Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Brabantse Gemeente

Positieve alleskunner, strategisch en verbindend

Brabantse gemeente
Organisatie |

Brabantse gemeente

In verband met het politiek verlof van de huidige gemeentesecretaris / Algemeen Directeur zijn wij op zoek naar een Interim Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur die de gemeente het komende jaar bij een aantal pittige opgaven bijstaat.

In de gemeente wonen ruim 20.000 inwoners, verdeeld over de drie kernen met een eigen identiteit, verbonden door gezamenlijk optimisme en een grote mate van zelfstandigheid. De gemeenteraad bestaat uit 19 raadsleden die namens vijf partijen zitting hebben in de raad.

Functie | Interim Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Opdracht
De gemeente bevindt zich momenteel op meerdere cruciale kruispunten. Gekeken naar de binnenkant van de gemeente, dan is de inkt van de organisatievisie net droog. Deze visie verdient een paar flinke schouders die het stuk tot concrete uitvoering brengt. Daarvoor wil de gemeente een aantal concrete opdrachten vaststellen, zoals het opgavegericht werken en het maken van resultaatafspraken. Ook de transformatie van het cluster Burgerzaken verdient aandacht. Er is al veel werk verzet maar gezamenlijk met het afdelingshoofd Gemeentewinkel pak je deze klus voortvarend op. Datzelfde geldt voor de doorontwikkeling van de afdeling Infra. Ook de afdelingen Financiën en de te vormen afdeling Sociaal Domein vragen jouw aandacht, waarbij voor de laatste afdeling geldt dat je ook een afdelingshoofd mag werven. Zelf ben je overigens ook verantwoordelijk voor de stafclusters P&O, Communicatie en Juridische advisering.

Werk aan de interne winkel dus. De etalage ziet er altijd keurig uit, maar de winkel en het magazijn moeten net zo op orde zijn. Dagdagelijkse prioriteiten moeten geruisloos voortgezet worden en antwoorden op strategische vraagstukken over eigen identiteit en positie moeten de organisatie en de gemeente met vertrouwen de toekomst in loodsen.

Op het bordje van de gemeenteraad en het college ligt een aantal stevige politieke dossiers. De financiële stukken vragen volop aandacht en de betrokkenheid van de gemeenteraad is dan ook groot. Ook een tweetal bouwprojecten vragen aandacht. En de gemeenteraad voert een onderzoek uit naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente. De vorig jaar vastgestelde toekomstagenda vormt als aanvulling op het ook vorig jaar vastgestelde coalitieakkoord de koers voor deze bestuursperiode.

Samen met de griffier en burgemeester werk je aan een succesvolle samenwerking tussen ambtelijke organisatie, gemeenteraad en college. Het bewaken van spelregels in deze samenwerking is minstens zo belangrijk als het gezamenlijk optrekken wanneer de spelregels in goed overleg veranderd worden.

De gemeente werkt veel samen met (regionale) partners. Je vergadert met enige regelmaat met je collega gemeentesecretarissen en helpt mee bouwen aan een flexibele maar daadkrachtige regio. Opgaven op het gebied van Jeugdzorg zijn niet nieuw voor je en het zojuist gestarte Governance-traject volg je met interesse.

Tenslotte is het belangrijk een goede relatie te hebben met partners als de Provincie, de Waterschappen, het ICT samenwerkingsverband en alle verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen. Koffie of een kop thee ga je op zijn tijd graag drinken om bij te praten.

Positief Strategisch Verbindend Sensitief Doortastend Overzicht Prioritering Humor Dialoog Handelend Financieel-Sterk

Profiel | Krachtige persoonlijkheid

Uit de beknopte schets is duidelijk geworden dat de interim Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur niet op de winkel moet passen, maar de winkel moet verbouwen. Wij zoeken een krachtige persoonlijkheid, zonder autoritair gedrag maar juist met een flinke dosis humor. Je bent voor alle medewerkers zichtbaar en aanspreekbaar, gooit zonder enige moeite je agenda om als de omstandigheden er om vragen en vindt het leuk om met jouw kennis en expertise anderen te inspireren. Niet doceren, maar met enthousiasme en positiviteit de mensen meenemen in jouw plannen.

Om zo’n alleskunner te zijn, ben je natuurlijk communicatief sterk, maar niet overheersend. Je snapt dat luisteren iets anders is dan reageren en kunt vanuit deze kracht coachend en reflectief optreden naar zowel je MT-leden als de leden van het college. Verbinding brengen in de organisatie en in relaties is een absolute kracht van je.

Geïnteresseerd | Heb je energie gekregen van het lezen van deze profielschets?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Ben jij deze alleskunner. Heb je energie gekregen van het lezen van deze profielschets? Ben je op korte termijn beschikbaar (om en nabij 2 juli)? Dan nodigen we je van harte uit om snel te reageren, door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Vermeld je uurtarief en je beschikbaarheid. De functie start begin juli en is voor een jaar, 36 uur per week. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Henk van der Velde (06 51758677) en Roel Roelfzema (06 43873326).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Interim Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur
Interim
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.