Energieke en bevlogen organisator

Regio Amsterdam
Functie | Projectmanager Kwaliteitszorg VO

De School

Een snel groeiende VO school met een enthousiast en kwalitatief onderwijsteam. De school heeft momenteel ruim 480 leerlingen en is sinds 2017 constant in de groei. Hoogwaardig voortgezet onderwijs op islamitische grondslag voor een ieder toegankelijk maken is het doel van de school. Professionaliteit en authenticiteit zijn richtinggevend voor het werken binnen de school. Streven naar kwalitatief goed onderwijs, naar een beheerste groei met de leerlingen voorop staan de komende jaren centraal. Dit onderwijs moet tot stand komen in een veilige, respectvolle en stimulerende leeromgeving waar leerlingen in hun kracht worden gezet en volop de kans krijgen hun talenten te ontplooien en zich optimaal te ontwikkelen. Docenten spelen een grote rol bij het vinden en ontwikkelen van de persoonlijke kwaliteiten van de leerlingen. Om een gevoel van eigenaarschap voor het eigen leerproces te stimuleren worden leerlingen waar mogelijk uitgenodigd mee te denken bij de vormgeving van het onderwijs.

Opdracht | uitdaging die vraagt om drive en hoge betrokkenheid

Om de school toekomstbestendig te houden, wordt de organisatie en het onderwijskundig concept continu doorontwikkeld. Een van de grote uitdagingen binnen de school zijn gerelateerd aan de snelle groei. De school zit tevens middenin een hersteltraject waarin herstelopgaven van de onderwijsinspectie binnen een vastgestelde periode opgeleverd dienen te zijn. In het kader van het verbeterproject, is een afgebakende opdracht de ontwikkeling en borging van goede kwaliteitszorg op een dergelijke wijze zodat deze structureel houvast geven.

Als interim projectmanager stuur je de verbetering aan en draag je zorg voor de implementatie van de kwaliteitszorg op verschillende lagen van de organisatie. Een basis in de vorm van een kwaliteitszorgplan is aanwezig. Je rapporteert aan de directeur-bestuurder.

Profiel | Energiek en bevlogen

Je bezit van nature sturingskracht, energiek en bevlogen. Je neemt docenten en onderwijsondersteuners moeiteloos mee. Je bent inspirerende gesprekspartner die de ander aan het denken en aan het werk zet. Altijd met de bedoeling en het belang van de leerling en de kwaliteit van het onderwijs voorop, voelbaar gecommitteerd en deskundig. Je bent een gedreven interim manager die projectmatig verandering kan implementeren in de organisatie zodat deze ook gecontinueerd worden als je vertrekt. Als ervaren manager heb je teams binnen een organisatie geprofessionaliseerd en gepositioneerd.

Wat heb je in huis?

We zijn op zoek naar een manager die anderen vindt en inspireert op de inhoud. Een autoriteit als het gaat om de ontwikkeling van leerlingen en hoe je hier onderwijs op inricht. Je hebt uitgebreide ervaring op het gebied van ontwikkeling en borging van kwaliteit en innovatie. Je bent conceptueel sterk, je bent gewend grote lijnen uit te zetten en te vertalen naar de werkvloer zodat het ook gebeurt.

Sensitief Authentiek Toegankelijk Gedreven Professioneel Motivator Betrokken Flexibel

Voorwaarden

Wil jij jouw expertise inzetten om de kwaliteit van deze mooie school naar een hoger plan te brengen? Dan hebben wij een mooi aanbod voor je. De opdracht start zo snel mogelijk en duurt tot 30 augustus 2022, dit is tevens de deadline voor het hersteltraject.

Geïnteresseerd | Ga jij voor kwaliteitsonderwijs?

Ben je geïnteresseerd in deze opdracht? Binnenkort of op dit moment beschikbaar? We vragen je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. We zien in jouw brief graag een indicatie van jouw uurtarief.

Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen, 06-5060 3351 en Tamara Wijnja, 06-8395 2012. Natuurlijk zijn Martine en Tamara graag bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd online een persoonlijke profielmeting te doen.

Projectmanager Kwaliteitszorg VO
Interim
Uren in overleg

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.