Vacature Lid RvT Cultuur Oost

Ervaren toezichthouder in kunst en cultuur

Arnhem
Organisatie |

Cultuur Oost

Cultuur Oost is het Gelders netwerk- en expertisecentrum voor kunst, cultuur en samenleving. Dit eigentijdse expertisecentrum op het gebied van cultuureducatie, -participatie en talentontwikkeling – dat als voornaamste werkgebied Gelderland heeft – werkt veelal in opdracht van de provincie Gelderland, en ook voor andere opdrachtgevers. Een onderdeel van Cultuur Oost is het CultuurCollege voor scholing van de cultuur- en erfgoedsector. Cultuur Oost is zichtbaar in de provincie, deelt kennis, werkt samen en is altijd gericht op de verdere ontwikkeling als eigentijds cultuurbedrijf. Cultuur Oost is een flexibele organisatie die inspeelt op de behoefte van de samenleving.

De medewerkers zijn experts op hun werkterrein en de organisatie heeft een sterk profiel richting landelijke stakeholders. De missie is om kunstenaars en cultuurinstellingen te betrekken bij actuele opgaven in het onderwijs, zorg en welzijn, bedrijfsleven en gemeenten. Met advies, kennis, netwerken en scholing vergroot Cultuur Oost zo de impact van de creatieve kracht van kunst. Bij Cultuur Oost werken circa 30 professionals en eindverantwoordelijke voor de organisatie is de Directeur-Bestuurder. Cultuur Oost heeft een Raad van Toezichtmodel en voor deze Raad van Toezicht zijn we op zoek naar een nieuw lid die bijdraagt aan de groei van de organisatie door expertise toe te voegen, sparringskracht en scherpte. We zoeken een ervaren toezichthouder met een culturele achtergrond.

Functie | Lid Raad van Toezicht

Als lid van de Raad van Toezicht werk je samen in een team van maximaal vijf leden. Het lidmaatschap van de raad kent een zittingsduur van maximaal twee maal vier jaar. De raad heeft een rooster van aftreden dat zorg draagt voor een geleidelijke vervanging van leden. De Directeur-Bestuurder is eindverantwoordelijk voor het strategisch en operationeel beleid van de organisatie en voor de aansturing van de dienstverlening van Cultuur Oost. De Directeur-Bestuurder is het gezicht naar buiten en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De raad herbergt de volgende deskundigheden:

 • Financiële bedrijfsvoering
 • Bestuurlijke wereld van kunst, cultuur en onderwijs
 • Gemeentelijke en provinciale overheden / politiek
 • Ondernemerschap, marketing en sponsoring
 • Governance
 • Human Resource Management

Alle leden van de raad moeten over alle aandachtsgebieden kunnen en willen meedenken, wij zoeken nadrukkelijk een lid dat de bestuurlijke wereld van kunst, cultuur en onderwijs kent.

De raad kent een auditcommissie van twee leden en een remuneratiecommissie van twee leden. De raad kan daarnaast voor specifieke onderwerpen tijdelijke commissies vormgeven. In het afgelopen jaar is aandacht besteed aan de werving & selectie van de nieuwe Directeur-Bestuurder vanuit de werkgeversrol. Tevens is aandacht besteed aan de toekomst en de strategie. De raad fungeert als klankbord en sparringspartner voor de eenhoofdige directie. En de raad houdt uiteraard toezicht. De raad functioneert professioneel en is zich bewust van haar rol en toegevoegde waarde en gaat open de discussie aan met de Directeur-Bestuurder. De raad heeft een mooie mix van betrokkenheid en zakelijkheid en wil graag sparren op zowel de zachte als harde kant van Cultuur Oost. Cultuur Oost werkt volgens de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit en Inclusie.

Visie Omgevingssensitief Coach Strateeg Verantwoordelijk Autonoom Verbinder Ondernemend Zakelijk Luisteren Ervaren-Leider Ervaringsdeskundige Bestuurder Cultuureel

Profiel | Cultureel profiel?

Het lid dat we zoeken heeft een sterk cultureel profiel en brengt ervaring mee in samenwerking met de overheid, met publiek-private constructies. Het lid kan ook in achtergrond hebben in de wereld van de fondsen en heeft uiteraard affiniteit met Gelderland en is eigentijds.

Binnen de raad zijn de volgende competenties van belang:

 • Constructief kunnen overbruggen van tegenstellingen en het kunnen omgaan met conflicten.
 • Het kunnen uitdragen van een heldere visie op de toekomstige ontwikkeling en het tot die visie kunnen herleiden van dagelijkse thema’s.
 • Gevoel voor het maatschappelijk debat en, indien nodig, het kunnen ondersteunen van de bestuurder bij haar opereren binnen het publieke krachtenveld.
 • Een ‘governance-geweten’, het bewust zijn van de beperkingen die het RvT model oplegt en deze in overleg in kunnen brengen.
 • Het kunnen omgaan met verschillende maten van beïnvloeding en betrokkenheid met betrekking tot planning & control maar ook visie, waarden en normen.
 • Ervaring met en plezier in het functioneren als netwerkorganisatie waarbij de besluitvorming van Cultuur Oost niet uitsluitend bij de eigen organisatie ligt maar eveneens bij gezamenlijke netwerkpartners.

De raad vergadert zes maal per jaar in Arnhem en is professioneel en zakelijk, rol en taakbewust en tegelijkertijd betrokken en begripvol met een lange termijn focus. Naast de andere vier leden wordt de raad voor twee jaar uitgebreid met een leerervaringsplek uit een netwerk van potentiële toekomstig RvT leden. Interesse in het begeleiden en openstaan voor deze nieuwe generatie toezichthouders is een enorme pre. We zoeken iemand die midden in het maatschappelijk veld actief is, eigentijds is en een aantal uur per maand (4 tot 6 uur) Cultuur Oost kan en wil verder brengen.

Aanbod | Talent als basis, drive als kracht

Een prachtige rol waarin de kracht van kunst centraal staat in een dynamische omgeving in met name Gelderland. Cultuur Oost wil een organisatie zijn die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers en toezichthouders inzet. Talent als basis, drive als kracht. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen de raad vergroot. We hopen dat een ieder die geïnteresseerd, gemotiveerd en aantoonbaar gekwalificeerd is reageert. De honorering van de leden van de raad vindt plaats conform de voor de sector geldende beloningscode. De tijdsinvestering is ongeveer 4-6 uur per maand.

Procedure | Begin 2021

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start in Veenendaal met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen, bij geschiktheid, twee gespreksrondes in Arnhem.

Geïnteresseerd | Ben jij het nieuwe lid RvT voor Cultuur Oost?

Dan zien wij graag uiterlijk zondag 17 januari 2021 jouw reactie tegemoet. Dat kan door je cv en motivatiebrief te uploaden bij ‘solliciteer direct’. Inhoudelijke vragen of opmerkingen kun je bij je reactie vermelden. Deze vacature is in behandeling bij Roel Roelfzema, partner, 06 43873326. Natuurlijk is Roel bereikbaar voor nadere informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Lid Raad van Toezicht
Toezicht
4 tot 6 uur per maand

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.