Aanjager

AMERSFOORT
Organisatie |

ParkeerService

ParkeerService is een coöperatie van en voor gemeenten die gespecialiseerd is in alle aspecten van parkeren. Zowel bij het parkeren op straat als in de parkeergarage is ParkeerService het aanspreekpunt voor gemeenten en burgers. ParkeerService is een jonge organisatie die zich als professionele dienstverlener continu ontwikkelt. Dit jaar is middels een organisatieontwikkelingstraject een extra boost gegeven. Centraal in het organisatieontwikkelingstraject staat de ontwikkeling van ParkeerService naar een meer zakelijke benadering van klanten en coöperatieleden. Parkeerders weten daardoor waar ze aan toe zijn, dat ze gezien en gehoord worden, makkelijk en eenvoudig onze diensten afnemen en betalen en toegang hebben tot alle benodigde informatie. Coöperatieleden bieden zij kwaliteit, deskundigheid en innovatiekracht op het gebied van parkeren.

KV_Opdrachten_parkeerservice
Functie | Manager Accountmanagement, Advies en Innovatie

De Manager Accountmanagement, Advies en Innovatie (AAI) geeft integraal leiding aan de afdeling AAI waar expertise, kennis van de lokale situatie bij/van de leden en innovatie samengebracht worden. De Manager AAI is verantwoordelijk voor een goede verstandhouding met de leden van de coöperatie en het blijvend innoveren van de diensten en producten van ParkeerService, waardoor de organisatie een aantrekkelijke partner blijft c.q. wordt. De Manager AAI draagt binnen dit kader zorg voor het operationaliseren, het implementeren, het doen uitvoeren van innovatiebeleid en het verlenen van ondersteuning en advies aan het verantwoordelijke lijnmanagement voor met name de interne afstemming en het creëren van draagvlak. De Manager AAI signaleert ontwikkelingen en trends op het vakgebied en is aanjager van innovatie. Hij/zij onderhoudt hiervoor een breed extern netwerk met de coöperatieleden en kennisinstituten en tevens een goed intern netwerk met de Manager Operatie en Manager Bedrijfsvoering. De Manager AAI is als MT-lid verder medeverantwoordelijk voor uitvoering van het ParkeerService-beleid en levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de visie en het strategisch beleid van de hele organisatie. Hij/zij vertaalt het organisatiebeleid door naar beleidsuitgangspunten voor AAI. Hij/zij ondersteunt en adviseert de directeur/bestuurder op het gebied van accountmanagement en innovatie.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel

Wij zijn op zoek naar een nieuwsgierige en enthousiaste manager met een open mind die het vermogen aan de dag legt om met discipline de ontwikkeling en implementatie daarvan ook bij weerstand en tegenwerking weet door te zetten. De manager is verder in staat om met gevoel voor menselijke verhoudingen richting te geven aan verander- en organisatieontwikkelingsprocessen en weet effectief te communiceren met zowel stakeholders binnen en buiten de organisatie als met lijnmanagement en medewerkers. Uitgaande hiervan vragen wij van de afdelingsmanager AAI:

  • Een op groei gerichte mindset;
  • Een verbinder met veranderenergie;
  • Zelfmanagement;
  • Veerkracht;
  • Besluitvaardigheid;
  • Visie op de uitvoering én op de wijze waarop ParkeerService haar doelen weet te realiseren.

Daarnaast beschikt de kandidaat over:

  • Een HBO/WO werk- en denkniveau op het gebied van bestuurskunde en/of bedrijfskunde;
  • Ruime ervaring met het functioneren op een soortgelijke functie binnen een politiek/bestuurlijke omgeving;
  • Ruime ervaring met integraal management en met het sturen van organisatieontwikkelingsvraag-stukken;
  • Ervaring binnen het vakgebied parkeren strekt tot aanbeveling.
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Manager Accountmanagement, Advies en Innovatie

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.