Betrokken, bevlogen en verantwoordelijk bestuurder

Gouda
Organisatie |

Gemiva-SVG Groep

De Gemiva-SVG Groep (Gemiva) is er voor mensen met een beperking, die – tijdelijk of langdurig – ondersteuning nodig hebben bij hun leven. Gemiva draagt bij aan een zo goed en gewoon mogelijk leven van de mensen die zij ondersteunt en gebruikt haar expertise zodat cliënten zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. Dit vindt plaats in hun eigen woon- of werkomgeving, op school of in één van de 250 locaties in de provincie Zuid-Holland. Gemiva ondersteunt ruim 5000 kinderen en volwassenen, in ruim veertig gemeenten. Dat doet zij met zo’n 3400 betaalde medewerkers en rond de 1500 vrijwilligers. Gemiva ondersteunt bij wonen, werken, onderwijs, dagbesteding, sociale contacten en vrijetijdsbesteding. Zij vindt dat zij dat alleen goed kan doen in samenwerking. Met de cliënten en hun verwanten. Met mantelzorgers en vrijwilligers. Met financiers en andere samenwerkingspartners. Vandaar haar motto: “Samen maken we het verschil”.

Gemiva beschikt over groot- en kleinschalige woonlocaties met appartementen en/of groepswonen, voorzien van een prettig woon- en leefklimaat. Ook is er een variëteit aan dagbestedingslocaties, logeerhuizen en ambulante zorg.

Gemiva is een platte organisatie met een informele bestuursstijl en de ambitie om zich zowel op zorginhoudelijk gebied als qua bedrijfsvoering verder te professionaliseren. Gemiva heeft een pragmatische en oplossingsgerichte cultuur en gemotiveerde medewerkers. Werken volgens de bedoeling en samen zoeken naar het beste voor cliënt, verwanten en medewerkers kenmerkt de organisatie.

Het Servicecentrum, waar ook de Raad van Bestuur huist, bevindt zich in Gouda. Daar zijn ook verschillende stafafdelingen gevestigd. Met de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad bestaat een goede samenwerkingsrelatie. De Raad van Toezicht van Gemiva bestaat uit 6 personen en vormt een stabiel team dat in de huidige samenstelling naar verwachting de komende vier jaar de toezichthoudende verantwoordelijkheden zal dragen. Raad van Bestuur en Raad van Toezicht worden ondersteund door een bestuurssecretaris.

Gemiva heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur. Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de bestuurder met het zorginhoudelijke aandachtsgebied zoekt de Raad van Toezicht een opvolger die bij de opdracht en de cultuur van de organisatie past en daaraan ook frisse impulsen geeft. Een bestuurder met respect, aandacht en natuurlijke interesse voor cliënten, verwanten en medewerkers.

Recent heeft de Raad van Bestuur een nieuw strategisch plan (meerjarenperspectief 2022-2025) vastgesteld, dat door de Raad van Toezicht is goedgekeurd. Van de te benoemen bestuurder wordt een belangrijke bijdrage verwacht in het uitvoeren en waar nodig bijstellen van dit plan.

De opdracht.

Gemiva helpt mensen met een beperking een zo goed en gewoon mogelijk bestaan te bereiken en te behouden. Belangrijk is daarbij dat cliënten:

 • zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven
 • een plek hebben voor zichzelf, waar zij zich veilig en thuis voelen
 • kunnen leven in contact met anderen en kunnen uitdrukken wat in hen leeft
 • hun talenten kunnen gebruiken en bijdragen aan de samenleving
 • en kunnen omgaan met de vragen en problemen die zij in hun leven tegenkomen.

En hoe werkt Gemiva daar dan aan?
Dat doet Gemiva door de volgende waarden te koesteren:

 • Gastvrijheid. Iedereen voelt zich welkom. Optimaal inzetten voor de ander. Wederzijds respect, waardering en professionaliteit zijn daarbij de uitgangspunten.
 • Betrokkenheid. Gemiva is betrokken bij de mensen die zij ondersteunt, hun belangrijke anderen en bij collega’s.
 • Verantwoordelijkheid. Gemiva durft verantwoordelijkheid te nemen én te geven. Ze werkt samen op basis van vertrouwen en hecht eraan afspraken na te komen. Lukt dat onverhoopt niet, dan wordt dat aan de orde gesteld. Waar nodig spreekt zij zichzelf en de ander daarop aan.
 • Oplossingsgerichtheid. In gesprek gaan om duidelijk te krijgen wat nodig is en wat er moet gebeuren. Dialoog zoeken en oplossingsgericht werken.
Functie | Lid Raad van Bestuur (zorginhoudelijk)

Wie we daarom zoeken?

