Lid Raad van Toezicht - Stichting de Maasveren

Maatschappelijk betrokken en met menselijke maat
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Stichting de Maasveren

Stichting de Maasveren is een onafhankelijke semipublieke instelling, die aanbod en kwaliteit van de oeververbindingen tussen de gemeenten Maasdriel en West Maas en Waal enerzijds en de gemeente Oss anderzijds uitvoert. De veerdiensten tussen de kernen Alem en Maren, Alphen en Lith, Alphen en Oijen, Maasbommel en Megen, Appeltern en Megen bestaan al vele tientallen jaren en worden door de Stichting geëxploiteerd. De Maasveren hebben aanzienlijke belangen in de regio op maatschappelijk, toeristisch en infrastructureel gebied. Bij de Maasveren werken ongeveer 30 medewerkers (20fte) waarvan 16 veermannen en 4 veervrouwen die de veerponten op bijna alle dagen van het jaar bedienen. Vanuit het kantoor in Lith zijn de medewerkers in de administratie en techniek werkzaam. De passagiers zijn heel divers: veel woon-werkverkeer maar ook scholieren, toeristische gasten, boeren, zakelijke en dagjes mensen.

In de afgelopen jaren is er veel gebeurd bij de Stichting. Er is bestuurlijk goed ingegrepen en de organisatie is sterk versimpeld. Sinds bijna twee jaar staat er een nieuwe directeur-bestuurder aan het roer en is de Raad van Toezicht afgebouwd naar nu een raad van drie personen.

Daarmee staat het fundament van de Stichting beter en is de toezichthoudende rol en die van de personeelsvertegenwoordiging versterkt. De volgende stap is om de organisatie toekomstbestendig te maken. Dat ligt op twee terreinen namelijk inkomsten en duurzaamheid. Er zullen nieuwe bronnen voor nu en de toekomst moeten worden aangeboord. De inkomsten van kaartverkoop dekken de operationele kosten niet, waardoor tekorten moeten worden aangevuld door subsidies. De komende twee jaar is hierin écht belangrijk. Ook zullen de veerponten moeten worden verduurzaamd. Voor de hele organisatie en dus ook de RvT een uitdagende koers.

De Raad van Toezicht bestaat sinds 2022 uit drie leden. Een van de drie leden, zijnde de voorzitter, treedt eind 2023 af. Met de werving van een nieuw lid zal de Raad dan weer voltallig zijn.

Functie

Lid Raad van Toezicht

Het toezicht van de Raad van Toezicht is gericht op het functioneren van de besturing van de organisatie, het maatschappelijk belang van de organisatie en de balans tussen de belangen van de verschillende belanghebbenden binnen de organisatie, vertegenwoordigd in de Personeelsvertegenwoordiging (PVT). De Raad is collectief verantwoordelijk voor het houden van toezicht op het Bestuur en op het beleid, het functioneren en de algehele gang van zaken binnen De Maasveren. Onder het toezicht vallen in ieder geval de realisatie van de doelstellingen, strategie, risicobeheersing, het financieel beleid en de kwaliteit van de dienstverlening. De Raad heeft een adviserende (gevraagd en ongevraagd), raadgevende en stimulerende rol richting het Bestuur ten aanzien van bedrijfsmatige en inhoudelijke onderwerpen. Zij neemt besluiten over de onderwerpen die aan de Raad van Toezicht zijn toebedeeld bij wet, Statuten of Reglementen. De Raad houdt toezicht op de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met belanghebbenden bij De Maasveren. Zij benoemt, beoordeelt, schorst en ontslaat de leden van het Bestuur en kent een rooster van aftreden op grond van artikel 11 lid 5 van de Statuten. De Raad van Toezicht heeft een omvang van ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) leden.

De compacte Raad bestaat met ingang van 2022 uit drie leden met de volgende portefeuilles:

  • Bedrijfsvoering en Financiën;
  • Bestuurlijk Netwerk;
  • Personele en Juridische zaken.

