Lid Raad van Toezicht

Maatschappelijk ondernemende verbinder
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Stichting de Maasveren

De onmisbare schakel

Stichting de Maasveren is een onafhankelijke semipublieke instelling, die aanbod en kwaliteit van de oeververbindingen tussen de gemeenten Maasdriel en West Maas en Waal enerzijds en de gemeente Oss anderzijds uitvoert. De veerdiensten tussen de kernen Alem en Maren, Alphen en Lith, Alphen en Oijen, Maasbommel en Megen, Appeltern en Megen bestaan al vele tientallen jaren en worden door de Stichting geëxploiteerd. De Maasveren hebben aanzienlijke belangen in de regio op maatschappelijk, toeristisch, infrastructureel en milieuhygiënisch gebied. Bij de Maasveren werken ongeveer 30 medewerkers (20fte) waarvan 17 veermannen en 3 veervrouwen die de veerponten op bijna alle dagen van het jaar bedienen. Vanuit het kantoor in Lith zijn de medewerkers in de administratie en techniek werkzaam. De passagiers zijn heel divers: scholieren, zakelijke en toeristische gasten, dagjesmensen maar ook woon-werkverkeer.

In de afgelopen paar jaar is er veel gebeurd bij de Stichting; ze komt uit een roerige tijd, waarbij niet altijd de belangen van de werknemers en de Stichting voorop hebben gestaan. Er zijn bijvoorbeeld stakingen geweest, er was een hoog ziekteverzuim, de onderlinge verhoudingen waren niet goed en de bedrijfsvoering en financiën waren niet op orde. Daarnaast heeft de Stichting natuurlijk ook in de COVID-19-pandemie veel passagiers gemist waardoor de inkomsten flink onder druk kwamen te staan. Ondertussen is de Stichting in iets rustiger vaarwater terecht gekomen, maar zijn er wel degelijk nog voldoende uitdagingen.

In vogelvlucht; op initiatief van de Raad van Toezicht is besloten om de cultuur, de besturing en de organisatie te moderniseren. De statuten zijn in lijn gebracht met zowel de wet bestuur en toezicht rechtspersonen, als de beginselen van behoorlijk bestuur voor semipublieke instellingen. De directeur-bestuurder is inmiddels een jaar in positie en hij heeft al veel stappen gezet waaronder een langlopende CAO discussie vlot getrokken en een nieuwe CAO afgesloten.

Daarmee staat het fundament van de Stichting beter en is de toezichthoudende rol en die van de personeelsvertegenwoordiging versterkt. Dit is het nieuwe vertrekpunt. De volgende stap is om de organisatie weer toekomst bestendig te maken. Dat ligt op twee terreinen namelijk inkomsten en duurzaamheid. Er zullen nieuwe bronnen moeten worden aangeboord om de dalende inkomsten uit kaartverkoop te compenseren en de veerponten zullen moeten worden verduurzaamd. Voor de hele organisatie en dus ook de RvT een uitdagende koers.

De Raad van Toezicht bestaat sinds 2022 uit drie leden. Een van de drie leden treedt begin 2023 af. Met de werving van een nieuw lid zal de Raad dan weer voltallig zijn.

Functie

Lid Raad van Toezicht

Het toezicht van de Raad van Toezicht is gericht op het functioneren van de besturing van de organisatie, het maatschappelijk belang van de organisatie en de balans tussen de belangen van de verschillende belanghebbenden binnen de organisatie, vertegenwoordigd in de Personeelsvertegenwoordiging (PVT). De Raad is collectief verantwoordelijk voor het houden van toezicht op het Bestuur en op het beleid, het functioneren en de algehele gang van zaken binnen De Maasveren. Onder het toezicht vallen in ieder geval de realisatie van de doelstellingen, strategie, risicobeheersing, het financieel beleid en de kwaliteit van de dienstverlening. De Raad heeft een adviserende (gevraagd en ongevraagd), raadgevende en stimulerende rol richting het Bestuur ten aanzien van bedrijfsmatige en inhoudelijke onderwerpen. Zij neemt besluiten over de onderwerpen die aan de Raad van Toezicht zijn toebedeeld bij wet, Statuten of Reglementen. De Raad houdt toezicht op de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met belanghebbenden bij De Maasveren. Zij benoemt, beoordeelt, schorst en ontslaat de leden van het Bestuur en kent een rooster van aftreden op grond van artikel 11 lid 5 van de Statuten. De Raad van Toezicht heeft een omvang van ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) leden.

