K+V werving selectie interim management

Deskundige samenwerker en stimulerende adviseur

Regio Zuid Holland
Organisatie |

PO onderwijsinstelling in het westen van Nederland

De organisatie is verantwoordelijk voor een stevig aantal scholen met daarnaast peuterspeelzalen. De peuterscholen zijn gehuisvest binnen de scholen van de stichting.

Bij onze peuterscholen draait alles om spelend leren. Door spel op de juiste manier aan te moedigen, doen peuters nieuwe vaardigheden op en maken ze op natuurlijke wijze een brede ontwikkeling door. Alle peuterscholen bieden VVE aan. Het beleid is er op gericht om peuterschool en basisschool intensief te laten samenwerken op alle terreinen: onderwijs, zorg, pedagogische visie en aansturing. Iedere locatie heeft een unieke identiteit en samen vormen ze een kleurrijk palet.

De peuterscholen worden centraal ondersteunt door een kleine professionele staf.

Functie | Coördinerend Beleidsmedewerker

Je draagt bij aan de ontwikkeling en kwaliteit van de individuele peuterscholen, de zorg(structuur), ouderbetrokkenheid en de doorgaande lijn naar de basisschool. Je bent vraagbaak voor de pedagogisch medewerkers van de peuterscholen en je adviseert de schooldirecties over de doorgaande lijn van peuterschool naar basisschool. Je bent de leidinggevende van 8 hbo-coaches die de pedagogisch medewerkers begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering van VVE. Je draagt zorg voor de professionalisering van alle medewerkers die werken in de Peuterscholen. Je draagt bij aan het kwaliteitssysteem door een actieve rol in de uitvoering en coördinatie van onderdelen. Je signaleert relevante ontwikkelingen voor de kwaliteit van de peuterscholen en je adviseert en ondersteunt de sectordirecteur onderwijs daarbij. Je neemt deel aan het ambtelijk overleg tussen de gemeente en kinderopvangorganisaties en adviseert het bestuur daarover. Je ondersteunt schooldirecties bij subsidieaanvragen en bewaakt mede het proces. Je maakt deel uit van de sectie onderwijs met vier collega’s en een sectordirecteur.

Samenwerker, deskundig, uitnodigend, sensitief, vasthoudend, luisterend

Profiel

Deskundige samenwerker

Jij bent een deskundige samenwerker. Deskundig als vakvrouw of vakman. Pedagogiek en organisatie kennen geen geheimen voor jou. Je wordt daarop gevraagd om mee te doen. Je zoekt graag de ander om te sparren. Je bent echt een goede verbinder en in de samenwerking kun je vriendelijk de kaders bewaken en scherp de grenzen stellen. Je voegt makkelijk in.

Stimulerende adviseur

Je bezit uitstekende adviesvaardigheden en bent gewend om leiding te geven, zowel direct en op afstand. Je organisatie talent en oplossingsvermogen is groot. Je onderhandelt makkelijk met stakeholders en kent het subsidie traject en de regelgeving. Je verantwoordt makkelijk. Je bent stressbestendig. Slim omgaan met mogelijkheden en de ander daarin meenemen maar ook niet weglopen voor onmogelijkheden. Je schuwt de operatie niet!

Aanbod

De inzet is in principe fulltime voor 5-6 maanden. Graag je uurtarief vermelden bij je reactie.

Procedure

Gesprekken zijn gepland voor 6 maart in de middag.

Geïnteresseerd

Indien je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent dan graag zo spoedig mogelijk reageren door onderaan bij solliciteer direct je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen kun je contact opnemen met Johannes Arets (06-10260480) of Martine van der Velpen (06-50603351).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek  worden gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Coördinerend Beleidsmedewerker
Interim
40

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.