Tactisch en uitvoerend

Amersfoort
Organisatie |

Restauratiefonds

Deze organisatie werkt tot op heden nauw samen met andere stichtingen. Die samenwerking heeft ertoe geleid dat verschillende functies in een “shared service center” zijn ondergebracht. Onlangs hebben de besturen van deze stichtingen de beslissing genomen om zelfstandig verder te gaan, hetgeen betekent dat er, enerzijds ontvlecht moet worden en anderzijds moet worden gebouwd aan een nieuwe inrichting en bemensing van de ondersteunende functies. Denk daarbij financiën, ict/applicatiebeheer, hr en facilitaire zaken.

KV_Opdrachten_Restauratiefonds
Functie | HR businesspartner

Voor een onafhankelijke stichting in het midden van het land, die zich bezighoudt met het in stand houden van historisch erfgoed, is K+V op zoek naar een interim HR businesspartner. Zowel tactisch als uitvoerend.

Adviserend Ondersteunend Praktisch
Professioneel
Betrokken Ondernemend
Tactisch Uitvoerend Sociaal

Profiel | Praktijkgericht & Ondernemend

We zoeken een HR businesspartner die deze organisatie ondersteunt, adviseert en helpt inrichten. Dat betekent dat u adviseert op tactisch niveau maar ook dermate praktisch bent dat u functies beschrijft en weegt.

We vragen

  • Een ervaren HR specialist die eerder betrokken is geweest met ontvlechting of fusies van organisaties.
  • Kennis en ervaring met de inrichting van functies die ondersteunend zijn aan het primaire proces van een organisatie.
  • Goede analytische en communicatieve vaardigheden.
  • Ervaring met in- en uitbesteden van functies.
  • Ervaring op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau.

Deze opdracht duurt in principe tot het einde van dit jaar, 3 dagen per week en u bent direct beschikbaar.

Aanbod | Nieuwsgierig?

Bent u geïnteresseerd in deze functie dan verzoeken wij u uiterlijk woensdag 9 mei te reageren door onderaan op ‘Klik hier om te reageren’ te klikken, met toezending van uw cv en motivatie. Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan Henk van der Velde (06-5175 8677). Henk begeleidt deze procedure.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

HR businesspartner
Interim
24 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.