Betrokken sparringpartner

Lith
Organisatie |

Stichting de Maasveren

Stichting de Maasveren is een onafhankelijke semipublieke instelling, die aanbod en kwaliteit van de oeververbindingen tussen de gemeenten Maasdriel en West Maas en Waal enerzijds en de gemeente Oss anderzijds uitvoert. De veerdiensten tussen de kernen Alem en Maren, Alphen en Lith, Alphen en Oijen, Maasbommel en Megen, Appeltern en Megen bestaan al vele tientallen jaren en worden door de Stichting geëxploiteerd. De Maasveren hebben aanzienlijke belangen in de regio op maatschappelijk, toeristisch, infrastructureel en milieuhygiënisch gebied. Bij de Maasveren werken ongeveer 30 medewerkers (20fte) waarvan 17 veermannen en 1 veervrouw die de veerponten op bijna alle dagen van het jaar bedienen. Vanuit het kantoor in Lith zijn de medewerkers in de administratie en techniek werkzaam. De passagiers zijn heel divers: scholieren, zakelijke en toeristische gasten, dagjesmensen maar ook woon-werkverkeer.

In de afgelopen periode is er veel gebeurd bij de Stichting; ze komt uit een moeilijke tijd, waarbij niet altijd de belangen van de werknemers en de Stichting voorop hebben gestaan. Er zijn bijvoorbeeld stakingen geweest, er was een hoog ziekteverzuim, de onderlinge verhoudingen waren niet goed en de bedrijfsvoering en financiën waren niet op orde. Daarnaast heeft de Stichting natuurlijk ook in de COVID-19-pandemie veel passagiers gemist waardoor de inkomsten flink onder druk kwamen te staan.

Vorig jaar is op initiatief van de Raad van Toezicht besloten om de cultuur, de besturing en de organisatie te moderniseren. In het voorjaar zijn de statuten in lijn gebracht met zowel de wet bestuur en toezicht rechtspersonen, als de beginselen van behoorlijk bestuur voor semipublieke instellingen. De Stichting is nu dan ook aangesloten op de cao van de binnenvaart. Daarmee staat het fundament van de Stichting en is de toezichthoudende rol en die van de personeelsvertegenwoordiging
versterkt. De volgende stap is om de organisatiecultuur gezond te maken en de financiële bedrijfskundige kant sterk te gaan verbeteren. De nieuwe directeur-bestuurder is ondertussen benoemd en start op 1 november.

De Raad van Toezicht heeft ook gekozen om zichzelf te moderniseren. De Raad bestaat nu nog uit vijf leden. Er treden drie leden aan het einde van dit jaar af. Met de werving van een nieuw lid zal de toekomstige Raad bestaan uit drie leden.

Logo stichting De Maasveren
Functie | Lid Raad van Toezicht voor Stichting de Maasveren

Het toezicht van de Raad van Toezicht is gericht op het functioneren van de besturing van de organisatie, het maatschappelijk belang van de organisatie en de balans tussen de belangen van de verschillende belanghebbenden binnen de organisatie, vertegenwoordigd in de Personeelsvertegenwoordiging (PVT). De Raad is collectief verantwoordelijk voor het houden van toezicht op het Bestuur en op het beleid, het functioneren en de algehele gang van zaken binnen De Maasveren. Onder het toezicht vallen in ieder geval de realisatie van de doelstellingen, strategie, risicobeheersing, het financieel beleid en de kwaliteit van de dienstverlening. De Raad heeft een adviserende (gevraagd en ongevraagd), raadgevende en stimulerende rol richting het Bestuur ten aanzien van bedrijfsmatige en inhoudelijke onderwerpen. Zij neemt besluiten over de onderwerpen die aan de Raad van Toezicht zijn toebedeeld bij wet, Statuten of Reglementen. De Raad houdt toezicht op de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met belanghebbenden bij De Maasveren. Zij benoemt, beoordeelt, schorst en ontslaat de leden van het Bestuur en kent een rooster van aftreden op grond van artikel 11 lid 5 van de Statuten. De Raad van Toezicht heeft een omvang van ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) leden.

De nieuwe Raad bestaat met ingang van het nieuwe jaar vooralsnog uit drie leden. Deze leden verdelen de portefeuilles Bedrijfskunde en Financiën, Bestuur en Communicatie en Personele en Juridische zaken. De laatste portefeuille is vacant. Dit is een unieke kans en een natuurlijk vertrekpunt om aan deze bijzondere stichting inhoudelijk bij te dragen in het licht van de bedrijfscultuur, het HR-vak, medezeggenschap en arbeidsrecht.

Verfrissend Toegankelijk Energiek Organisatiebewustzijn Inspirerend Vakkundig Teamspeler Betrokken Sparrend Autoriteit Vragend

Profiel | Betrokken sparringpartner

Betrokken

Je bent een mens met het hart op de juiste plek. Je laat zien een maatschappelijk doorleefde toezichthouder te zijn. Je bent in staat om de ander sterker te maken door de mooie vraag te stellen, de echte interesse te tonen. Je snapt waar de organisatie na een lastige fase staat. Begrijpt waar behoeftes liggen en de energie van de nieuwe directeur-bestuurder naar toe moet gaan. Je helpt hem in het zadel en je zorgt voor de goede ondersteuning. Je zoekt in alles eerst de ander en bent daarin een natuurlijke samenwerker.

Sparringpartner

Als vakkundig HR en juridisch professional ben je een echte sparringpartner voor de directeur-bestuurder. Help en ondersteun je door je netwerk en je kennis prettig en coachend over te brengen. Met jouw helikopterview help je het overzicht houden en het langetermijndoel in beeld te houden. Je hebt als toezichthouder een uitstekend gevoel voor verhoudingen. Kent de governance en je voelt feilloos aan wanneer je afstand en betrokkenheid afwisselt. Je werkt vanuit de bedoeling van de Maasveren, met oog voor de belangen van de inwoners van het hele gebied, de medewerkers en de bedrijven. De Maasveren als verbindende maatschappelijke schakel.

Je hebt een achtergrond als HR-professional en beschikt over juridische kennis/vaardigheden. Je beschikt over kennis en ervaring met maatschappelijke organisatieveranderingen, hebt een academisch werk- en denkniveau, analytisch vermogen, strategisch inzicht en je bent rolbewust. Je bent inspirerend, nuchter en integer. Als je binding hebt met de directe omgeving (Maasoevers) dan is dat een pre.

Aanbod

Ben jij de betrokken sparringpartner voor deze bijzondere maatschappelijke oeververbinder? Ben je authentiek en heb jij humor? Dan hebben wij een mooie RvT-rol in een ambitieus team. Deze functie is onbezoldigd.

Procedure

De selectieprocedure gaat in twee stappen:

  1. Een eerste korte kennismaking met de organisatie en Raad van Toezicht in twee rondes op 9 november in Veenendaal.
  2. Een tweede langere kennismaking met de voltallige Raad van Toezicht op 23 november in de avond in Lith.
Geïnteresseerd | Lid Raad van Toezicht met HR-portefeuille

Ben je geïnteresseerd? We vragen je te reageren, door bij ‘Solliciteer Direct’ je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Micha van Aart (06 46390312) en Johannes Arets (06 1026 0480).

Lid Raad van Toezicht voor Stichting de Maasveren
Toezicht

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.