Een bestuurder waar de bovenstaande waarden passen als een handschoen.

En die

 • Consistent en stimulerend is met een eigen inbreng in het leiding geven aan Gemiva.
 • Mede impulsen geeft aan de voortdurende vernieuwing van ons werk en de ontwikkeling van (vaardigheden en competenties van) onze medewerkers.
 • Ruime leidinggevende ervaring meebrengt, innovatief denkt en zich hard maakt voor de inclusie van de mens met een beperking.
 • Een volwassen kijk heeft op de toekomst van de gehandicaptenzorg, gevoel heeft voor strategische vraagstukken.
 • Bedrijfsvoering begrijpt en vanuit inhoudelijke compassie bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van ons werk.
 • De bestuursvoorzitter, die eerstverantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering, op natuurlijke en ontspannen wijze aanvult en met hem samen een effectief bestuurlijk team vormt.

Cliëntgericht mensgericht goed-voor-de-medewerker-en-de-cliënt

Profiel

Je bent voor ons een interessante kandidaat als je:

 • Beschikt over academisch denk- en werkniveau, bij voorbeeld blijkend uit een afgeronde academische opleiding in een relevante studierichting.
 • Nu als bestuurder of leidinggevende vanuit een eindverantwoordelijke positie werkt binnen een grote(re) maatschappelijk betrokken organisatie.
 • Een hart hebt voor mensen met een beperking en samen met alle medewerkers van de Gemiva-SVG Groep voor hen het verschil wilt maken.
 • Oog hebt voor het werken in de driehoek van cliënten, verwanten en medewerkers en de waarde ziet van een volwassen medezeggenschap.
 • Een mensenmens bent die werkt vanuit vertrouwen, denkt en handelt vanuit mogelijkheden, gericht is op verbinding en anderen weet te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen.
 • Niet aarzelt om verantwoordelijkheid te nemen, en tegelijkertijd de medewerkers waarmee je samenwerkt ook eigenaarschap gunt.
 • Kunt bogen op bewezen prestaties in het ‘stabiel ontwikkelen’ van een dienstverlenende organisatie.
 • Besluitvaardigheid en realisatiekracht paart aan ‘warme zakelijkheid’.
 • Beschikt over een goed ontwikkeld gevoel voor humor en zelfrelativering.

Van de twee leden van de Raad van Bestuur verwachten de Raad van Toezicht en de organisatie dat zij als een complementair team samenwerken. Goed met elkaar kunnen opschieten is belangrijk. Minstens zo relevant is het elkaar stimuleren, feedback geven en aanspreken op gedrag en resultaten. Daarbij zijn niet de afzonderlijke portefeuilles leidend, maar deskundigheid, vertrouwen, authenticiteit en bestuurlijke wijsheid.

Over de portefeuille gesproken, in de huidige taakverdeling tussen de bestuurders is de zorginhoudelijke bestuurder de eerste aanspreekbare op het algemeen zorgbeleid, de aansturing van de acht regiodirecteuren en de managers behandeling en ondersteuning, digitale zorg en ICT, het kwaliteitsmanagementsysteem, de organisatiebrede deskundigheidsbevordering, de regionale zorginhoudelijke samenwerking en het informatiebeleid. Deze verdeling is niet in beton gegoten, maar wel relevant voor het beoordelen van de passendheid van kandidaten voor de vacante bestuurdersfunctie.

Aanbod

Een inspirerende positie in een schitterende organisatie met dito cliënten en medewerkers. Vooral ook een strategische functie in een maatschappelijk belangrijke organisatie die ergens voor staat! Een organisatie met een hoge ambitie, die positief is en waar men open met elkaar om gaat. Een benoeming voor een periode van vier jaar, met daarna de mogelijkheid van verlenging. De bezoldiging is volgens de WNT-klasse V.

Procedure

De procedure is er op gericht om voor eind februari 2022 tot aanstelling over te gaan.

De gesprekken met K+V zijn in week 3, 4 en 5. De eerste ronde gesprekken bij Gemiva zijn op 10 februari en de gesprekken met de adviesgremia zijn op 15 februari. In week 7 of 8 volgt er dan nog een arbeidsvoorwaardengesprek en een kennismaking met de voltallige Raad van Toezicht.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je uiterlijk 16 januari aanstaande te reageren door bij “solliciteer direct” je CV en motivatie te uploaden. Je kunt al je vragen stellen aan Frank Wolff, 06-1595 4079 of Frank Snethlage 06-5131 0178.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Lid Raad van Bestuur (zorginhoudelijk)
Vast
Fulltime

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.