K+V werving selectie interim management

Betreft twee posities op MT-niveau

Ede
Organisatie |

Opella

Opella staat bekend als één van de beste zorgorganisaties op de zuidelijke Veluwe. De naam Opella betekent ‘kleine dienst’ en wil ‘groot’ zijn in een uitstekende zorglogistiek: klantvolgend werken. Met zo’n 1.700 collega’s en 700 vrijwilligers levert Opella kleine diensten om daarmee een groot verschil te maken voor de klanten. Mensen willen hun eigen leven leiden. Opella ondersteunt met vakkennis en vanuit het hart. Opella is een christelijke organisatie, wat onder andere zichtbaar wordt in de manier waarop oprecht open wordt gestaan voor iedereen. Binnen de langdurige zorg wordt de complete keten geboden van thuiszorg tot en met revalidatie en herstel (GRZ) en services op het gebied van zorg, welzijn en wonen.

Als Opella ‘geven we thuis’ om het zolang mogelijk thuis blijven mogelijk te maken. Thuis geven is het tegenovergestelde van niet thuis geven. Met vakkennis en kunde geven de medewerkers van Opella duidelijkheid over de keuzes die de klant kan maken om zijn zorgvraag in te vullen. Domeinoverstijgend en regelarm wordt dé manier van werken binnen Opella. Dit als vervolg op de visie om de klantvraag centraal te stellen. Opella medewerkers geven op deze manier de beste zorg en ondersteuning voor de klant en zijn/haar naaste(n). De uitdaging is om dit zodanig te organiseren, dat kwetsbare ouderen optimaal gebruik kunnen maken van zorg en ondersteuning die uit verschillende financiële potjes wordt betaald. Dat gebeurt volgens het principe: één klant, één plan, één regisseur.

KV_Opdrachten_Opella
Functie | Leidinggevenden Zorg

De beide leden van de Raad van Bestuur sturen een Managementteam aan van 12 Leidinggevenden Zorg en de coördinatoren van de ondersteunende functies. Opella heeft als uitgangspunt dat één Leidinggevende Zorg leiding geeft aan teams in de thuiszorg, verblijfszorg en hulp bij huishouden. De bedoeling daarvan is dat er in de werkgebieden nog meer verbinding ontstaat tussen de verschillende vormen van dienstverlening bij een klant. De Leidinggevenden Zorg worden periodiek gerouleerd over de werkgebieden.

Voor het werkgebied Wageningen zet de Raad van Bestuur in op een kwaliteitsimpuls, reden waarom de taken tijdelijk over twee Leidinggevenden Zorg worden verdeeld, op hoofdlijnen tussen enerzijds intramurale zorg en anderzijds extramurale zorg. Na een nog nader te bepalen periode (van minimaal 1 jaar) worden beide Leidinggevenden opgenomen in het roulatie-programma.

Het betreft meer concreet de volgende MT-functies:

  • Leidinggevende Zorg voor de verpleeghuislocatie in Wageningen; medewerkers 50 FTE, verdeeld over vier teams voor 52 bewoners. Het betreft dementiezorg (PG) in de opzet van kleinschalig wonen, wat hoge eisen stelt aan de verantwoordelijkheid van de individuele medewerker.
  • Leidinggevende Zorg voor de teams thuiszorg in Wageningen; medewerkers 32 FTE, verdeeld over vier teams, rond de 50-60 klanten per team.

In de transitie van voormalig verzorgingshuis naar een nieuw gebouwd verpleeghuis – in de gekozen kleinschalige opzet – heeft de PG-locatie de bedrijfsvoering nog niet volledig op orde. Er verandert veel in korte tijd voor de medewerkers, door het toenemen van de zorgzwaarte en de veel kortere verblijfsduur van de bewoners. Deze Leidinggevende Zorg (voor het intramurale deel) krijgt de opdracht om de risico’s en kwetsbaarheden aan te pakken, op te lossen en een perspectief neer te zetten. Het gaat hierbij niet alleen om goede plannen, maar vooral om executie en borging. Kernbegrippen zijn: dagelijks en zichtbaar management, stimuleren en behoud van personeel, verzuimbeheersing en –begeleiding, familieparticipatie, vernieuwing binnen de kwaliteitskaders.

