijke leerdoelen, creëert succeservaringen en biedt directe procesgerichte feedback en reflectie op eigen handelen.
  • Professionaliteit, Teamleden leren continu van en met elkaar, waarbij feedback voorwaarde is. Bij DeBasisFluvius werken we samen, zijn we het eens over de visie op leren en geven samen vorm aan visie op leren organiseren. Dit doen wij op een professionele wijze, door feedback te kunnen ontvangen en te durven geven, om zo te leren van en met elkaar.
  • Veranderen, We veranderen/verbeteren continu en dit doen we samen. De maatschappij verandert continu en om professioneel te blijven, stellen de teamleden zich open voor maatschappelijke veranderingen en relevante, nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Op stichtingsniveau is de visie op leren, organiseren, professionaliteit & veranderen volledig omarmd. Belangrijk is de focus houden op deze visie met het schoolteam.

De expeditie

In “De Expeditie” heeft het College van Bestuur haar visie op leren, professionaliteit & veranderen toegelicht. Dit is te bekijken via De Expeditie

Functie | Informatiemanager

De informatiemanager ondersteunt teams bij de verdere digitalisering van het onderwijs. DeBasisFluvius loopt hierin voorop en wil voorop blijven lopen met het geven van modern onderwijs. Daarin speelt de digitalisering voor kind en leerkracht een drijvende rol. Daarvoor is binnen DeBasisFluvius al een sterke basis gelegd door middel van een goede infrastructuur op de scholen, de juiste centrale ondersteuning en samenwerking met professionele externe partners. Sinds 2018 is “Google for Education” de kern van de werkomgeving.

De Informatiemanager is de gedelegeerd eindverantwoordelijk voor de totale bovenschoolse IT-omgeving (en in dat kader bewaker van de architectuur) en de bovenschoolse IT-organisatie en heeft dus ook een functionele relatie met bijvoorbeeld functioneel beheerders. De informatiebeveiliging is een andere uiterst belangrijke verantwoordelijkheid. De informatiemanager is ook de security officer en daarmee de aanjager die ervoor moet zorgen dat de informatiebeveiliging op orde is en medewerkers zich bewust zijn van het belang van een adequate beveiliging van informatie.

De Informatiemanager ziet toe op een goed functioneren van de servicedesk en is adviseur voor het CvB en de schooldirecties. Daarnaast is hij/zij de regisseur naar de externe partners, aanjager op het informatie dossier en extern actief met de samenwerkingspartners (bijvoorbeeld het ”experience center”). Natuurlijk valt informatiebeveiliging ook in het verantwoordelijkheidsdomein. Kortom een uiterst boeiende, innovatieve en betekenisvolle rol. 

Context

De interim kwartiermaker voor deze functie neemt afscheid en voor de uitbouw en doorontwikkeling wordt een sterke communicatieve informatiemanager gezocht. Je hebt functionele lijnen naar het CvB en de schooldirecties en stuurt de servicedesk coördinator aan. Zelf rapporteer je direct aan de manager bedrijfsvoering.

Communicatief, Innovatief, Richtinggevend, Prettig, Praktisch, inspirerend, Sparringpartner, Vakman

Profiel

Innoverende spin in het web

Dit is een functie met veel mogelijkheden, maar kan uitsluitend in samenwerking met anderen en met draagvlak van CvB en directies. Jij kunt samen innoveren in onderwijs. Met lef door ontwikkelen en pionieren. In verbinding met het netwerk, actief, stimulerend en realiserend. Je zult de ander moeten winnen, meekrijgen voor de vernieuwing en in hun kracht zetten. Je bent regisseur, kennisdeler en verbinder. Spin in een web van mogelijkheden met een grote maatschappelijke betekenis. Je brengt en haalt nieuwe gezichtspunten binnen en verfrist het onderwijs vanuit jouw vak.

Praktische sparringpartner

Je bent ook de praktische sparringpartner. Realistisch in wat voor nu kan én wat voor morgen moet. Met een goede balans tussen inspireren en adviseren en anderzijds bewaken en controleren. Zonder goede infrastructuur geen goede data en zonder goede betrouwbare data geen informatie. Informatie die key is voor de ontwikkeling van goed en modern onderwijs. Je kunt daarom op een prettige manier vasthoudend en duidelijk zijn. De schooldirecteuren meenemen in de keuzes en de consequenties. Je bent communicatief sterk, luistert goed en durft de moeilijke vragen te stellen. Integer, prettig, voelbaar gecommitteerd en deskundig.

Als informatiemanager heb je je bewezen geschoold en doorontwikkeld. Je snapt het werkveld, maar ook de uitdaging om generaties mee te nemen in een nieuwe wereld. Begrijpt de weerstand en weet hoe je die kan overwinnen. Je bezit een HBO/Academisch werk- en denkniveau en hebt passie voor deze uitdaging.

Aanbod

Als je je aangesproken voelt voor deze prachtige invloedrijke positie in het onderwijs in Arnhem dan hebben wij een mooi aanbod voor je. Uitstekende arbeidsvoorwaarden in een goede cao, waarin je wordt ingeschaald in schaal 11 cao PO. De inzet is 0,6-0,8 fte.

Procedure

De procedure is gericht op een eerste selectie en oriënterende gesprekken bij K+V inde week van 24 november. Op maandag 2 december volgen de gesprekken van geselecteerde kandidaten met de selectiecommissie, gevolgd door een gesprek met de BAC op maandag 9 december.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Johannes Arets, Directeur (06-10260480) of Martine van der Velpen, Partner (06-50603351). Johannes en Martine begeleiden deze opdracht.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Informatiemanager
vast
24-32 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.