Energieke motivator gericht op de inhoud

Regio Amsterdam
Functie | Interim onderwijsdirecteur VO

De School

Een snel groeiende VO school met een enthousiast en kwalitatief onderwijsteam. De school heeft momenteel ruim 480 leerlingen en is sinds 2017 constant in de groei. Hoogwaardig voortgezet onderwijs op islamitische grondslag voor een ieder toegankelijk maken is het doel van de school. Professionaliteit en authenticiteit zijn richtinggevend voor het werken binnen de school. Streven naar kwalitatief goed onderwijs, naar een beheerste groei met de leerlingen voorop staan de komende jaren centraal. Dit onderwijs moet tot stand komen in een veilige, respectvolle en stimulerende leeromgeving waar leerlingen in hun kracht worden gezet en volop de kans krijgen hun talenten te ontplooien en zich optimaal te ontwikkelen. Docenten spelen een grote rol bij het vinden en ontwikkelen van de persoonlijke kwaliteiten van de leerlingen. Om een gevoel van eigenaarschap voor het eigen leerproces te stimuleren worden leerlingen waar mogelijk uitgenodigd mee te denken bij de vormgeving van het onderwijs.

Opdracht | Uitdaging die vraagt om drive en hoge betrokkenheid

Als directeur vorm je samen met de dagelijks bestuurder de schoolleiding. Je geeft leiding aan de mavo-, havo- en vwo-afdelingen. Er werken ongeveer 70 medewerkers. Je bent verantwoordelijk voor het onderwijskundige reilen en zeilen binnen de school. Als onderwijskundige leider stuur je het onderwijsproces aan en heb je de dagelijkse leiding over het team dat onderwijs verzorgt.

Om de school toekomstbestendig te houden, wordt de organisatie en het onderwijskundig concept continu doorontwikkeld. Een van de grote uitdagingen binnen de school zijn gerelateerd aan de snelle groei. De school zit tevens middenin een hersteltraject waarin herstelopgaven van de onderwijsinspectie binnen een vastgestelde periode opgeleverd dienen te zijn.

Belangrijke uitdagingen voor de directeur in de komende periode zijn:
* Werken aan een samenhangende schoolorganisatie en onderwijsproces, samen met de dagelijks bestuurder en docententeam.
* Doorontwikkeling van het onderwijs en borgen van kwaliteit, hierbij hoort het verbinden en versterken van de groep.
* Het vormgeven en borgen van de professionele cultuur. Werken aan het vormgeven van een professionele cultuur waarin leren van en met elkaar, eigenaarschap, het nakomen van afspraken en feedback geven vanzelfsprekend zijn.
* Je inspireert medewerkers, helpt hen (persoonlijke) doelstellingen te halen, toont als ervaren directeur in de VO onderwijskundig leiderschap.
* Aandacht voor de eindexamens.
* Doorontwikkelen van de onderwijsontwikkeling zoals deze is ingezet. Je stelt je team in staat onderwijs te verzorgen dat leerlingen optimaal voorbereidt op hun toekomst.
* Andere opdrachten waar je je tanden in kunt zetten zijn het versterken van de doorlopende leerlijnen, het versterken van de zorg en veiligheid en de samenwerking met de externe zorgpartners.
* Het stevig positioneren van de school in de omgeving. Verder lever je een stevige bijdrage op het gebied van beleidsontwikkeling binnen de school.

Profiel | Energiek en bevlogen

Wij zoeken een directeur die met zijn of haar ervaring zichtbaar sturing kan geven aan het onderwijs en goed weet wat er bij medewerkers, leerlingen en ouders speelt. Je bent een verbinder, open, samenwerkingsgericht en innovatief, maar tegelijk weet je ook heel goed hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden zonder het zicht te verliezen op de praktijk. Je weet de samenwerking tussen teams aan te sturen en in te staan voor resultaten. Je inspireert hen om daadwerkelijk uitvoering te geven aan de koers van de school. Je denkt in kansen en weet risico’s goed te herkennen en maatregelen te treffen in het belang van het onderwijs. Als directeur ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, waarin je de kennis en ervaring van de medewerkers meeneemt.

Je bent een verbindende leider met aantoonbare ervaring in een complexe en dynamische omgeving. Je kan een team inspireren en in beweging brengen en maakt optimaal gebruik van ieders talenten. Je stijl van leidinggeven kun je beschrijven als coachend en motiverend, ruimte en vertrouwen gevend. Je stelt de kritische vragen. Bent ondersteunend en tegelijk resultaatgericht. Je luistert goed en hebt een open en directe manier van communiceren. Je bent toegankelijk en zichtbaar. Daarnaast ben je daadkrachtig, besluitvaardig. Duidelijk in het onderbouwen van gemaakte keuzes en stelt het belang van de kinderen voorop. Je hebt een duidelijke visie op onderwijs en bent ontwikkelingsgericht. Je herkent en erkent situaties waarin verandering nodig zijn en je prikkelt het team tot toekomstbestendige vernieuwing.

Innovatief Authentiek Toegankelijk Gedreven Professioneel Motivator Ontwikkelingsgericht Flexibel

Voorwaarden

Wil jij jouw expertise inzetten om de kwaliteit van deze mooie school naar een hoger plan te brengen? Dan hebben wij een mooi aanbod voor je. De opdracht start zo snel mogelijk en duurt tot 30 augustus 2022. De inzet is minimaal 24 uur. Meer uren zijn bespreekbaar.

 

Geïnteresseerd | Inzetten voor het VO onderwijs in Amsterdam?

Ben je geïnteresseerd in deze opdracht? Binnenkort of op dit moment beschikbaar? We vragen je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. We zien in jouw brief graag een indicatie van jouw uurtarief.

Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen, 06-5060 3351 en Tamara Wijnja, 06-8395 2012. Natuurlijk zijn Martine en Tamara graag bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd online een persoonlijke profielmeting te doen.

Interim onderwijsdirecteur VO
Interim
24-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.