Veranderaar

ZEIST
Organisatie |

Gehandicaptenzorg

Een organisatie in de gehandicaptenzorg heeft in november 2016 de nieuwe koers gepresenteerd. Hiermee zal de organisatie zich zo organiseren en positioneren dat zij onderscheidend, professioneel en flexibel genoeg is richting de toekomst. Met teruglopende opbrengsten door veranderingen in de markt en het (zorg)beleid als ook strengere externe verantwoordingseisen is het noodzakelijk dat de organisatie haar efficiëntie vergroot en ‘in control’ is. Om dit te kunnen zijn, moeten onder andere de volledige financiële cijfers en daaruit voortvloeiende rapportages zo snel mogelijk beschikbaar zijn voor het management om te kunnen (bij)sturen.

KV_Opdrachten_Bartimeus
Functie | Manager Administraties

De financiële-/zorgadministratie vormt binnen de organisatie het hart van de financiële kolom. Er dient op basis van het opgestelde organisatie ontwikkelplan Administraties samen met het team in een korte periode te worden toegewerkt naar een volwaardige en zelfstandige administratieve afdeling die het administratieve proces kan beheersen en onderhouden. Het gaat dus vooral om het meenemen van de medewerkers in dit proces.

De financiële-/zorgadministratie heeft na de doorontwikkeling:

  • zicht op het totaal van het proces en binnen de gehele keten dat leidt tot cijfers;
  • is in staat om waar nodig veranderingen door te voeren in administratieve processen;
  • effectief regie te voeren binnen en om de kolom;
  • kan uitkomsten van de administratie beoordelen.

De administratie heeft dan zicht op het totaal van de cijfers, voert plausibiliteitscontroles uit en analyseert opvallende afwijkingen. Dit leidt uiteindelijk tot een maandelijks juiste, volledige en tijdige afsluiting, een gestroomlijnd proces richting de jaarafsluiting en opstellen van de jaarrekening.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel
  • De interim manager administraties is naast een daadkrachtige en resultaatgerichte verandermanager een inhoudelijk deskundig financieel manager. Je combineert kracht in de uitvoering met aandacht voor de medewerkers van de administraties en met het leggen van verbinding naar de organisatie.
  • Hij/zij realiseert in een korte periode een goede organisatie van de administratieve processen en legt daarmee een belangrijke basis voor een beheerste bedrijfsvoering. Modernisering en verandering staan centraal in deze functie.
  • De interim manager administraties heeft ruime ervaring met verandertrajecten met een brede kennis van procesoptimalisatie en financiën. Kennis van administratieve processen in een zorgorganisatie is duidelijk een voordeel. Je bent bekend met het opzetten en optimaliseren van administratieve processen en hebt ervaring met digitalisering van workflows.
  • Je bent per direct beschikbaar voor in ieder geval 3 tot 4 dagen in de week voor een periode van een half jaar.
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.