Avontuurlijke teamspeler, deskundig en open

regio Arnhem
Organisatie |

Quadraam

Kansen voor de wereld van morgen

Stichting Quadraam (Quadraam) is een onderwijsorganisatie voor het voortgezet onderwijs en biedt met bijna 1.500 medewerkers aan ruim 12.500 leerlingen op 14 middelbare scholen onderwijs in de regio Arnhem, De Liemers en Overbetuwe. De scholen van Quadraam zijn regionaal verbonden. Quadraam stelt zichzelf de maatschappelijke opdracht om bij te dragen aan de optimale ontwikkeling van de leerlingen tot zelfbewuste, zelfredzame, ondernemende en maatschappelijk betrokken jongeren die een duurzame bijdrage leveren aan de samenleving. Nu en in de toekomst.

Quadraam biedt alle vormen van voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo en gymnasium. Elke school van Quadraam heeft een eigen kleur en profiel. Van alfa tot bèta. Van (top)sport, kunst, cultuur en dans tot wetenschap, techniek, business, internationaal en tweetalig onderwijs. Van de Internationale Schakelklas en het Montessorionderwijs tot een Technasium en onderwijs voor hoogbegaafde kinderen (OPUS). Leerlingen en hun ouders kunnen bij Quadraam kiezen voor een school die het beste bij hen past. Bij Quadraam kunnen leerlingen grenzeloos leren: in hun tempo, op hun manier, binnen en buiten school, met en van elkaar.

Functie | Lid Raad van Toezicht (auditcommissie)

De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vijf en maximaal zeven leden en streeft naar een diverse samenstelling. Alle leden onderschrijven de kernwaarden van Quadraam: eerst begrijpen, dan begrepen willen worden; mijn kennis is jouw kennis en: ruim baan voor talent. De raad houdt toezicht vanuit waarderend perspectief op de uitvoering van werkzaamheden en bevoegdheden, uitgeoefend door het 2-hoofdig College van Bestuur. De Raad van Toezicht kent een aantal vaste commissies: de Commissie Onderwijs & Onderzoek, de Remuneratiecommissie en de Auditcommissie. Voor deze vacature wordt een lid gevraagd dat tevens de rol van voorzitter van de Auditcommissie op zich wil nemen. Je hoeft geen voorzitter te zijn geweest maar bent wel in staat een vergadering op een prettige manier te leiden. Aantoonbare financiële kennis en ervaring met bedrijfsvoering breed is wel een belangrijke voorwaarde. Daarnaast zou het fijn zijn als het nieuwe lid (fysiek) binding heeft met de regio van Quadraam.

De komende jaren zal de raad bijzondere aandacht geven aan de nieuwe besturingsfilosofie en het invullen van waardegericht toezicht. Hoe geef je hier als RvT vorm aan en maak je de vertaalslag naar de uitvoeringsagenda die er ligt? Een mooie kans voor het nieuwe lid om hier een bijdrage aan te leveren en het verschil te maken.

Frisse eigentijdse aanvulling

De Raad van Toezicht is op zoek naar verjonging, diversiteit, verschillende persoonlijkheden en diverse achtergronden. Breed blijven kijken, schetsen van andere perspectieven en ruimte geven aan de ander. Dit sluit ook goed aan bij de hiervoor genoemde kernwaarden van Quadraam:

  • Eerst begrijpen, dan begrepen willen worden
  • Mijn kennis is jouw kennis
  • Ruim baan voor talent

Vernieuwende (aankomende) toezichthouders worden van harte uitgenodigd om te reageren en de RvT te versterken. Om van elkaar te kunnen leren en anders kijken te bevorderen. Om met elkaar te innoveren zodat kwaliteit van onderwijs, digitalisering, kansengelijkheid en de juiste aansluiting met de regio kan worden vergroot.

Communicatief Avontuurlijk Eigentijds Energiek Professioneel Teamspeler Betrokken Lef

Profiel | Avontuurlijke teamspeler, deskundig en open

Avontuurlijke teamspeler

Je bent iemand die mensen bij elkaar houdt. Zorgt voor een goede sfeer en bent energiek aanwezig. Je hebt aandacht voor de inhoud en voor jouw mede toezichthouders. Je bent respectvol naar anderen en je begrijpt de bestuurlijke rol. Je hebt organisatie-sensitiviteit om de soms tegengestelde belangen van de verschillende spelers te onderkennen. Je durft anders te kijken en goede ideeën te omarmen, maar altijd met een duidelijk gekozen perspectief voor ogen. Je houdt ervan om van de gebaande paden af te wijken, nieuwe dingen te doen en nodigt de ander uit dit ook te doen. Jij bent ervan overtuigd dat het samen altijd beter is dan alleen. Van nature zoek je dan ook de samenwerking op en zoek je uit hoe je samen verder komt.

Deskundig en open

Financiën kent voor jou geen geheimen. Je bent scherp op jouw expertisegebied en wil dit voor iedereen begrijpelijk maken. Mensen meenemen, zorgen delen en blijven luisteren, zeker bij veranderingen. Je werkt graag in een prettige, betrokken collegiale sfeer en met een professionele frisse houding ben jij een aantrekkelijke gesprekspartner, open en nieuwsgierig. Je schetst graag andere perspectieven op verschillende thema’s, hebt een brede blik op bedrijfsvoering en stelt op het juiste moment de juiste vragen. Zelfkritisch, optimistisch en met humor. Je wilt het speelveld buiten kennen en op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de regio.

Aanbod | Kans voor jong talent in toezichthoudende rol

Wil jij kennis en expertise halen en brengen in een toezichthoudende rol met grote maatschappelijke betekenis? Heb jij passie voor de doelgroep en de regio van Quadraam? Maak dan van deze kans gebruik om te onderzoeken of toezicht houden bij jou past.

Naast ongeveer 12 tot 14 vergaderingen (inclusief commissies) spreekt de Raad van Toezicht jaarlijks tenminste tweemaal met de GMR en eenmaal met de schooldirecteuren (gezamenlijk). Daarnaast zijn er ook nog een aantal informele settings zoals opening schooljaar en speciale bijeenkomsten waar leden van de RvT welkom zijn.

De vergoeding is conform de richtlijn van de VTOI en inclusief reiskosten.

Procedure | Met zorg en flexibel

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start bij K+V met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur door middel van een oriënterend gesprek (eventueel digitaal) in de week van 4 april. Hierna volgen, bij wederzijdse geschiktheid, gesprekken met de selectiecommissie op dinsdagmiddag/avond 19 april. Het streven is de procedure met zorg en veiligheid voor iedereen af te ronden voor 1 mei. Flexibel, digitaal waar het kan, live waar het moet en inspelend op de actuele ontwikkelingen.

Geïnteresseerd | Ben jij vernieuwend?

Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze mooie rol? Wil jij maatschappelijke impact hebben en ga je voor ontwikkeling en kansengelijkheid van jongeren? Reageer dan uiterlijk 3 april door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen en opmerkingen kan je contact opnemen met Martine van der Velpen (06-5060 3351) die deze procedure begeleidt.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken en opvragen van referenten kan een onderdeel zijn van deze procedure.

Lid Raad van Toezicht (auditcommissie)
Toezicht

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.