K+V werving selectie interim management

Overstijgend en Betrokken, Kritisch en sensitief

Gouda
Organisatie |

Gemiva-SVG Groep

Zorginstelling Gemiva-SVG helpt mensen die – tijdelijk of langdurig – ondersteuning nodig hebben bij hun leven. Veelal vanwege een handicap, chronische ziekte of een andere beperking. Samen met 3.400 ambitieuze medewerkers en 1.700 vrijwilligers biedt zij in Zuid-Holland ondersteuning aan ongeveer 5.200 mensen met een beperking .

Bij de Raad van Toezicht van Gemiva-SVG komt een zogenaamde kwaliteitszetel vacant waarvoor de Centrale Medezeggenschap Raad (van cliënten en hun vertegenwoordigers) het statutaire recht van voordracht heeft. K+V is namens de CMR en de Raad van Toezicht op zoek naar een stevige en verbindende persoonlijkheid, met intrinsieke interesse in de client en zorgvraag, die op een constructieve en positief kritische wijze met visie en kundigheid de Gemiva-SVG Groep helpt zich te positioneren op weg naar een goede toekomst.

Functie | Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden en is een betrokken en multidisciplinair team en houdt toezicht vanuit brede ervaring en achtergrond om zo de bestuurders optimaal te begeleiden en te adviseren. De Raad van Toezicht brengt met enige regelmaat werkbezoeken binnen de organisatie en houden zichzelf scherp via o.a. scholing in het eigen functioneren als toezichthouder. De Raad van Toezicht vergadert circa zes keer per jaar (meestal ’s avonds) . Daarnaast heeft de Raad van Toezicht eenmaal per jaar overleg met de centrale medezeggenschapsorganen van cliënten (vertegenwoordigers) en medewerkers. Bij deze overlegsituaties is de uit twee personen bestaande Raad van Bestuur betrokken. De Raad van Toezicht van Gemiva-SVG Groep heeft een commissie kwaliteit, die de RvT adviseert over inhoudelijk zorgbeleid en -vraagstukken. De te werven toezichthouder is lid van deze commissie, die 4-6 keer per jaar bij elkaar komt.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel

U beschikt over een visie op de (gehandicapten)zorg en op toezicht in combinatie met sensitiviteit en respect. In een sfeer van openheid draagt u bij aan de kwaliteit van de Governance binnen de Raad van Toezicht en in de relatie met de organisatie en haar bestuurders. Uiteraard kunt u zich verplaatsen in de positie van cliënten, verwanten en medewerkers. U bent zeer betrokken en gemotiveerd om met elkaar het beste uit de Raad van Toezicht en de bestuurders te halen en hen scherp in hun rollen te houden. Daarbij weet u ook zuiver om te gaan met de uiteenlopende rollen die een toezichthouder dient te vervullen. Belangrijk in deze rol is een goede relatie en contact te onderhouden met de medezeggenschapsraad.

Dat betekent dat u als Raad van Toezicht het functioneren van de Gemiva-SVG Groep en de besturing door de Raad van Bestuur op hoofdlijnen toetst. Dit doet u als lid én gezamenlijk als Raad van Toezicht:

  • Met het juiste evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
  • Door samen met de collega-toezichthouders met de Raad van Bestuur heldere afspraken te maken over doelen en prestaties en handelend op te treden indien daaraan onvoldoende gevolg wordt gegeven.
  • Door bereid te zijn zich te (blijven) verdiepen in de ontwikkelingen in en rondom de gehandicaptenzorg.
  • Door naast de werkzaamheden als lid van de Raad van Toezicht maatschappelijk actief te zijn.
  • Met een stevige persoonlijkheid om zonodig tegenspel te kunnen bieden.

Specifiek voor deze kwaliteitszetel zoeken wij de volgende eigenschappen:

  • Kennis van inhoudelijke vraagstukken in de gehandicaptenzorg, zowel op praktisch als op bestuurlijk of wetenschappelijk niveau en praktische ervaring met mensen met een beperking én hun vertegenwoordigers.
  • Focus op het zorgvragersperspectief als de georganiseerde medezeggenschap van cliënten en hun vertegenwoordigers.
  • Verbindend met een goed gevoel voor de verhoudingen ten aanzien van verschillende verantwoordelijkheden, belangen en verschillende rollen in de organisatie.
  • Ervaring in een toezichthoudende rol, of in ieder geval een opleiding/leergang voor toezichthouden afgerond in combinatie met ervaring met het werken met toezichthouders.
  • Dit alles met frisheid, humor en relativeringsvermogen.
Aanbod

Een zeer mooie, interessante, stevige maar vooral ook leuke functie in een maatschappelijk belangrijke organisatie die ergens voor staat! Een organisatie met een hoge ambitie, die positief is, waar men open met elkaar om gaat.

Voor de honorering van de leden van de RvT volgt de Gemiva-SVG Groep het advies van toezichthouder vereniging NVTZ, een vergoeding van € 14.320 op jaarbasis. Deze bedragen zijn exclusief btw (prijspeil 2019). Declarabele onkosten (‘kilometers’) worden aanvullend vergoed en er is een budget voor collectieve en individuele deskundigheidsbevordering beschikbaar. Voor de toezichthouders en bestuurders is er een zogenaamde bestuurders- en toezichthouder aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De RvT-leden zijn ook collectief lid van de NVTZ.

Procedure

De procedure is er op gericht om in september een kandidaat te kunnen aanstellen. Het gesprek bij Gemiva-SVG met de CMR vindt plaats op dinsdag 25 augustus van 09:00 uur – 13:30 uur. Het vervolggesprek met de RvT / RvB vindt plaats op woensdag 2 september van 11:00 uur – 14:00 uur. In de weken daarvoor zullen de voorgesprekken plaatsvinden bij K+V.

Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de maatregelen/ richtlijnen vanuit het RIVM inzake de 1,5 meter regel.

Geïnteresseerd

Bent u geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken u voor 19 juli te reageren door bij “solliciteer direct” uw cv en motivatie te uploaden. Bij voldoende geschikte kandidaten kan de vacature eerder gesloten worden!
Inhoudelijke vragen kunnen worden gesteld aan Frank Snethlage (06-5131 0178) en Frank Wolff (06-1595 4079).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Lid Raad van Toezicht
Toezicht

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.