Rechtschapen betrokken samenwerker

Geertruidenberg
Organisatie |

Stichting Uniek

Stichting Uniek is een overkoepelende stichting waarbij zeven basisscholen in de gemeente Geertruidenberg en de gemeente Altena zijn aangesloten. Het onderwijs wordt verzorgd door ongeveer 150 personeelsleden voor 1.700 kinderen. Geen mens is gelijk. Ook geen school is gelijk. Elke school heeft een eigen identiteit. Onderlinge verschillen mogen er zijn en Stichting Uniek omarmt deze verschillen. Waarden van de stichting zijn het belang van de leerling centraal, eenheid in verscheidenheid en zorgzaam zijn voor elkaar. Wat we willen is van elkaar leren, kennis en ervaringen met elkaar delen en samenwerken. Onderwijs met een eigen karakter, dat maakt Stichting Uniek.

Stichting Uniek werkt samen met partners die een bijdrage leveren aan het realiseren van de visie. Stichting Uniek ontwikkelt zich steeds meer naar een netwerkorganisatie en investeert in samenwerkingsverbanden die leiden tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking binnen passend onderwijs. Aandacht is er voor samenwerking met gemeenten, kinderdagopvang, peuterspeelzalen en voortgezet onderwijs. In de komende jaren zal deze samenwerking verder geoptimaliseerd en op uitbreidingsmogelijkheden onderzocht worden.

De verschillen én de samenwerking maken Stichting Uniek.

Functie | Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht streeft naar een diverse samenstelling. Alle leden onderschrijven de waarden van Stichting Uniek. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de verwezenlijking van grondslag en doelstelling van Stichting Uniek, het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De algemene dagelijkse leiding van Stichting Uniek is in handen van de Voorzitter College van Bestuur. Zij wordt daarin bijgestaan door een bovenschoolse directeur en ondersteund door een managementassistente, een controller, de directeuren en een bovenschoolse ICT-medewerker. Overige ondersteuning van het College van Bestuur wordt verricht door externen.

De afgelopen jaren heeft de Raad van Toezicht gewerkt aan vernieuwing. Er zijn inmiddels vier nieuwe leden aangetreden en er is een nieuwe voorzitter CvB gestart. De organisatie is klaar voor een nieuwe start, een groeisprong in kwaliteit en professionaliteit. De voorlopig laatste mutatie binnen de RvT staat nu voor de deur. De basis van de stichting staat. De Raad van Toezicht is op zoek naar eenheid in verscheidenheid met een team dat bestaat uit verschillende persoonlijkheden met verschillende achtergronden, zodat discussies verrijkt worden en onderwerpen op verschillende manieren worden belicht. Breed blijven kijken, schetsen van andere perspectieven en ruimte geven aan de ander. Van ieder lid van de RvT wordt verwacht, dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar de onderwijsopgave van Stichting Uniek. Voorstelbaar is dat bepaalde kennisgebieden gecombineerd worden. Dit betekent dan ook dat bij de samenstelling van de RvT vooral gekeken wordt of de totale groep op bovengenoemde kennisgebieden alles in huis heeft.

Binnen de RvT is sprake van een informele, positief-kritische cultuur en een gedrevenheid voor de inhoud van de dienstverlening en openheid in samenwerking. Stichting Uniek zoekt nu een generalist met een achtergrond in bedrijfsvoering en onderwijs (huisvesting).

Toegankelijk Rechtschapen Bescheiden Professioneel Energiek Teamspeler Besluitvaardig Koersvast Betrokken Strateeg

 

 

Profiel | Rechtschapen betrokken samenwerker

Rechtschapen betrokken

Stichting Uniek kenmerkt zich door eenheid in verscheidenheid. Als rechtschapen RvT lid ben je gesprekspartner met de goede vragen, een echte sparringpartner in de dynamiek van onderwijs. Je ziet de ander en neemt dat als vertrekpunt om van elkaar te leren en je advies te geven. Je bent open, bent rustig en overwogen en je ziet dit als een belangrijk goed om tot goede besluitvorming te komen. Als uiting van betrokkenheid ben je positief en denk en handel je vanuit mogelijkheden. Je hebt begrip voor elkaars positie en je zorgt er altijd voor dat je de juiste afstand houdt. Je bent dus betrokken, maar kan zaken ook goed overlaten aan een ander. Goed onderwijs is je uitgangspunt. Je gelooft niet in verborgen agenda’s. Die zie je uiteindelijk toch wel. Vertrouwen zit in een goede en open communicatie. Je communiceert zonder dat je daarbij de ander uit het oog verliest. Je durft open te kijken naar anderen en jezelf. Je blijft nieuwsgierig.

Professionele samenwerker

Jij bent vasthoudend en op zoek naar verbetering. Daarbij denk je aan duurzaamheid en aan de lange termijn van Uniek. Je helpt koershouden. Met elkaar kijk je naar de grote lijnen. Behoud van de gekozen focus is belangrijk. Je durft in gezamenlijkheid ook daadwerkelijk keuzes te maken en vooruitziend te zijn, ook een beetje een ondernemer dus. Je kiest makkelijk voor samenwerken met stakeholders en brengt wellicht ook kennis van dat netwerk-samenwerken mee. Je brengt inzicht mee in bedrijfsvoering en kan met deze feitelijkheid ook rust brengen. Even terug stappen. Je versterkt daarmee de Stichting Uniek als krachtige partner in het huidige speelveld. Je bent professioneel in je handelen en gecommitteerd aan de stichting. Jij kunt zo samen met RvT en CvB Stichting Uniek verder brengen.

Jij brengt een brede kennis van bedrijfsvoering, facilitair waaronder huisvesting en mooi als dat in het maatschappelijke (onderwijs) veld is opgedaan.

Aanbod | Mooie rol met sterke maatschappelijke relevantie

Wil jij kennis en expertise halen en brengen in een toezichthoudende rol met een maatschappelijke impact? Dan nodigt de RvT van Stichting Uniek jou uit te reageren.

Procedure | Samenwerken dus eerst kort ontmoeten en dan doorgaan

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur door middel van een kort oriënterend gesprek met de RvT en het CvB op 7 december. Hierna volgt, bij wederzijdse aantrekkingskracht, een uitgebreid vervolggesprek met de RvT op 12 december. Het streven is de procedure vlot, maar vooral met zorg voor het einde van het jaar af te ronden.

Geïnteresseerd | Wil je graag een bijdrage leveren aan uniek?

Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan uiterlijk 30 november door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Johannes Arets via 06-1026 0480 die deze procedure begeleid.

Kandidaten die worden uitgenodigd, wordt gevraagd online een persoonlijke profielmeting in te vullen.

Lid Raad van Toezicht
Termijn 4 jaar

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.