K+V werving selectie interim management

Innoverende spin in het web, praktische sparringpartner

Arnhem
Organisatie |

Flores Onderwijs

Flores Onderwijs zet zich in om met goed onderwijs alle kinderen in Arnhem en omstreken gelijke kansen te bieden. Dat doet Flores Onderwijs, als community van 900 onderwijsprofessionals, vanuit de overtuiging dat ieder kind alles kan leren. Alleen als we dat gelóven, kunnen we kinderen versteld laten staan van hun eigen kunnen.

Vanuit die overtuiging bereidt Flores Onderwijs alle leerlingen zo goed mogelijk voor op hun toekomst. Flores Onderwijs werkt daarbij zoveel mogelijk samen, op en vanuit 34 scholen. Met elkaar, leerlingen en ouders/verzorgers. Maar ook met onderwijs- en maatschappelijke partners, waaronder de gemeente Arnhem, Stichting PAS (stimuleert ononderbroken ontwikkeling van het kind), het Community Learning Center Arnhem (levert een bijdrage aan onderwijsinnovatie en schoolontwikkeling door onderzoek en implementaties van moderne technologietoepassingen), Hogeschool Arnhem/Nijmegen (PABO), het Samenwerkingsverband PassendWijs, Delta Scholengroep en De Onderwijsspecialisten. Samen met de partners creëert Flores Onderwijs een omgeving waarin leren en ontwikkelen voorop staan: in het klaslokaal en daarbuiten.

De kernwaarden ondersteunen de identiteit van de scholen en vormen zo een moreel kompas:

 • Lef
 • Nieuwsgierig
 • Kundig
 • Aanstekelijk

Als het mogelijk is, moeten kinderen van 0 tot 13 jaar zich kunnen ontwikkelen in de eigen wijk. Daarom brengen scholen en partners de onderwijsbehoeften per wijk in kaart door de vraag te stellen: ‘Wat is nodig voor de kinderen in deze wijk?’.
Onderstaande (korte) video hebben wij gemaakt om je een impressie te geven van de organisatie van Flores Onderwijs én om je een beeld te geven van de functie:

Voor de laatste videovacatures, volg je K+V op YouTube:
Abonneren

Flores Onderwijs neemt in Arnhem en omgeving nadrukkelijk haar verantwoordelijkheid voor ontwikkelingen in het sociale domein en wil hierin zichtbaar zijn. Contacten met externe stakeholders worden uitgebreid en goed onderhouden. Vanaf 2017 legt de gemeente Arnhem een grote verantwoordelijkheid bij wijkteams. Flores Onderwijs levert hieraan met elke school een proactieve bijdrage door ook met hen nauw samen te werken.

Klaverblad visies

Flores Onderwijs heeft een visie uitgewerkt op vier aspecten die nauw aan elkaar verbonden zijn en als basis gelden voor onderwijs aan kinderen. Samen vormen zij het klaverblad. De vier aspecten zijn:

 • Leren, Ieder kind kan alles leren. Flores Onderwijs gaat uit van de mindset dat doelgerichte inspanning en een positieve attitude het leren bepalen, waarbij succeservaringen motiveren en zelfvertrouwen geven. Basiskennis en –vaardigheden (cognitie) zijn nodig om complexere vaardigheden te ontwikkelen, zoals kritisch denken en problemen oplossen.
 • Leren organiseren, Zij organiseert het leren door het geven van effectieve instructie. Mindset en attitude van de leerkracht maken het verschil: De leerkracht geeft duidelijke leerdoelen, creëert succeservaringen en biedt directe procesgerichte feedback en reflectie op eigen handelen.
 • Professionaliteit, Teamleden leren continu van en met elkaar, waarbij feedback voorwaarde is. Bij Flores Onderwijs werken we samen, zijn we het eens over de visie op leren en geven samen vorm aan visie op leren organiseren. Dit doen wij op een professionele wijze, door feedback te kunnen ontvangen en te durven geven, om zo te leren van en met elkaar.
 • Veranderen, We veranderen/verbeteren continu en dit doen we samen. De maatschappij verandert continu en om professioneel te blijven, stellen de teamleden zich open voor maatschappelijke veranderingen en relevante, nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Op stichtingsniveau is de visie op leren, organiseren, professionaliteit & veranderen volledig omarmd. Belangrijk is de focus houden op deze visie met het schoolteam.

