Coachende zelfstarter, doelgericht en rolvast

Maastricht
Organisatie |

MosaLira

MosaLira is een stichting voor ongeveer 20 scholen en onderwijsvoorzieningen in het zuiden van het land. Op de scholen vieren ze de verschillen en zijn ze voortdurend op zoek naar manieren om nog slimmer te leren. Onderwijsprofessionals wisselen kennis en ervaring uit en experts op het gebied van huisvesting, facilitaire zaken, onderwijs & ondersteuning, HRM, bedrijfsvoering & control en ICT staan de scholen elke dag bij met raad en daad. Leerlingen een stevige basis geven om uit te groeien tot wie ze zijn is de missie van de organisatie. De besturingsfilosofie is gebaseerd op het Rijnlands gedachtegoed. Openheid en wederzijds vertrouwen vormen de basis om ruimte te creëren voor eigenaarschap, professionalisering en mobiliteit. Hierbij wordt uitgegaan van de kwaliteiten en het vakmanschap van de medewerkers.

Functie | Interim ondersteuner directeur (SO en VSO)

Binnen de stichting zijn er een aantal scholen voor Speciaal Onderwijs (SO en VSO). De directeur is samen met de adjunct-directeuren verantwoordelijk voor de verschillende scholen.

De afgelopen jaren is er hard gewerkt om het onderwijs voor deze kinderen goed te organiseren. Samen bouwen en ontwikkelen. De basis staat goed. Een mooi vertrekpunt om samen in een rustige versnelling verder te bouwen. Natuurlijk zijn er aandachtspunten. Door personeelstekorten, Covid 19 en intensieve samenwerkingen met externe partijen is de druk soms erg hoog en is er niet altijd voldoende ruimte en tijd om verder te bouwen en verder te ontwikkelen.

Wij zijn op zoek (voor ongeveer een jaar) naar een ondersteuner voor de directeur (en haar MT), zodat ze zich kan richten op de verdere doorontwikkeling van het team en het onderwijs. De ondersteuner ontzorgt de directeur en ondersteunt waar nodig. Je weet welke zaken je over kan nemen zodat de ander ruimte krijgt. Als zelfstarter neem je initiatief en vind je het leuk om in de gaten te springen. Daarbij ben je sensitief en communicatief. Je voelt aan wanneer je moet afstemmen en je blijft communiceren, terugkoppelen en de ander meenemen.

Dit takenpakket is heel divers en kan aangepast worden als de situatie daarom vraagt. Ook is er ruimte voor de ondersteuner om samen met de adjunct-directeuren zich verder te ontwikkelen en de ander te coachen op leiderschap. Elkaars kwaliteiten versterken met steeds weer voor ogen: Het beste onderwijs voor deze kinderen.

Sensitief Coachend Benaderbaar Energiek Rolvast Professioneel Flexibel Betrokken Inspirerend Doelgericht

Profiel

Rolvaste, flexibele en coachende ondersteuner
Je bent sensitief, mensgericht, doelgericht en ondersteunt graag anderen. Je voelt je betrokken bij de opgave waar de directeur en het onderwijs voor staat. Met passie en energie kan je de stappen die moeten worden genomen overbrengen. Daarin ben je flexibel en speel je makkelijk in op de actuele vraagstukken. Je bent je bewust van je rol als ondersteuner en zet je kennis in daar waar nodig. Je faciliteert graag, geeft ruimte en maakt de ander sterker. Daarbij blijf je communiceren wat je doet en checken of een ieder zich nog geholpen voelt. Je bent altijd geïnteresseerd in de ander, in jouw omgeving en de mensen om je heen. Je erkent en herkent het fundament dat er ligt en gebruikt dit om de mensen in de organisatie verder met elkaar te laten bouwen, ook als jij de organisatie weer hebt verlaten.

Je vindt het leuk om processen te begeleiden en schakelt graag op allerlei vlakken, intern en extern. De ene keer proactief en ondernemend, de andere keer meebewegend en servicegericht. Je houdt van de dynamiek dat elke dag anders is dan vooraf bedacht. Vol zelfvertrouwen pak je jouw eigen domein en weet je goed welke rol je moet vervullen. Daarbij overzie je de complexiteit van het werk en leg je de juiste verbanden. Je organiseert slim en handig en wilt daadwerkelijk stappen maken. Soms met een kleine omweg maar altijd resultaatgericht. Je snapt het Speciaal Onderwijs en wat er nodig is om verandering en vernieuwing te realiseren. Je geeft kop en staart aan zaken en bewaakt het tempo waardoor het voor de mensen die het moeten doen ook haalbaar wordt.

Aanbod | Rol van betekenis

Heb jij een hart voor speciaal onderwijs? Wil jij jouw expertise inzetten om te stroomlijnen, helderheid te brengen en de ander sterker te maken?  Dan hebben wij een mooi aanbod voor je. Invulling kan via een tijdelijk dienstverband, een managementcontract op maandbasis (fasemanagement) of via een uurtarief. De periode wordt ingeschat op een jaar.

Procedure | Veilig en secuur

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start ‘s ochtends met een eerste korte ontmoeting (speeddate) met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we in de middag verder met een diepgaand gesprek.

De selectiegesprekken zijn gepland op 14 december 2021. Het streven is de procedure voor eind december, maar vooral met zorg en veiligheid voor iedereen af te ronden.

Geïnteresseerd | Ga jij voor kansengelijkheid?

Geïnteresseerd in bovengenoemde functie? Dan zien wij graag jouw reactie uiterlijk 9 december 2021 tegemoet. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351) en Tamara Wijnja (06-8395 2012). Natuurlijk zijn Martine en Tamara graag bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor de eerste ronde (korte ontmoetingen) wordt gevraagd online een persoonlijke profielmeting te doen.

Interim ondersteuner directeur (SO en VSO)
Interim
28-32 uur

SOLLICITEER DIRECT