De portefeuille Bestuurlijk Netwerk komt vacant. Samen met de zittende leden wordt vervolgens bekeken wie van de drie de voorzittersrol op zich gaat nemen. De voorzitter houdt de organisatieaspecten in het oog, behoudt overzicht en is de linking pin naar de directeur-bestuurder.

Dit is een mooie kans en een natuurlijk vertrekpunt om aan deze bijzondere stichting inhoudelijk bij te dragen: van het versterken van het regionale netwerk tot de verduurzaming met een link naar de milieutechnische hoek. Dit is ten opzichte van vorig jaar ongewijzigd.

Betrokken Evenwichtig Toegankelijk Netwerker Menselijk Kritisch Diplomatiek Luisteraar Maatschappelijk Respectvol Onafhankelijk

Profiel

Maatschappelijk ondernemer

Je bent een mens met het hart op de juiste plek. Correct, respectvol bij tegengestelde belangen. Je bent in staat om de ander sterker te maken door de mooie vraag te stellen, de echte interesse te tonen. Je snapt waar de organisatie in deze tijd voor staat. Je begrijpt waar behoeftes liggen en de energie van de nieuwe directeur-bestuurder naar toe gaat. Als maatschappelijk ondernemer snap je ook de uitdagingen voor nieuwe inkomsten en de omslag die nu nodig is. Je helpt als sparringpartner in de goede ondersteuning en zeker de goede gesprekken. Je zoekt in alles eerst de ander en bent daarin een natuurlijke samenwerker. Je laat zien een maatschappelijk ervaren toezichthouder te zijn. Je kunt met een scherp oog vooruit denken, je durft vernieuwing aan te wakkeren.

Diplomatiek, praktisch en een ware netwerker

Als vakkundig professional ben je een echte sparringpartner voor de directeur-bestuurder. Help en ondersteun je door je goede netwerk en je kennis in te zetten. Met jouw helikopterview help je om overzicht te houden met het lange termijndoel voor ogen. Je hebt als toezichthouder een uitstekend gevoel voor verhoudingen. Je kent de governance en je voelt feilloos aan wanneer je afstand en betrokkenheid afwisselt. Je werkt vanuit de bedoeling van de Maasveren, met oog voor de belangen van de inwoners van het hele gebied, de medewerkers, de bedrijven en de toerist. De Maasveren als verbindende maatschappelijke schakel!

Je kent de politiek-bestuurlijke cyclus meer dan goed. Je voelt regionale en lokale betrokkenheid en je kunt je opgebouwde (politieke)netwerk inzetten om je verder te helpen. Je hebt kennis en ervaring met maatschappelijke organisatieveranderingen en je hebt een HBO werk- en denkniveau. Je hebt strategisch inzicht en je bent rolbewust. Je bent inspirerend, nuchter en integer. Diplomatiek én met een praktische instelling. Je luistert, bevraagt en je blijft respectvol bij tegengestelde belangen.

Het lokale erfgoed maakt je trots vanwege de rijke historie. Als je woont en of werkt in de directe omgeving van de Maasoevers heeft dat zeker een pre. Affiniteit met mobiliteit is ook welkom.

Aanbod

Ben jij een benaderbare toezichthouder voor deze bijzondere maatschappelijke oeververbinder? Ben je authentiek en heb jij humor? Dan hebben wij een mooie RvT-rol in een ambitieus team. De vacatievergoeding bedraagt € 3.000,- per jaar.

Procedure

De selectieprocedure gaat in twee stappen:

  1. Een eerste korte kennismaking met de organisatie en de Raad van Toezicht in twee rondes op woensdagmiddag 29 november 2023 in Veenendaal.
  2. Een tweede uitgebreidere kennismaking met de Raad van Toezicht op woensdagavond 6 december tussen 19.00 en 20.45 uur in Lith.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd? We vragen je te reageren voor 20 november, door bij ‘Solliciteer Direct’ je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Micha van Aart (06-4639 0312) en Johannes Arets (06-1026 0480).

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn managementrollen meting in te vullen.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.