Functie | Informatiemanager

De informatiemanager ondersteunt teams bij de verdere digitalisering van het onderwijs. Flores Onderwijs loopt hierin voorop en wil voorop blijven lopen met het geven van modern onderwijs. Daarin speelt de digitalisering voor kind en leerkracht een drijvende rol. Daarvoor is binnen Flores Onderwijs al een sterke basis gelegd door middel van een goede infrastructuur op de scholen, de juiste centrale ondersteuning en samenwerking met professionele externe partners. Sinds 2018 is “Google for Education” de kern van de digitale leer- en werkomgeving.

De Informatiemanager vervult meerdere rollen binnen de organisatie. Hij/zij is:

 • Gedelegeerd eindverantwoordelijk voor de totale bovenschoolse IT-omgeving (en in dat kader bewaker van de architectuur) en de bovenschoolse IT-organisatie.
 • Adviseur voor het CvB en de schooldirecties met betrekiing tot informatiserings en automatiseringsvraagstukken.
 • Regisseur naar de externe partners.
 • Security officer en daarmee de aanjager die ervoor moet zorgen dat de informatiebeveiliging op orde is en medewerkers zich bewust zijn van het belang van een adequate beveiliging van informatie.

Op grond van voorgaande is de informatiemanager de spin in het IT-web die functionele relaties onderhoud met de coördinator servicedesk, met systeemeigenaren, functioneel beheerders, externe leveranciers en dienstverleners, de afdeling inkoop, het CvB, directeuren en I-coaches, de programmamanager PO van het iXperium en de afdeling Onderwijs en Kwaliteit en de (externe)Functionaris Gegevensbescherming.

Organisatorische positionering
De informatiemanager valt hiërarchisch onder het hoofd bedrijfsvoering en maakt onderdeel uit van de afdeling Bedrijfsvoering. Binnen deze afdeling vallen ook huisvesting, facilitair, inkoop, financiën en de personeels- en salarisadministratie. De afdeling bedrijfsvoering maakt onderdeel uit van het Shared Service Center dat ter ondersteuning van het CvB en schooldirecties werkt.

Communicatief Innovatief Richtinggevend Prettig Praktisch Inspirerend Sparringpartner Vakman Lerend

Profiel

Innoverende spin in het web
Dit is een functie met veel mogelijkheden, maar kan uitsluitend in samenwerking met anderen en met draagvlak van CvB en directies worden ingevuld. Jij kunt samen innoveren in onderwijs. Met lef doorontwikkelen en pionieren. In verbinding met het netwerk, actief, stimulerend en realiserend. Je zult de ander moeten winnen, meekrijgen voor de vernieuwing en in hun kracht zetten. Je bent regisseur, kennisdeler en verbinder. Spin in een web van mogelijkheden met een grote maatschappelijke betekenis. Je brengt en haalt nieuwe gezichtspunten binnen en verfrist het onderwijs vanuit jouw vak.

Praktische sparringpartner
Je bent ook de praktische sparringpartner. Realistisch in wat voor nu kan én wat voor morgen moet. Met een goede balans tussen inspireren en adviseren en anderzijds bewaken en controleren. Zonder goede infrastructuur geen goede data en zonder goede betrouwbare data geen informatie. Informatie die key is voor de ontwikkeling van goed en modern onderwijs. Je kunt daarom op een prettige manier vasthoudend en duidelijk zijn. De schooldirecteuren meenemen in de keuzes en de consequenties. Je bent communicatief sterk, luistert goed en durft de moeilijke vragen te stellen. Integer, prettig, voelbaar gecommitteerd en deskundig.

Als informatiemanager heb je je bewezen geschoold en doorontwikkeld: of vanuit het vak of vanuit het onderwijs. Je snapt het werkveld, maar ook de uitdaging om generaties mee te nemen in een nieuwe wereld. Begrijpt de weerstand en weet hoe je die kan overwinnen. Je bezit een HBO/Academisch werk- en denkniveau en hebt passie voor deze uitdaging.

Aanbod

Als je je aangesproken voelt voor deze prachtige positie in het onderwijs in Arnhem, je bent werkzaam in het onderwijs met een sterke interesse voor de digitale onderwijswereld of al informatiemanager, dan hebben wij een mooi aanbod voor je. Uitstekende arbeidsvoorwaarden in een goede cao, waarin je wordt ingeschaald in schaal 11/12 cao PO. De inzet is 0,8 fte.

Procedure

De procedure is gericht op een eerste selectie en oriënterende gesprekken bij K+V. Vervolgens de gesprekken van geselecteerde kandidaten met de selectiecommissie, gevolgd door een gesprek met de BAC.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Johannes Arets, Directeur (06-10260480) of Martine van der Velpen, Partner (06-50603351). Johannes en Martine begeleiden deze opdracht.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Informatiemanager
Vast
24-32 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.