Adviseur

UTRECHT
Organisatie |

V&VN

Wil jij meewerken aan V&VN van de toekomst? Wie lid is wil gehoord worden en zich laten horen, zich ondersteund weten en 24/7 verbinding kunnen leggen met ZIJN/HAAR ‘club’. Bij V&VN ontmoet je je collega’s, beroepsgenoten en V&VN-medewerkers.

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) is dé beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden en heeft haar landelijk bureau in Utrecht. Met 90.000 leden is het de grootste beroepsvereniging van ons land en zij maakt zich er sterk voor dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten hun vak op het hoogste kwaliteitsniveau en met trots en passie kunnen uitoefenen. V&VN maakt zich daarom sterk voor alles wat dat mogelijk maakt, zoals deskundigheidsbevordering, beroepsprofielen, kwaliteitsstandaarden en richtlijnen, maar vooral door de dialoog aan te gaan met diverse partijen of op te starten tussen de leden onderling en/of met de medewerkers van het bureau. Hierdoor komt uitwisseling van kennis en invloed op beleid tot stand binnen een levendige community (off en on-line) voor de leden. 

Ruim 80 collega’s werken met veel inzet en energie, voor en met de leden aan het realiseren van die belangrijke doelen en speerpunten van V&VN. Medewerkers van V&VN hebben een belangrijke rol in het contact met de leden. Zij houden de leden op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen en realiseren bijeenkomsten, congressen en ontmoetingen. V&VN-medewerkers ondersteunen allereerst de leden bij het uitoefenen van hun vak, met deskundigheidsbevordering, een helpdesk, advies en informatie. Daarnaast ondersteunt het bureau leden die actief zijn in o.a. afdelingen en platforms, het bestuur en de centrale commissies.

Het V&VN-team Vereniging bestaat uit tien Ledenmanagers een aantal medewerkers. Het team vervult de spilfunctie binnen de vereniging. Alle activiteiten van het team zijn gericht op het zien, horen en helpen van de leden. Het team stimuleert leden om een actieve rol te spelen bij de ontwikkeling en positionering van het beroep. Dat gebeurt onder andere door middel van fysieke ontmoeting als in toenemende mate ook met behulp van digitale middelen. 

KV_Opdrachten_VENVN
Functie | Ledenmanager Wijkverpleging

Als adviseur met aandachtsgebied Wijkverpleging werk je samen met je collega’s aan het optimaal ondersteunen van onze leden. Jij haalt op bij onze leden wat voor hen belemmeringen zijn in de uitoefening van hun beroep en vertaalt dat naar een plan van aanpak. Dit betekent dat je zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau betrokken bent bij de ontwikkelingen in de wijkverpleging. Op het strategische niveau gaat het over de invloed en impact, die bestuurlijke afspraken kunnen hebben op het (specialistische) werk van de leden. Jij weet wat de belangrijkste uitkomsten van een overleg zijn voor onze leden en vergroot de mogelijkheid die te realiseren door relevante bestuurlijke overleggen goed voor te bereiden, deel te nemen aan bureau-overleggen en eventueel (samen met de directeur of bestuurder) deel te nemen aan de directeuren/bestuurlijke overleggen.

Op het tactische niveau vertaalt dit zich naar samenwerkingsverbanden met uiteenlopende partijen. Je onderhoudt contacten met diverse stakeholders in de wijkverpleging, sociaal domein, eerste lijn en tweede lijn. Je vertegenwoordigt de achterban door deel te nemen aan specifieke projecten: de bekostiging van de wijkverpleging, de kwaliteitsagenda wijkverpleging, de implementatie van het kwaliteitskader wijkverpleging. Verder ondersteun en bevorder je de samenwerking tussen leden(groepen) betrokken bij of gelieerd aan wijkverpleging. Binnen de vereniging en het bureau zorg je ervoor dat betrokken afdelingen en platforms en vakgroepen van V&VN en de adviseurs elkaar goed weten te vinden en kansen benutten in de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit en positionering van de wijkverpleging in Nederland te bevorderen. 

Op het operationele vlak betekent het dat je de ‘taal van verpleegkundigen’ spreekt en verstaat, want je bent voortdurend in dialoog met onze leden. Zo borg je dat de achterban zich goed vertegenwoordigd weet op alle relevante niveaus van besluitvorming. 

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Proactief, regisseur, coach

Je hebt algemene inhoudelijke kennis van en een netwerk in de wijkverpleging. Je bent sterk in het opbouwen en onderhouden van relaties. Je weet de juiste informatie los te krijgen of op te halen en deze effectief in te zetten bij diverse projecten en bestuurlijke overleggen. Je organiseert de directe inbreng en eventueel de vertegenwoordiging van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten waar nodig. Je begrijpt wanneer en wat de directeur/bestuurder binnen V&VN nodig heeft om goed voorbereid te zijn bij diverse overleggen aan uiteenlopende bestuurlijke tafels. Je kunt snel schakelen tussen verschillende niveaus: operationeel, tactisch, strategisch. Je ben communicatief sterk en sociaal zeer vaardig.

Functie-eisen

  • Opleiding: Een afgeronde HBO- of WO-opleiding bijvoorbeeld op het gebied van Gezondheidswetenschappen, verplegingswetenschappen, een bedrijfskundige opleiding gerelateerd aan de gezondheidszorg of HBO-V met ervaring in de wijkverpleging met aanvullende opleiding en competenties.
  • Netwerker: je hebt een actief netwerk in de wijkverpleging en kent relevante stakeholders voor de wijkverpleging.
  • Expert: je hebt (globale) kennis van de verschillende sectoren, wetten en financieringssystemen.
  • Onderzoeker: Je vormt je een beeld van de wensen en behoeften en denkt mee.
  • Coach: je ondersteunt de leden en haalt de belemmeringen die zij ondervinden naar boven.
  • Procesregisseur: je regisseert het proces en voelt goed aan wanneer je en met / voor wie je de volgende stap gaat zetten.
  • Strateeg: je schakelt goed tussen alle betrokken niveaus. Je weet wat voor wie relevant is en met wie en op welke momenten je contacten onderhoudt.
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

V&VN biedt

Een afwisselende functie in een ambitieuze beroepsvereniging. Afhankelijk van opleiding en ervaring is het salaris van € 2.612,– tot € 4.378,– op basis van een 36-urige werkweek. V&VN biedt daarnaast goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft een functie voor 28 – 36 uur per week. In eerste instantie een aanstelling voor de duur van één jaar maar de intentie is te komen tot een vaste verbintenis. 

Reageren

Ben je geïnteresseerd in deze functie dan verzoeken wij je te reageren door onderaan op ‘Klik hier om te reageren’ te klikken, met toezending van je cv en motivatie. Inhoudelijke vragen kun je stellen aan Frank Snethlage (06 513 101 78) .

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij K+V wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Ledenmanager Wijkverpleging
Vast
28-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.