Lid Raad van Toezicht voor Samenwerkingsverband PO Midden Limburg

Nieuwsgierige veranderexpert
Locatie: Heythuysen
Organisatie |

SWV Passend Onderwijs PO 31.02 Midden Limburg

Samen verantwoordelijk voor kwalitatief goed en waar mogelijk thuis nabij onderwijs voor alle leerlingen.

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 31.02 Midden Limburg is het SWV dat voor alle leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs uit de gemeenten Leudal, Roerdalen, Roermond, Maasgouw en Echt-Susteren werkt. Binnen het SWV werken 13 schoolbesturen samen die het bevoegde gezag zijn van 64 basisscholen, 3 SBO-scholen en 9 scholen voor SO (cluster 3 en 4) die voor ongeveer 13.000 leerlingen het onderwijs verzorgen.

We volgen de landelijke ambitie dat in 2035 concrete stappen zijn gezet richting inclusief onderwijs: diversiteit in de scholen, leren op eigen niveau, samenwerking tussen onderwijsprofessionals en professionals van kinderopvang, jeugdzorg, maatschappelijk werk om inclusief onderwijs daadwerkelijk te realiseren. Er is sprake van maximale integratie tussen regulier en speciaal onderwijs onder één dak. Dit zodat zoveel mogelijk leerlingen in de buurt samen naar school kunnen, waar mogelijk samen in de les. Er blijft nog wel speciaal onderwijs bestaan voor leerlingen die echt intensievere ondersteuning nodig hebben. De focus van het nieuwe ondersteuningsplan ligt daarom op drie thema’s: basiskwaliteit en ondersteuning, visie en missie naar inclusiever onderwijs en samenwerken. Deze thema’s zorgen dat de basis wordt gelegd om in de komende 12 jaar de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs waar te maken.

Functie | Lid Raad van Toezicht

Het Samenwerkingsverband heeft zichzelf ten doel gesteld om in de komende 12 jaar toe te werken naar inclusiever onderwijs. De weg ernaartoe is best een complexe, onzekere weg. Waar gaan we precies naartoe? Wat moeten we weten, wat moeten we doen? Om de basis te leggen voor inclusiever onderwijs is een gedeelde visie en gemeenschappelijke cultuur nodig. Hiertoe gaan we gesprekken voeren, ervaringen delen en met elkaar, waar nodig, van gebaande paden afwijken en nieuwe paden betreden.

De Directeur-Bestuurder geeft leiding aan dit proces, dat plaatsvindt in een complex en uitdagend netwerk van het Samenwerkingsverband dat in drie regio’s actief is. De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe dat de Directeur-Bestuurder de organisatie effectief en doelmatig bestuurt, gericht op de gezamenlijke taak om ieder kind de meest passende vorm van onderwijs en zorg te bieden. Voor de RvT zoeken we daarom een lid dat kennis en ervaring kan toevoegen over veranderkunde en leidinggeven aan netwerken in het maatschappelijk krachtenveld. Vanuit een onafhankelijke, kritische blik, en een klankbord en sparringpartner voor de directeur-bestuurder.

Diversiteit en nieuwe perspectieven

Gevraagd wordt een moderne kijk op het toezichthouderschap: transparant, beschikbaar, benaderbaar en betrokken met de juiste (bestuurlijke) afstand. De Raad van Toezicht wil een eenheid in verscheidenheid vormen, een team dat bestaat uit verschillende persoonlijkheden met verschillende achtergronden, zodat discussies verrijkt worden en onderwerpen op diverse manieren belicht kunnen worden. Het Samenwerkingsverband streeft naar een RvT die de samenstelling van de maatschappij vertegenwoordigt. Breed blijven kijken, schetsen van andere perspectieven en ruimte geven aan de ander. We nodigen dan ook kandidaten die zich herkennen in het profiel, maar nog geen toezichthoudende ervaring hebben ook graag uit om te reageren en te verkennen.

Sensitief Energiek Samenwerkingsgericht Coachend Waardegericht Reflectief Betrokken Oplossingsgericht Ruimdenkend
Profiel | Nieuwsgierige veranderexpert

Als toezichthouder kies je er bewust voor om onderdeel te zijn van deze RvT binnen dit Samenwerkingsverband. Omdat de opgave waar we voor staan jou uitdaagt, nieuwsgierig maakt en je daar vanuit je toezichthoudende rol van meerwaarde wilt zijn. Je bent een energieke, enthousiaste (toekomstige) toezichthouder met passie voor het kind en kansengelijkheid. Je wilt weten wat er speelt, kijkt over grenzen heen en hebt oog voor de verschillende stakeholders. Je hebt ervaring in het bij elkaar brengen van organisaties met verschillende belangen en het begeleiden van veranderingen of bewegingen in een organisatie of systeem. Je durft de vraag achter de vraag te stellen en de scherpte in de discussie te houden, vanuit een open houding en zonder oordeel. Je reflecteert op je eigen handelen en die van anderen en maakt dit bespreekbaar als dit het proces dient.

Je bent sensitief, nieuwsgierig naar de ander en wat er leeft bij de verschillende koepels, de stakeholders, onderwijzend personeel én de ouders, via de ondersteuningsplanraad (OPR). Jouw ervaringen met (complexe) veranderingen en netwerkorganisaties deel je graag zodat de organisatie de vertaalslag kan maken. Daarbij ben je altijd rolvast en neem je niet over. Als toezichthouder heb je een coachende rol. Je geeft ongevraagd advies en denkt mee vanuit verschillende perspectieven, korte en lange termijn. Altijd met de bedoeling en het belang van het kind voorop.

Aanbod | Kans voor jouw talent

Wil jij je, samen met de twee andere nieuwe toezichthouders, inzetten voor het dynamische Samenwerkingsverband en werken vanuit de bedoeling dat ieder kind verdient wat het nodig heeft? Wil jij werken in een organisatie, die zich gecommitteerd heeft aan een gezamenlijk proces naar inclusiever onderwijs? Dan hebben we een mooie functie voor jou om echt het verschil te maken voor de kinderen in deze regio.

De RvT nodigt zowel ervaren als aankomende leden RvT uit om te reageren. Gezien de wens tot verscheidenheid wordt nadrukkelijk gekeken naar diversiteit en toegevoegde waarde.

Procedure | Ontmoeten en de dialoog

Het wervingstraject zal bestaan uit twee onderdelen, korte ontmoetingen met twee sollicitatiecommissies (de twee leden van de Raad van Toezicht, een afvaardiging van de AV en van de OPR). Deze dag zal plaatsvinden op 5 juli. Is er wederzijds een goede ontmoeting, dan gaan we op 12 juli verder met een verdiepend gesprek met de selectiecommissie.

Het streven is om de procedure af te ronden voor de zomervakantie 2023. De benoeming zal plaatsvinden in de AV-vergadering van september zodat een start per 1 oktober mogelijk is.

Geïnteresseerd | Ga jij voor inclusief onderwijs?

Geïnteresseerd in, en nieuwsgiering naar deze mooie rol? Dan vragen wij je zo snel mogelijk, maar graag uiterlijk 25 juni 2023, te reageren door je cv en motivatiebrief te uploaden.
Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen, 06-5060 3351. Natuurlijk is Martine bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn-managementrollenmeting in te vullen.

Lid Raad van Toezicht
Toezicht

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.