Interne Auditor voor Ommelander Ziekenhuis Groningen

Rapporteert aan bestuur en toezicht
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Ommelander Ziekenhuis Groningen

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is van betekenis. Voor patiënten, voor medewerkers en voor de regio. Met ruim 1.300 collega’s werkt het ziekenhuis dagelijks aan de best mogelijke zorg voor de patiënten; de inwoners van Noord en Oost-Groningen. Dat gebeurt vanuit het moderne ziekenhuis in Scheemda en vanuit diverse servicepunten in de regio en in nauwe samenwerking met de moedermaatschappij, het UMC Groningen, en de verwijzers. De komende jaren is van belang de vraag: Hoe kunnen we van het ziekenhuis een plek maken waar alles draait om de keuzes die mensen maken in hun leven en over hun gezondheid? Zodat we aandoeningen kunnen voorkomen, in plaats van dat we ze moeten genezen. En hoe kunnen we verder nog inzetten op preventie, digitalisering en het anders organiseren van zorg? Kan dit kleinschaliger en dichter bij (t)huis, zodat mensen langer in hun eigen omgeving gezond ouder kunnen worden?

Het ziekenhuis is een prachtige plek om te werken, vol uitdagingen, dynamiek, leuke mensen en heeft een onmisbare rol in de regio. Het motto is: Samen. De beste zorg. Dichtbij.

Functie

Interne Auditor

Het ziekenhuis ziet de interne auditfunctie als een essentieel onderdeel van integraal risicomanagement. De Interne Auditor geeft vorm aan de derde lijn volgens het three-lines-of-defence model, met als doel het vormen van een onafhankelijk en professioneel oordeel ten behoeve van bestuur en toezicht. De Interne Auditor maakt deel uit van het bestuursbureau. Het is een nieuwe functie in de governance van het ziekenhuis, passend bij de ambities om verder te professionaliseren.

Kerntaken van de Interne Auditor zijn:

 • Verantwoordelijk voor het opstellen van een auditplan met prioriteiten op basis van een risicoanalyse;
 • Voert audits uit op de bedrijfsvoeringprocessen of ziet toe op de uitvoering van de audits;
 • Bewaakt en toetst de werking van de gehele administratieve organisatie van het ziekenhuis en doet op basis daarvan verbetervoorstellen;
 • Adviseert en ondersteunt de organisatie over de administratieve organisatie en beheersing van bedrijfsvoeringprocessen; heeft daarbij een initiërende en coördinerende functie;
 • Signaleert trends en ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving die invloed hebben op de administratieve organisatie en interne controle en zet deze om in voorstellen voor strategie en beleid;
 • Stelt periodiek rapportages op en rapporteert daarbij aan de Raad van Bestuur, het managementteam en de (auditcommissie van de) Raad van Commissarissen;
 • Draagt bij aan de ontwikkeling van het integraal risicomanagement voor het ziekenhuis;
 • Heeft deskundige inbreng in projecten binnen het ziekenhuis, waaronder het borgen van Horizontaal Toezicht.

De Interne Auditor heeft contacten met verschillende interne partijen: medewerkers van de financiële administratie en zorgadministratie, medewerkers Planning en Control, Zorg- en Stafclusters, OR en de medische staf. Relevante externe partijen zijn accountants, zorgverzekeraars, Nederlandse Zorgautoriteit, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Belastingdienst, leveranciers van systemen, koepelorganisaties en consultants.

Zelfstandige Onafhankelijke expert en adviseur

Profiel

In de positie van de Interne Auditor wordt gezocht naar een zelfstandige professional die niet alleen de gevraagde assurance levert, maar dit ook koppelt aan sterk ontwikkelde adviesvaardigheden om draagvlak te creëren en de organisatie mee te nemen in verbetertrajecten. De functie vraagt daarnaast ruime inhoudelijke werkervaring (op de terreinen risicomanagement, compliance, audit) om op het juiste abstractieniveau te oordelen en te prioriteren. De Interne Auditor is communicatief sterk, heeft een stevige persoonlijkheid en statuur c.q. natuurlijk overwicht om zijn of haar functie waar te maken in de organisatie.

De kandidaat van keuze voldoet (verder) aan de volgende eisen:

 • Afgeronde opleiding in accountancy, operational audit of EDP-audit;
 • Minimaal 8 jaar ervaring in een audit- of soortgelijke functie;
 • Kennis van processen en ontwikkelingen binnen het ziekenhuis en binnen de gezondheidszorg. Inzicht in een complexe, professionele (ziekenhuis)organisatie;
 • Kennis op het terrein van methoden en technieken ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van een planmatige aanpak voor het beoordelen van processen op risico’s en maatregelen ter beheersing;
 • Affiniteit met geautomatiseerde gegevensverwerking en het beoordelen van de opzet en werking van geprogrammeerde systeemgerichte controles;
 • Vermogen om ontwikkelingen op het eigen vakgebied te kunnen beoordelen op hun consequenties en bruikbaarheid. Niet alleen wet- en regelgeving van overheid, zorgverzekeraars en andere stakeholders wordt gevolgd, ook wordt aansluiting gehouden bij maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Ervaring met veranderingsprocessen, projectmanagement en business intelligence.

Aanbod

Ben jij die ambitieuze en vakbekwame auditor, die graag een bijdrage komt leveren aan de verdere professionalisering van het Ommelander Ziekenhuis? Die graag zelfstandig werkt en vormgeeft aan deze nieuwe functie en wordt uitgedaagd door de maatschappelijke opgave van het ziekenhuis? Die de statuur heeft om als belangrijk steunpunt op treden bij het beoordelen of de beheersings- en besturingsprocessen toereikend zijn om de doelstellingen van het Ommelander Ziekenhuis te realiseren? Dan komen wij graag met jou in contact! 

Het Ommelander Ziekenhuis biedt je een uitdagende functie in een dynamische, innovatieve, professionele en mensgerichte organisatie. Een functie waarin jij waarde kunt toevoegen aan een maatschappelijke organisatie door jouw kennis en ervaring. Daarnaast heb je de vrijheid om initiatieven en ideeën in te brengen, zodat samen kan worden gebouwd aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Het betekent ook werken in een organisatie waar mensen elkaar kennen, bij elkaar betrokken zijn en waar het contact laagdrempelig is.

Daarnaast:

 • Een arbeidsovereenkomst voor 32-36 uur per week, die wordt aangegaan voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband;
 • Een marktconform salaris volgens de cao ziekenhuizen;
 • Pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn;
 • Een werkplek in een prachtig, nieuw en duurzaam gebouwd ziekenhuis in Scheemda met ruimte en gratis parkeermogelijkheden. De mogelijkheid tot deels thuiswerken is aanwezig;
 • Er is ruimte voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ook zijn er regelmatig leuke initiatieven, waaronder workshops, om jou gezond en vitaal te houden.

Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V Management Search en is erop gericht om de benoeming in de maand mei 2023 af te ronden. Je start met een (online) gesprek met K+V voor een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen selectie- en adviesgesprekken bij het Ommelander Ziekenhuis, waarvan de exacte data zo spoedig mogelijk volgen. Voor de benoembare kandidaat worden referenties ingewonnen. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Geïnteresseerd

Wanneer deze functie je aanspreekt zien wij uit naar jouw reactie. Je hebt tot en met maandag 15 mei 2023 de mogelijkheid om te reageren, met toezending van cv en motivatie, door hieronder of bovenaan op ‘Reageer nu’ te klikken. Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Emile Douma (06-1045 2989).

Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom snel!

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn managementrollen meting in te vullen. 

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.