K+V werving selectie interim management

Co-creatie, inspiratie en realisatie

Maastricht
Organisatie |

MosaLira

MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding is het bevoegd gezag van 16 scholen voor basisonderwijs, een school voor speciaal basisonderwijs, 3 voorzieningen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en het UWC (primary) in Maastricht. MosaLira heeft 5.200 leerlingen, 600 medewerkers en een jaarlijkse exploitatie van € 40 mln. MosaLira biedt een veilige, uitdagende leeromgeving waarin kinderen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en succesvolle medeburgers. Ouders zijn partners bij het onderwijs. Persoonlijke talenten, respect voor elkaar en een duurzame samenleving zijn voor MosaLira leidend. Elke school vult dit op eigen wijze in, passend bij de leerlingen en de schoolomgeving. De hoofddoelstelling van MosaLira is het behalen van maximale leeropbrengst voor ieder kind, waarbij in een waarde gerichte benadering de vorming en het welbevinden van het gehele kind centraal staat. Het onderwijs is gericht op de totale ontwikkeling van het kind.

De schooldirectie is integraal verantwoordelijk voor de school (scholen) en wordt daarin ondersteund door het bestuurskantoor. Het onderwijs van MosaLira beweegt mee met wat de maatschappij vraagt. Dat betekent de komende jaren verandering van onderwijs en professionalisering, blijven leren en ontwikkelen. In deze transitie van MosaLira worden nu grote stappen gezet. Het College van Bestuur (CVB) bestaat uit twee personen en is gezamenlijk bestuurlijk verantwoordelijk voor de stichting.

Functie | Lid College van Bestuur

Het lid vormt samen met de voorzitter een collegiaal bestuur. Het CvB geeft samen direct leiding aan de schooldirecteuren, het bestuursbureau en is samen gericht op het strategisch positioneren en uitbouwen van MosaLira als de onderwijspartner voor het Primair Onderwijs in Maastricht. Het lid heeft de specifieke aandachtsgebieden huisvesting, financiën, ict en facilitaire zaken, waarbij herijking van het beleid op deze portefeuilles op het gebied van visie, strategie en implementatie voorop staat. Waar moeten deze portefeuilles aan voldoen voor het huidige en toekomstige onderwijs van MosaLira? Welke visie en logische vervolgstappen horen daarbij?

De opdracht, in samenwerking met de de organisatie, is het ontwikkelen van toekomstbestendige organisatiedoelen en het verder vormgeven van een professionele onderwijsorganisatie. Richting geven aan de uitvoering van het strategisch beleid, specifiek doorvertaald naar financiën, ict, huisvesting en facilitair. We bouwen de komende jaren verder aan een onderwijsorganisatie waar innovatie en aandacht voor verschillen bij zowel het kind als de medewerker voelbaar is en gezien wordt.

Het lid is samen met de voorzitter eindverantwoordelijk voor MosaLira en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Een Rijnlands collegiaal bestuur

MosaLira omarmt de Rijnlandse wijze van samenwerken en organiseren en wil daar naar handelen. Dat betekent dat de missie, onderwijsvisie en besturingsfilosofie is gebaseerd op vertrouwen, verbinding en vakmanschap. Het met elkaar creëren van een omgeving waarin eigenaarschap en vakmanschap wordt gevoeld en zichtbaar is in gedrag. “Wie het weet, mag het zeggen”. Solidair zijn met de ander en uitgaan van de kracht en de ontwikkeling van de ander en jezelf. Samen ben je meer.

MosaLira heeft een collegiaal bestuur. Samen bestuur je zoals besturen is bedoeld: met de juiste mix van afstand en nabijheid en met oprechte aandacht voor iedereen. Elkaar kunnen vervangen en comfort bieden. Als bestuur stel je kaders waarbinnen scholen invulling geven aan hun primaire opdracht. Samen met de directeuren ben je beleidsbepalend en word je ondersteund door een bestuursbureau. Daarbij ben je dichtbij en benaderbaar, geef je vertrouwen en bevorder je creativiteit en eigenaarschap.

Samen de nieuwe weg verstevigen en versnellen

vertrouwen inspireren samen creativiteit sparren onderzoeken nieuwsgierig moed aandacht

Profiel

Co-creatie

Je bent een teamplayer maar legt de verantwoordelijkheid wel daar waar die hoort. Je wilt de ander snappen en samen de stappen maken. Daarbij ben je sensitief en zorg je dat je in verbinding staat met de ander, intern en extern. Je pakt zaken creatief op en zet deze weg. Realistisch en niet alleen. Je bent voor iedereen een vanzelfsprekende sparringpartner doordat ze samen met jou verder komen.

Inspiratie

Je brengt nieuwe inzichten, door voorbeeldgedrag, door fouten toe te laten, door nieuwsgierig te blijven. Ook geef je inspiratie door moed te tonen en zelf inspiratie en nieuwe inzichten te zoeken en te delen. Op zoek naar wie het weet, het beste idee. Op zoek naar de inbreng van de ander. Op zoek naar de eigenwijsheid van de mensen. Onderwijs, het kind, opleiden, het brengt het beste bij je naar boven.

Realisatie

Je snapt het onderwijs en wat er nodig is om verandering en vernieuwing te realiseren. Je geeft kop en staart aan zaken. Je hebt oog voor het proces, het tempo en de mensen die het moeten gaan doen. Je snapt de realiteit van het innoveren. Je zorgt dat je de volgende logische stappen weet, realiseert deze en neemt de mensen hierin mee. Als vakvrouw-man ben je de betrouwbare deskundige sparringpartner en aanjager op je portefeuilles (financiën, ICT, vastgoed).

En je hebt ook 

  • Academisch denk- en werkniveau
  • Ervaring in het leiden van een professionele organisatie in een complexe en veranderende omgeving
  • Verandervaardigheden
  • Aantoonbare financiële, ict, facilitaire en vastgoed ervaring in een dienstverlenende organisatie
  • Ondernemerschap, lef, humor en een praktische, zakelijke instelling
  • Een zichtbare relatie met onderwijs
Aanbod

Een uitdagende en cruciale positie in een maatschappelijke dynamische organisatie met veel impact. De functie kent uitstekende arbeidsvoorwaarden passend binnen de WNT en de governance van MosaLira.

Procedure

Het wervingstraject zal bestaan uit een drietal onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

  • Speed op maandag 4 februari: waarin je langs drie tafels kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jouw persoonlijkheid.
  • Slow op donderdag 7 februari: waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
  • Show op donderdag 14 februari: waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe je jouw werk uitvoert.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken uiterlijk 27 januari te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Johannes Arets (06-1026 0480 en Martine van der Velpen (06-5060 3351) die deze opdracht begeleiden.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Lid College van Bestuur
Vast
40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.