De Leidinggevende Zorg voor de thuiszorg teams (het extramurale deel) zal zich met name richten op het behouden en waar mogelijk uitbreiden van het marktaandeel. Opella heeft een hoge instroom van personeel en dat biedt de mogelijkheid voor verdere expansie, ook naar nieuwe regio’s. Bij deze opdracht horen netwerken, ondernemerschap en een goede verbinding tussen extra- en intramuraal. Ook gaan deze teams de nieuwe werkwijze rondom Thuis geven implementeren en daarin ligt een belangrijke taak voor de leidinggevende in de borging en het (extra) bewaken van de productiviteit.

Als Leidinggevende Zorg bevindt jouw opdracht zich in de driehoek klant-medewerker-bedrijfsvoering waarbinnen je zelforganisatie van de zorgteams bevordert. Goede begeleiding en optimale ondersteuning van medewerkers zijn van groot belang om ervoor te zorgen dat zij hun werk met enthousiasme en plezier kunnen blijven doen. De teams zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg voor de klanten. Je bent als leidinggevende integraal verantwoordelijk, voor budget, inzet personeel, klanttevredenheid en andere KPI’s, en eerste aanspreekpunt voor de bestuurder.

Coachend, ondernemend en bedrijfskundig

Profiel

De kandidaat van keuze voelt zich aangetrokken tot de inhoud van (één van) beide functies en voldoet aan de volgende kenmerken van het gewenste profiel.

Je past warme zakelijkheid toe in jouw rol als leidinggevende en als ondernemer. Je gelooft in zelforganisatie en bent van mening dat de uitdagingen in de zorg om een andere manier van leidinggeven vragen. Je verstaat de kunst van delegeren, maar blijft ten alle tijde aanspreekbaar op het resultaat. Je ziet het als uitdaging om de zorg kwalitatief uitmuntend te maken en nieuwe wegen in te slaan.  Je hebt zicht op de veranderingen in de zorg en wilt, vanuit visie op kwaliteit, bijdragen aan ontwikkeling.  Een netwerker, met oog voor nieuwe kansen in de groeiende markt van de ouderenzorg.

Je voldoet verder aan de volgende eisen:

  • Je beschikt aantoonbaar over een HBO/academisch werk- en denkniveau, met een voor de functie relevante opleiding (zorgmanagement of bedrijfskundige richting).
  • Je bent een ervaren integraal manager, met minstens vijf jaar leidinggevende ervaring, bij voorkeur opgedaan in de zorg.
  • Je begrijpt en beheerst de kunst van coachend en faciliterend leiderschap. Jij bent de persoon die zorgprofessionals zo autonoom mogelijk het werk laat organiseren.
  • Je beschikt over kennis van (ouderen)zorg of kan affiniteit met de zorg aantonen.

Persoonlijke eigenschappen zijn: positieve instelling, verantwoordelijkheidsgevoel, procesgericht, betrouwbaar en duidelijk.

Aanbod

Opella, een organisatie waarbinnen iedere dag opnieuw écht het verschil wordt gemaakt in het leven van mensen, biedt twee uitdagende functies in een stimulerende werkomgeving met leuke collega’s. Je krijgt de ruimte om jezelf en de organisatie verder te ontwikkelen, vanuit eigen initiatieven en verantwoordelijkheden. Je werktijden zijn flexibel, jij bent daar waar en wanneer dat nodig is.

Arbeidsvoorwaarden zijn volgens de geldende cao (VVT) in FWG 65. Een fulltime dienstverband (parttime bespreekbaar) voor bepaalde tijd, met de intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd.

Procedure

De procedure is gericht op benoeming van de nieuwe Leidinggevenden Zorg (beide posities) voor eind maart 2019.

Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure en het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een voorwaarde voor de aanstelling.

Geïnteresseerd

Indien je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent verzoeken wij je uiterlijk 21 februari aanstaande te reageren, met toezending van cv en motivatie, door onderaan op ‘Klik hier om te reageren’ te klikken. Geef bij je reactie s.v.p. aan of je een voorkeur hebt, en zo ja voor welke van beide functies. Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met de heer Emile Douma (06-1045 2989), partner.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek worden gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken

Leidinggevenden Zorg
fulltime dienstverband
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.