K+V werving selectie interim management

Bescheiden mens, bijzondere leider

Sittard
Organisatie |

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

LVO (Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs) bestaat uit 21 scholen met 32 locaties. Dit stelt LVO gezamenlijk in staat om te investeren in onderwijskwaliteit, -innovatie en -ontwikkeling voor leerlingen én medewerkers. Met 24.000 leerlingen en 3.000 medewerkers is LVO een maatschappelijke partner van grote betekenis in Limburg.

LVO is verantwoordelijk voor een gedifferentieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod van voortgezet onderwijs in Limburg. LVO biedt alle varianten van voortgezet onderwijs. Van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Van bijzonder tot openbaar onderwijs. Bij LVO werken zeer betrokken docenten. De leerling staat centraal en de dialoog met ouders is van groot belang voor hun werk.

De geschiedenis van LVO gaat honderden jaren terug met de stichting van de eerste scholen in Limburg. In de afgelopen decennia is door meerdere samenvoegingen LVO tot stand gekomen. De uitdaging is er nog steeds om samen meer dan de som der delen te zijn. Voor LVO zoeken wij een nieuw lid college van bestuur.

Recent is de nieuwe voorzitter college van bestuur gestart. Het nieuwe lid college van bestuur gaat met de voorzitter als complementair team gezamenlijk leiding geven aan LVO.

Functie | Lid College van Bestuur

Het college van bestuur heeft de opdracht om LVO te versterken op vier onderdelen; professionele cultuur, onderwijs, kwaliteit en de maatschappelijke rol in de regio. De missie voor het college is de kwaliteit van het onderwijs in Limburg te versterken, medewerkers te verbinden en leerlingen te inspireren.

Het college is gezamenlijk eindverantwoordelijk voor LVO en legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De scholen en het college van bestuur worden ondersteund door het bestuursbureau.

LVO wil haar ambities blijven waar maken, terwijl de financiële middelen afnemen: dat betekent een forse uitdaging, die het bestuur met de nodige creativiteit zal moeten aangaan. In de komende periode zullen de scholen met hun eigen identiteit de spil worden van de organisatie en zal er meer verantwoordelijkheid gelegd worden in de scholen en bij de docenten in de teams. Het college zal vorm moeten geven aan dit nieuwe evenwicht.

Besturen als team

Samen besturen zoals besturen is bedoeld: met de juiste afstand, transparant en met oprechte aandacht voor iedereen. Gedeeld leiderschap, elkaar vervangen, steun bieden, maar ook kritisch durven te bevragen, zijn voor jou belangrijk en vanzelfsprekend. Als bestuur stel je kaders waarbinnen de scholen invulling geven aan hun primaire opdracht. Het bestuur is daarbij dichtbij en benaderbaar, geeft vertrouwen en bevordert ondernemerschap, eigenaarschap en verantwoordelijkheid.

Als lid ben je verantwoordelijk voor de portefeuilles bedrijfsvoering, financiën, ICT, huisvesting en inkoop, vanuit de filosofie dat deze ten dienste staan van goed onderwijs.

In voorkomende gevallen is het lid in staat de voorzitter te vervangen.

Tussen de mensen en in de organisatie staan, samen de juiste dingen doen en vasthouden.

Communicatief Professioneel Inspirerend Nuchter Zorgzaam Consistent

Profiel

Werken aan

Professionele cultuur

De ander aanspreken en ook zelf aangesproken willen worden. Daarbij ben je open, transparant en geef je zelf het goede voorbeeld. Alles is bespreekbaar. De grenzen aangeven, prioriteren, afstemmen en koers houden. Flexibiliteit met uithoudingsvermogen noemen wij dat. Professioneel is altijd samen, geloven dat je als team veel meer kan bereiken. De uitvoering excellent doen, verhalen zijn mooi, maar de professionele cultuur gaat over de uitvoering. Verantwoordelijkheid leggen waar die hoort, waarbij je de ander begrijpt en wilt begrijpen.

Onderwijs

Vanuit de historie vormt diversiteit in identiteit, cultuur en achtergrond het DNA van LVO. Dat zit in de medewerkers, de gebouwen en de leerlingen. Dit komt terug in het onderwijs. Diversiteit en samenwerken als kracht inzetten. Elkaars verschillen zien, accepteren en waarderen. Leren door nieuwsgierig te blijven en inspirerend onderwijs te stimuleren. Elkaar en de leerlingen uitdagen en uitnodigen. Wie het weet mag het zeggen. Onderwijs is leren en leren is uitproberen, fouten maken, opstaan en opnieuw beginnen. Je bent een bestuurder, die dat snapt, uitdraagt en beschermt.

Kwaliteit

De basis op orde, een fijne leeromgeving waar de zaken kloppen. Goede kwaliteit en transparantie voor iedereen. Iedereen weet welke koers gevaren moet worden en waarom en hoe de doelen worden gerealiseerd. Daartoe ben je een prettige veeleisende leider, die weet wat voorwaardenscheppend is en in welke volgorde dat moet gebeuren. Zoeken naar slimme oplossingen en betekenis kennen van de cijfers, papieren en systemen. Je hebt lef om het anders te (laten) doen. Operational excellence is niet ingewikkeld, dat is juist fijn en het begint in de klas met gedragen, heldere kaders, die uitvoerbaar en zinvol zijn. Je kent het onderwijs en weet wat er nodig is om verandering en vernieuwing echt te realiseren. 

De Regio

Je bent bestuurder van een grote maatschappelijke speler in de regio Limburg. De regio kent grote verschillen en grote uitdagingen. LVO speelt een cruciale rol in de maatschappelijke ontwikkeling in deze omgeving. Een dergelijke positie goed vervullen, vraagt bestuurlijke wijsheid en kansen zien voor iedereen. Iemand naar wie geluisterd wordt en die nieuwsgierig is naar de uitdagingen van anderen. Berekend op een grote rol. Een betrouwbare partner, die openstaat voor feedback en die graag samen met anderen betekenisvol wil zijn in de regio.

Aanbod

Een uitdagende en cruciale positie in een grote maatschappelijke organisatie met veel impact. De functie kent goede arbeidsvoorwaarden passend binnen de WNT en de governance van Stichting LVO.

Met het oog op de samenstelling van het college zal bij gebleken gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaan naar een vrouw.

Procedure

Het wervingstraject bestaat uit vijf onderdelen, waarbij je veel verschillende mensen uit de organisatie ontmoet.

  • Voorselectie met gesprekken bij K+V
  • Gesprek met de leden raad van toezicht
  • Gesprek met de benoemingsadviescommissie
  • Gesprek met de voorzitter college van bestuur
  • Arbeidsvoorwaardengesprek met remuneratiecommissie raad van toezicht
Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze mooie functie? Dan verzoeken we je uiterlijk 6 januari te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt eventuele vragen stellen aan Johannes Arets (06-1026 0480) en Martine van der Velpen (06-5060 3351), die deze procedure begeleiden en daarvoor graag bereikbaar zijn.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Lid College van Bestuur
Vast
40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.