De nieuwe Raad bestaat met ingang van 2022 uit drie leden. Deze leden verdelen de portefeuilles Bedrijfsvoering en Financiën, Bestuur en Communicatie en Personele en Juridische zaken. De eerste portefeuille is vacant. Dit is een unieke kans en een natuurlijk vertrekpunt om aan deze bijzondere stichting inhoudelijk bij te dragen in het licht van de bedrijfsvoering, de verduurzaming met een link naar de milieutechnische hoek en het uitbouwen en versterken van het regionale netwerk.

Sensitief Communicatief Netwerker Analytisch Kritisch Visionair Scherp Luisteraar Vernieuwer Generalist Onafhankelijk

Profiel

Maatschappelijke ondernemende verbinder

Maatschappelijk ondernemer
Je bent een mens met het hart op de juiste plek. Je laat zien een maatschappelijk doorleefde toezichthouder te zijn. Je bent in staat om de ander sterker te maken door de mooie vraag te stellen, de echte interesse te tonen. Je snapt waar de organisatie na een lastige fase staat. Je begrijpt waar behoeftes liggen en de energie van de nieuwe directeur-bestuurder naar toe gaat. Als maatschappelijk ondernemer snap je ook de uitdagingen voor nieuwe inkomsten en de omslag die nodig is. Je helpt hem als partner in de goede ondersteuning en zeker de goede gesprekken. Je zoekt in alles eerst de ander en bent daarin een natuurlijke samenwerker. Je kunt met een scherp oog vooruit denken, je durft vernieuwend te zijn en je durft je ook uit te spreken.

Verbinder
Als vakkundig professional ben je een echte sparringpartner voor de directeur-bestuurder. Help en ondersteun je door je netwerk en je kennis prettig en coachend over te brengen. Met jouw helikopterview help je het overzicht houden en het lange termijndoel in beeld te houden. Je hebt als toezichthouder een uitstekend gevoel voor verhoudingen. Kent de governance en je voelt feilloos aan wanneer je afstand en betrokkenheid afwisselt. Je werkt vanuit de bedoeling van de Maasveren, met oog voor de belangen van de inwoners van het hele gebied, de medewerkers en de bedrijven. De Maasveren als verbindende maatschappelijke schakel.

Je hebt eerder gewerkt met bedrijfsvoering vraagstukken, budgetten, het aanspreken van subsidiepotten en je hebt bovenal een goed cijfermatig gevoel. Je beschikt over kennis en ervaring met maatschappelijke organisatieveranderingen en hebt een academisch werk- en denkniveau. Je hebt analytisch vermogen, strategisch inzicht en je bent rolbewust. Je bent inspirerend, nuchter en integer. Als je binding hebt, dus woont en of werkt in de directe omgeving van de Maasoevers, is dat een pre. Affiniteit met mobiliteit is ook welkom.

Aanbod

Ben jij de betrokken verbinder met externe focus voor deze bijzondere maatschappelijke oeververbinder? Ben je authentiek en heb jij humor? Dan hebben wij een mooie RvT-rol in een ambitieus team. Deze functie was onbezoldigd en er wordt nu gekeken of er een vacatievergoeding kan worden toegekend.

Procedure

Mooi proces

De selectieprocedure gaat in twee stappen:

  1. Een eerste korte kennismaking met de organisatie en Raad van Toezicht in twee rondes op woensdag 11  januari 2023 in Veenendaal.
  2. Een tweede langere kennismaking met de voltallige Raad van Toezicht in de derde week januari in de avond in Lith.

Geïnteresseerd

Lid Raad van Toezicht met bedrijfsvoeringsportefuille

Ben je geïnteresseerd? We vragen je te reageren voor donderdag 5 januari 2023, door bij ‘Solliciteer Direct’ je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Micha van Aart (06-4639 0312) en Johannes Arets (06-1026 0480).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.